دسته بندی

وزن محصول مورد نظر خود را اینجا محاسبه کنید

برند
بیشتر
ضخامت
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
آلیاژ
بیشتر

قیمت ورق آلومینیوم آجدار

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

0.3

شیت

بنگاه تهران

3105

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۴ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

0/4

شیت

بنگاه تهران

3105

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سبز نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

0/5

شیت

بنگاه تهران

3105

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۵ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

0/5

شیت

بنگاه تهران

3105

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۶ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

0/6

شیت

بنگاه تهران

3105

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۷ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

0/7

شیت

بنگاه تهران

3105

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم رنگی ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ بنفش نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

1

شیت

بنگاه تهران

1050

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم رنگی ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سبز نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

1

شیت

بنگاه تهران

3105

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم رنگی ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ زرد نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

1

شیت

بنگاه تهران

3105

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم رنگی ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ صورتی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

1

شیت

بنگاه تهران

3105

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم رنگی ۱ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

1

شیت

بنگاه تهران

3105

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم رنگی ۱٫۲۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

1/25

شیت

بنگاه تهران

3105

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم رنگی ۱٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

1/5

شیت

بنگاه تهران

3105

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم رنگی ۲ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

2

شیت

بنگاه تهران

3105

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم رنگی ۲ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم نورد اراک

2

شیت

بنگاه تهران

3105

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰

آلومینیوم نورد اراک

4

شیت

بنگاه تهران

3105

۲۳۳.۰۳۵ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۲۵۰۰*۱۲۵۰

آلومینیوم نورد اراک

0/8

شیت

بنگاه تهران

3105

۲۳۲.۰۲۳ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱ ابعاد عرض ۱۰۰۰

آلومینیوم نورد اراک

1

شیت

بنگاه تهران

3105

۲۳۲.۰۲۳ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱ ابعاد عرض ۱۲۵۰

آلومینیوم نورد اراک

1

رول

بنگاه تهران

3105

۲۳۲.۰۲۳ تومان

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد عرض ۱۰۰۰

آلومینیوم نورد اراک

1/25

رول

بنگاه تهران

3105

۲۳۲.۰۲۳ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آلومینیوم پارس بنگاه تهران

آلومینیوم پارس

0.3

شیت

بنگاه تهران

1050

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۴ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آلومینیوم پارس بنگاه تهران

آلومینیوم پارس

0/4

شیت

بنگاه تهران

1050

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آلومینیوم پارس بنگاه تهران

آلومینیوم پارس

0/5

شیت

بنگاه تهران

1050

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم رنگی ۲ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ آبی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران

آلومینیوم پارس

2

شیت

بنگاه تهران

3105

تماس بگیرید

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

1

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۲۰.۰۲۲ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۱ ابعاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰

آلومینیوم پارس

1

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۲۰.۰۲۲ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

0/6

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۲۰.۰۲۲ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

0/5

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۲۰.۰۲۲ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

8

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۳۵.۰۲۶ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۷ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

7

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۳۵.۰۲۶ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

5

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۳۵.۰۲۶ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

2

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۲۰.۰۲۲ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

0/8

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۲۰.۰۲۲ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

3

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۲۰.۰۲۲ تومان

ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

آلومینیوم پارس

6

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۳۵.۰۲۶ تومان

ورق آلومینیوم آجدار ۱٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس

آلومینیوم پارس

1/5

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۳۵.۰۲۶ تومان

ورق آلومینیوم آجدار ۱٫۵ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس

آلومینیوم پارس

1/5

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۳۵.۰۲۶ تومان

ورق آلومینیوم آجدار ۲ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس

آلومینیوم پارس

2

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۳۵.۰۲۶ تومان

ورق آلومینیوم آجدار ۲٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس

آلومینیوم پارس

2/5

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۳۵.۰۲۶ تومان

ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس

آلومینیوم پارس

1

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۳۵.۰۲۶ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ورق آلومینیوم پارس آلومان کار ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

پارس آلومان کار

0/5

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۲۰.۰۲۲ تومان

ورق آلومینیوم پارس آلومان کار ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

پارس آلومان کار

0/6

شیت

بنگاه تهران

1050

۲۲۰.۰۲۲ تومان

ورق آلومینیوم پارس آلومان کار ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰

پارس آلومان کار

1

شیت

بنگاه تهران

1050