دسته بندی
برند
برند
بیشتر
سایز
بیشتر
استاندارد
بیشتر
محل تحویل
واحد

جدول وزنی

ورق سیاه فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ فابریک کارخانه

فولاد مبارکه

2

فابریک

کارخانه

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده کارخانه

فولاد مبارکه

2

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۳۵.۳۶۰ تومان

ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۲۵۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

2

رول

کارخانه

ST37

۳۴.۰۰۱ تومان

ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

2

رول

کارخانه

ST37

۳۴.۵۵۰ تومان

ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران

فولاد مبارکه

2

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۳۶.۱۸۰ تومان

قیمت ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۳ میل st37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده انبار تهران

فولاد مبارکه

3

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۳۵.۷۳۰ تومان

ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده انبار تهران

فولاد مبارکه

3

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۳۶.۰۰۰ تومان

ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده انبار تهران

فولاد مبارکه

3

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۳۷.۸۲۰ تومان

ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول انبار تهران

فولاد مبارکه

3

رول

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

3

رول

کارخانه

ST37

۳۴.۲۷۰ تومان

ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۲۵۰ رول انبار تهران

فولاد مبارکه

3

رول

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۲۵۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

3

رول

کارخانه

ST37

۳۴.۰۹۱ تومان

ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

3

رول

کارخانه

ST37

۳۵.۳۶۱ تومان

قیمت ورق سیاه 4 میل فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۳۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران

فولاد مبارکه

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول انبار تهران

فولاد مبارکه

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۴.۲۷۰ تومان

ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۲۵۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۳۳.۹۱۰ تومان

ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۳۶.۸۲۰ تومان

قیمت ورق سیاه 5 میل فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک انبار تهران

فولاد مبارکه

5

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۶.۵۵۰ تومان

ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده انبار تهران

فولاد مبارکه

5

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۳۵.۵۵۰ تومان

ورق سیاه ۵ ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

5

رول

کارخانه

ST37

۳۷.۲۳۰ تومان

ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

5

رول

کارخانه

ST37

۳۴.۶۴۰ تومان

ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ رول انبار تهران

فولاد مبارکه

5

رول

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

6

رول

کارخانه

ST37

۳۴.۶۴۰ تومان

ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۲۵۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

6

رول

کارخانه

ST37

۳۳.۶۴۰ تومان

ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

6

رول

کارخانه

ST37

۳۷.۱۰۰ تومان

ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه

فولاد مبارکه

6

فابریک

کارخانه

ST37

۳۵.۴۵۰ تومان

ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک انبار تهران

فولاد مبارکه

6

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۶.۲۷۰ تومان

قیمت ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

8

رول

کارخانه

ST37

۳۴.۶۴۰ تومان

ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک انبارتهران

فولاد مبارکه

8

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۶.۲۷۰ تومان

ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه

فولاد مبارکه

8

فابریک

کارخانه

ST37

۳۴.۹۱۰ تومان

قیمت ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک انبار تهران

فولاد مبارکه

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۸.۲۷۰ تومان

ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده

فولاد مبارکه

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۷.۸۲۰ تومان

ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۳۶.۷۳۰ تومان

قیمت ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۱۲ ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول بنگاه تهران

فولاد مبارکه

12

رول

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۱۲ ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

12

رول

کارخانه

ST37

۳۴.۶۴۰ تومان

قیمت ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه

فولاد مبارکه

15

فابریک

کارخانه

ST37

۳۵.۷۳۰ تومان

ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک انبار تهران

فولاد مبارکه

15

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۶.۲۷۱ تومان

ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

15

رول

کارخانه

ST37

۳۴.۶۴۱ تومان

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل