استعلام و خرید

قیمت لوله مانیسمان اهواز

برندهای منتخب
اهواز

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 17:15 1402/12/07
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز رده برند واحد قیمت نوسانات
لوله مانیسمان 6 اینچ اهواز 6 متری بنگاه تهران 6 اینچ 40 اهواز شاخه
11,834,860 تومان
لوله مانیسمان 5 اینچ اهواز 6 متری بنگاه تهران 5 اینچ 40 اهواز شاخه
9,405,510 تومان
لوله مانیسمان 4 اینچ اهواز 6 متری بنگاه تهران 4 اینچ 40 اهواز شاخه
5,183,490 تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ اهواز 6 متری بنگاه تهران 3اینچ 40 اهواز کیلوگرم
3,623,850 تومان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ اهواز 6 متری بنگاه تهران 1/2 2 اینچ 40 اهواز شاخه
3,073,400 تومان
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ اهواز 6 متری بنگاه تهران 1/2 1 اینچ 40 اهواز شاخه
2,270,640 تومان
لوله مانیسمان 2 اینچ اهواز 6 متری بنگاه تهران 2 اینچ 40 اهواز شاخه
1,880,730 تومان
لوله مانیسمان 1 اینچ اهواز 6 متری بنگاه تهران 1 اینچ 40 اهواز شاخه
1,390,370 تومان
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ اهواز 6 متری بنگاه تهران 1/4 1 اینچ 40 اهواز شاخه
1,357,800 تومان
لوله مانیسمان 4.5 5 اینچ اهواز 6 متری کارخانه 5 اینچ 20 اهواز کیلوگرم
32 تومان
لوله مانیسمان 3.6 3 اینچ اهواز 6 متری کارخانه 3 اینچ 20 اهواز کیلوگرم
تماس بگیرید

کارشناسان فروش