دسته بندی
برند
برند
بیشتر
ضخامت
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
آلیاژ
بیشتر

جدول وزنی

Form

قیمت ورق آلومینیوم آجدار

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم نورد اراک

0/5

شیت

بنگاه تهران

3105

۲۰۰.۰۰۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰

آلومینیوم نورد اراک

1

شیت

بنگاه تهران

3105

۲۱۰.۹۱۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم نورد اراک

1

شیت

بنگاه تهران

3105

۲۱۰.۹۱۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم نورد اراک

0/8

شیت

بنگاه تهران

3105

۲۱۰.۹۱۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰

آلومینیوم نورد اراک

0/8

شیت

بنگاه تهران

3105

۲۱۰.۹۱۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰

آلومینیوم نورد اراک

0/6

شیت

بنگاه تهران

3105

۲۱۰.۹۱۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰

آلومینیوم نورد اراک

0/7

شیت

بنگاه تهران

3105

۲۱۰.۹۱۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم نورد اراک

0/7

شیت

بنگاه تهران

3105

۲۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰

آلومینیوم نورد اراک

0.3

شیت

بنگاه تهران

3105

۲۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰

آلومینیوم نورد اراک

0/4

شیت

بنگاه تهران

3105

۲۱۰.۹۱۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم نورد اراک

0/5

شیت

بنگاه تهران

3105

۲۱۰.۹۱۰ تومان

ورق آلومینیوم رنگی ۲ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

2

شیت

بنگاه تهران

3105

۲۰ تومان

ورق آلومینیوم رنگی ۲ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

2

شیت

بنگاه تهران

3105

۲۰ تومان

ورق آلومینیوم رنگی ۱٫۲۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

1/25

شیت

بنگاه تهران

3105

۲۰ تومان

ورق آلومینیوم رنگی ۱٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

1/5

شیت

بنگاه تهران

3105

۲۰ تومان

ورق آلومینیوم رنگی ۱ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

1

شیت

بنگاه تهران

3105

۲۰ تومان

ورق آلومینیوم رنگی ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ صورتی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

1

شیت

بنگاه تهران

3105

۲۰ تومان

ورق آلومینیوم رنگی ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ بنفش نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

1

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۰ تومان

ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۷ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

0/7

شیت

بنگاه تهران

3105

۲۰ تومان

ورق آلومینیوم رنگی ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سبز نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

1

شیت

بنگاه تهران

3105

۲۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۱۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

14

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۴۶.۳۶۰ تومان

ورق آلومینیوم آجدار ۲ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ پارس آلومان کار

آلومینیوم پارس

2

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۱۳.۶۴۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

15

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۴۶.۳۶۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

10

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

12

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۴۶.۳۶۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

2

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۰۰.۰۰۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

3

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

1

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۰۰.۰۰۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

0/8

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۰۰.۰۰۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

0/6

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

0/5

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۰۰.۰۰۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

6

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۱۳.۶۴۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

8

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۱۳.۶۴۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

5

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۱۳.۶۴۰ تومان

ورق آلومینیوم رنگی ۲ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ آبی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم پارس

2

شیت

بنگاه تهران

3105

۲۰ تومان

ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آلومینیوم پارس بنگاه تهران

آلومینیوم پارس

0/5

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۰ تومان

ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۴ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آلومینیوم پارس بنگاه تهران

آلومینیوم پارس

0/4

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۰ تومان

ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آلومینیوم پارس بنگاه تهران

آلومینیوم پارس

0.3

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۰ تومان

ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس

آلومینیوم پارس

3

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۰ تومان

ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس

آلومینیوم پارس

3

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۱۳.۶۴۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ورق آلومینیوم پارس آلومان کار ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

پارس آلومان کار

3

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۰۰.۰۰۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس آلومان کار ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

پارس آلومان کار

0/6

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس آلومان کار ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

پارس آلومان کار

1

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس آلومان کار ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

پارس آلومان کار

2

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس آلومان کار ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

پارس آلومان کار

0/5

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۱۰.۹۱۰ تومان

ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس

آلومینیوم پارس

3

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۱۳.۶۴۰ تومان

ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ پارس آلومان کار