دسته بندی
برند
برند
بیشتر
سایز
بیشتر
آلیاژ
بیشتر
محل تحویل
واحد

جدول وزنی

Form

قیمت نبشی آریان فولاد

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

برند منتخب

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

آلیاژ

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۴*۴۰*۴۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

4

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۱۸۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

5

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۱۸۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

6

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۱۸۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۱۸۰ تومان

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

10

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۱۸۰ تومان

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

10

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۶۸۰ تومان

نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ آریان فولاد ۶ متری بنگاه تهران

آریان فولاد

12

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۱۸۰ تومان

نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

12

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۶۸۰ تومان

نبشی ۳*۴۰*۴۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

3

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۹۱۰ تومان

نبشی ۴*۴۰*۴۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

4

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۱۴۰ تومان

نبشی ۴*۵۰*۵۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آونگان

4

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۰۵۰ تومان

نبشی ۵ * ۷۰*۷۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

5

ST37

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۵*۵۰*۵۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

5

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۰۵۰ تومان

نبشی ۵*۶۰*۶۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

5

ST37

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۷ * ۷۰*۷۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

7

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۷۷۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ آریان فولاد ۶ متری کارخانه

آریان فولاد

8

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۰۵۰ تومان

محصولات بیشتر

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل