دسته بندی
برند
برند
بیشتر
ضخامت
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
آلیاژ
بیشتر

جدول وزنی

Form

قیمت ورق آلومینیوم آجدار

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت ورق آلومینیوم نورد اراک

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰

آلومینیوم نورد اراک

4

شیت

بنگاه تهران

3105

۱۸۷.۱۷۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم نورد اراک

4

شیت

بنگاه تهران

3105

۱۸۷.۱۷۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم نورد اراک

3

شیت

بنگاه تهران

3105

۱۸۷.۱۷۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰

آلومینیوم نورد اراک

3

شیت

بنگاه تهران

3105

۱۸۷.۱۷۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰

آلومینیوم نورد اراک

2/5

شیت

بنگاه تهران

3105

۱۸۶.۷۰۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم نورد اراک

2/5

شیت

بنگاه تهران

3105

۱۸۶.۲۴۰ تومان

ورق آلومینیوم ضخامت ۲ ابعاد عرض ۱۰۰۰ نورد اراک

آلومینیوم نورد اراک

2

رول

بنگاه تهران

3105

۱۸۶.۲۴۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰

آلومینیوم نورد اراک

2

شیت

بنگاه تهران

3105

۱۸۶.۲۴۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم نورد اراک

2

شیت

بنگاه تهران

3105

۱۸۶.۲۴۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم نورد اراک

2

شیت

بنگاه تهران

3105

۱۸۶.۲۴۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱٫۵ ابعاد عرض ۱۰۰۰

آلومینیوم نورد اراک

1/5

رول

بنگاه تهران

3105

۱۸۶.۲۴۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰

آلومینیوم نورد اراک

1/5

شیت

بنگاه تهران

3105

۱۸۶.۲۴۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم نورد اراک

1/5

شیت

بنگاه تهران

3105

۱۸۶.۲۴۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد عرض ۱۲۵۰

آلومینیوم نورد اراک

1/25

رول

بنگاه تهران

3105

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد عرض ۱۰۰۰

آلومینیوم نورد اراک

1/25

رول

بنگاه تهران

3105

۱۸۶.۲۴۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰

آلومینیوم نورد اراک

1/25

شیت

بنگاه تهران

3105

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم نورد اراک

1/25

شیت

بنگاه تهران

3105

۱۸۶.۲۴۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱ ابعاد عرض ۱۲۵۰

آلومینیوم نورد اراک

1

رول

بنگاه تهران

3105

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱ ابعاد عرض ۱۰۰۰

آلومینیوم نورد اراک

1

شیت

بنگاه تهران

3105

۱۸۶.۲۴۰ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰

آلومینیوم نورد اراک

1

شیت

بنگاه تهران

3105

تماس بگیرید

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت ورق آلومینیوم پارس

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس

آلومینیوم پارس

1

شیت

بنگاه تهران

1050

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس

آلومینیوم پارس

1

شیت

بنگاه تهران

1050

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم آجدار ۱٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس

آلومینیوم پارس

1/5

شیت

بنگاه تهران

1050

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم آجدار ۱٫۵ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس

آلومینیوم پارس

1/5

شیت

بنگاه تهران

1050

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم آجدار ۲ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس

آلومینیوم پارس

2

شیت

بنگاه تهران

1050

۱۸۸.۰۷۰ تومان

ورق آلومینیوم آجدار ۲ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس

آلومینیوم پارس

2

شیت

بنگاه تهران

1050

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم آجدار ۲٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس

آلومینیوم پارس

2/5

شیت

بنگاه تهران

1050

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم آجدار ۲٫۵ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس

آلومینیوم پارس

2/5

شیت

بنگاه تهران

1050

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس

آلومینیوم پارس

3

شیت

بنگاه تهران

1050

۱۸۸.۰۷۰ تومان

ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس

آلومینیوم پارس

3

شیت

بنگاه تهران

1050

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم آجدار ۲ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ پارس آلومان کار

آلومینیوم پارس

2

شیت

بنگاه تهران

1050

۱۸۸.۰۷۰ تومان

ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ پارس آلومان کار

آلومینیوم پارس

3

شیت

بنگاه تهران

1050

۱۸۸.۰۷۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

5

شیت

بنگاه تهران

1050

۱۹۰.۸۳۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

6

شیت

بنگاه تهران

1050

۱۹۰.۸۳۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۷ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

7

شیت

بنگاه تهران

1050

۱۹۰.۸۳۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

8

شیت

بنگاه تهران

1050

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

0/8

شیت

بنگاه تهران

1050

۱۷۷.۰۷۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

0/5

شیت

بنگاه تهران

1050

۱۷۷.۰۷۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

0/6

شیت

بنگاه تهران

1050

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

1

شیت

بنگاه تهران

1050

تماس بگیرید

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت ورق آلومینیوم پارس آلومان کار

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس

آلومینیوم پارس

3

شیت

بنگاه تهران

1050

۱۸۸.۰۷۰ تومان

ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ پارس آلومان کار

پارس آلومان کار

1

شیت

بنگاه تهران

1050

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ پارس آلومان کار

آلومینیوم پارس

3

شیت

بنگاه تهران

1050

۱۸۸.۰۷۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس آلومان کار ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

پارس آلومان کار

0/4

شیت

بنگاه تهران

1050

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم پارس آلومان کار ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

پارس آلومان کار

0/5

شیت

بنگاه تهران

1050

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم پارس آلومان کار ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

پارس آلومان کار

0/6

شیت

بنگاه تهران

1050

۱۷۷.۰۷۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس آلومان کار ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

پارس آلومان کار

1

شیت

بنگاه تهران

1050

۱۷۷.۰۷۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس آلومان کار ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

پارس آلومان کار

2

شیت

بنگاه تهران

1050

۱۷۷.۰۷۰ تومان

ورق آلومینیوم پارس آلومان کار ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

پارس آلومان کار

3

شیت

بنگاه تهران

1050

۱۷۷.۰۷۰ تومان

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل