دسته بندی
قطر(inch)
قطر (inch)
بیشتر
قطر (mm)
بیشتر
رده
محل تحویل
طول

قیمت لوله مانیسمان وارداتی (چینی، روسی و...)

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

برند منتخب

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

قطر(inch)

قطر(mm)

رده

محل تحویل

طول

قیمت

نمودار

لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۲۰ واررداتی بنگاه تهران ۶ متری

"2

2.8

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۱.۴۶۸.۱۸۰ تومان

لوله مانیسمان ۱ اینچ وارداتی رده ۴۰ بنگاه تهران ۶ متری

"1

3.38

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۱.۳۷۷.۷۳۰ تومان

لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینج وارداتی رده ۴۰ بنگاه تهران ۶ متری

"1/2 1

3.68

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۲.۲۵۰.۰۰۰ تومان

لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ رده ۴۰ وارداتی ۶ متری بنگاه تهران

"1/2 2

5.16

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۳.۰۴۵.۴۵۰ تومان

لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۲۰ وارداتی بنگاه تهران ۶ متری

"6

6.35

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۶.۹۷۲.۷۳۰ تومان

لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ وارداتی رده ۴۰ بنگاه تهران ۶ متری

"1/2

2.77

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۴۰۰.۰۰۰ تومان

لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ وارداتی رده ۴۰ بنگاه تهران ۶ متری

"1/4 1

3.56

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۱.۳۴۵.۴۵۰ تومان

لوله مانیسمان ۲ اینچ وارداتی رده ۴۰ بنگاه تهران ۶ متری

"2

3.91

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۱.۸۶۳.۶۴۰ تومان

لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰ بنگاه تهران ۶ متری

"3

5.49

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۳.۵۹۰.۹۱۰ تومان

لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ وارداتی رده ۴۰ بنگاه تهران ۶ متری

"3/4

2.87

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

تماس بگیرید

لوله مانیسمان ۴ اینچ وارداتی رده ۴۰ بنگاه تهران ۶ متری

"4

6.02

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۵.۱۳۶.۳۶۱ تومان

لوله مانیسمان ۵ اینچ وارداتی رده ۴۰ شاخه ۶ متری

"5

6.55

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۹.۳۲۰.۰۰۰ تومان

لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۴۰ بنگاه تهران ۶ متری

"6

7.11

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۱۱.۷۲۷.۲۷۰ تومان

محصولات بیشتر

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل