دسته بندی
برند
برند
بیشتر
سایز
بیشتر
استاندارد
بیشتر
محل تحویل
واحد

جدول وزنی

قیمت ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ فابریک کارخانه

فولاد مبارکه

2

فابریک

کارخانه

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران

فولاد مبارکه

2

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۳۶.۰۹۰ تومان

ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

2

رول

کارخانه

ST37

۳۵.۰۹۰ تومان

ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۲۵۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

2

رول

کارخانه

ST37

۳۴.۴۵۰ تومان

ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده کارخانه

فولاد مبارکه

2

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۳۵.۰۰۰ تومان

قیمت ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

3

رول

کارخانه

ST37

۳۵.۷۳۰ تومان

ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۲۵۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

3

رول

کارخانه

ST37

۳۴.۱۸۰ تومان

ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۲۵۰ رول انبار تهران

فولاد مبارکه

3

رول

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

3

رول

کارخانه

ST37

۳۴.۱۸۰ تومان

ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول انبار تهران

فولاد مبارکه

3

رول

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده انبار تهران

فولاد مبارکه

3

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۳۷.۶۴۰ تومان

ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده انبار تهران

فولاد مبارکه

3

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۳۵.۸۲۰ تومان

ورق سیاه ۳ میل st37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده انبار تهران

فولاد مبارکه

3

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۳۵.۳۶۰ تومان

قیمت ورق سیاه 4 میل فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۳۷.۶۴۰ تومان

ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۲۵۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۳۴.۷۳۰ تومان

ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۴.۱۸۰ تومان

ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول انبار تهران

فولاد مبارکه

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۳۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران

فولاد مبارکه

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه 5 میل فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ رول انبار تهران

فولاد مبارکه

5

رول

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

5

رول

کارخانه

ST37

۳۶.۴۵۰ تومان

ورق سیاه ۵ ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

5

رول

کارخانه

ST37

۴۱.۳۲۰ تومان

ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده انبار تهران

فولاد مبارکه

5

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۳۷.۰۰۰ تومان

ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک انبار تهران

فولاد مبارکه

5

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۸.۱۴۰ تومان

قیمت ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

6

رول

کارخانه

ST37

۳۵.۸۲۰ تومان

ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۲۵۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

6

رول

کارخانه

ST37

۴۳.۱۸۰ تومان

ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

6

رول

کارخانه

ST37

۴۲.۲۸۰ تومان

ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه

فولاد مبارکه

6

فابریک

کارخانه

ST37

۳۷.۳۶۰ تومان

ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک انبار تهران

فولاد مبارکه

6

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۸.۰۰۰ تومان

قیمت ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

8

رول

کارخانه

ST37

۳۵.۸۲۰ تومان

ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه

فولاد مبارکه

8

فابریک

کارخانه

ST37

۳۷.۳۶۰ تومان

ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک انبارتهران

فولاد مبارکه

8

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۸.۰۰۰ تومان

قیمت ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۳۵.۸۲۰ تومان

ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده

فولاد مبارکه

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۶.۷۳۰ تومان

ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک انبار تهران

فولاد مبارکه

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۸.۶۴۰ تومان

قیمت ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۱۲ ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

12

رول

کارخانه

ST37

۳۵.۸۲۰ تومان

ورق سیاه ۱۲ ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول بنگاه تهران

فولاد مبارکه

12

رول

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

15

رول

کارخانه

ST37

۳۵.۳۶۰ تومان

ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه

فولاد مبارکه

15

فابریک

کارخانه

ST37

۳۶.۴۵۰ تومان

ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک انبار تهران

فولاد مبارکه

15

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۷.۱۸۰ تومان

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل