استعلام و خرید

قیمت ناودانی اروپایی

برندهای منتخب
اروپا

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 16:32 1402/12/07
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری برند قیمت نوسانات
ناودانی 38 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۳۸ ۱۲ متری کیلوگرم انبار اروپا
64,220 تومان
ناودانی 35 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۳۵ ۱۲ متری کیلوگرم انبار اروپا
64,220 تومان
ناودانی 40 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۴۰ ۱۲ متری کیلوگرم انبار اروپا
61,930 تومان
ناودانی 26 اروپا 12 متری ۲۶ ۱۲ متری کیلوگرم انبار
57,800 تومان
ناودانی 22 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۲۲ ۱۲ متری کیلوگرم انبار
57,800 تومان
ناودانی 20 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۲۰ ۱۲ متری کیلوگرم انبار اروپا
57,800 تومان
ناودانی 18 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۱۸ ۱۲ متری کیلوگرم انبار اروپا
57,800 تومان
ناودانی 14 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۱۴ ۱۲ متری کیلوگرم انبار اروپا
57,800 تومان
ناودانی 12 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۱۲ ۱۲ متری کیلوگرم انبار اروپا
57,800 تومان
ناودانی 10 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۱۰ ۱۲ متری کیلوگرم انبار اروپا
57,800 تومان
ناودانی 8 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۸ ۱۲ متری کیلوگرم انبار اروپا
57,800 تومان
ناودانی 5 اروپا 6 متری بنگاه تهران ۵ ۶ متری کیلوگرم انبار اروپا
55,960 تومان
ناودانی 65 اروپا 6 متری بنگاه تهران ۶۵ ۶ متری کیلوگرم انبار اروپا
54,130 تومان
ناودانی 24 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۲۴ ۱۲ متری کیلوگرم انبار
54,130 تومان
ناودانی 16 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۱۶ ۱۲ متری کیلوگرم انبار اروپا
54,130 تومان
ناودانی 4 اروپا 6 متری بنگاه تهران ۴ ۶ متری کیلوگرم انبار اروپا
53,210 تومان
ناودانی 30 اروپا 12 متری ۳۰ ۱۲ متری کیلوگرم انبار اروپا
تماس بگیرید

کارشناسان فروش