دسته بندی
برند
برند
بیشتر
ضخامت
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
آلیاژ
بیشتر

قیمت ناودانی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت ناودانی اروپا

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ناودانی ۴ اروپا ۶ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

4

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۸.۱۸۰ تومان

ناودانی ۵ اروپا ۶ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

5

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۰.۹۱۰ تومان

ناودانی ۸ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

12

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۲.۷۳۰ تومان

ناودانی ۱۰ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

10

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۲.۷۳۰ تومان

ناودانی ۱۲ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

12

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۲.۷۳۰ تومان

ناودانی ۱۶ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

16

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۹.۰۹۰ تومان

ناودانی ۱۸ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

18

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۲.۷۳۰ تومان

ناودانی ۲۰ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

20

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۲.۷۳۰ تومان

ناودانی ۲۶ اروپا ۱۲ متری

ناودانی اروپا

26

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۲.۷۳۰ تومان

ناودانی ۲۴ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

24

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۹.۰۹۰ تومان

ناودانی ۲۲ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

22

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۲.۷۳۰ تومان

ناودانی ۳۰ اروپا ۱۲ متری

ناودانی اروپا

30

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۲.۷۳۰ تومان

ناودانی ۳۵ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

32

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۹.۰۹۰ تومان

ناودانی ۳۸ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

32

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۹.۰۹۰ تومان

ناودانی ۴۰ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

40

12 متری

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۶۶.۸۲۰ تومان

ناودانی ۶۵ اروپا ۶ متری بنگاه تهران

ناودانی اروپا

6

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۹.۰۹۰ تومان

قیمت ناودانی هم وزن اروپا

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ناودانی ۸ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

8

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۸.۱۸۰ تومان

ناودانی ۱۰ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

10

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷.۲۷۰ تومان

ناودانی ۱۴ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

14

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷.۲۷۰ تومان

ناودانی ۱۶ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

16

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۸.۱۸۰ تومان

ناودانی ۱۸ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

18

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۱.۳۶۰ تومان

ناودانی ۲۰ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

20

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۹۱۰ تومان

ناودانی ۲۲ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

22

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵.۴۵۰ تومان

ناودانی ۲۴ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

24

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۱.۳۶۰ تومان

قیمت ناودانی شکفته

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ناودانی ۶ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

6

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

ناودانی ۶ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۵۵۰ تومان

ناودانی ۸ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

8

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴.۴۵۰ تومان

ناودانی ۱۰ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

10

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۴۵۰ تومان

ناودانی ۱۶ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

16

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۲۷۰ تومان

ناودانی ۱۰ شکفته ۱۲ متری کارخانه

شکفته

10

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

ناودانی ۱۲ شکفته ۱۲ متری کارخانه

شکفته

12

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

ناودانی ۱۴ شکفته ۱۲ متری کارخانه

شکفته

14

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

ناودانی ۱۶ شکفته ۱۲ متری کارخانه

شکفته

16

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

قیمت ناودانی فایکو

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

هیچ داده ای یافت نشد

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت ناودانی فولاد تهران

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ناودانی ۱۰ فولاد فراد ۶ متری کارخانه

فولاد تهران

10

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۴۵۰ تومان

ناودانی ۶ فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران

فولاد تهران

6

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

ناودانی ۶ فولاد تهران ۶ متری کارخانه

فولاد تهران

6

6 متری

کارخانه

۲۶.۶۴۰ تومان

ناودانی ۸ فولاد تهران ۶ متری کارخانه

فولاد تهران

8

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۱۸۰ تومان

ناودانی ۸ فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران

فولاد تهران

8

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

ناودانی ۱۰ فولاد تهران ۶ متری تهران

فولاد تهران

10

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت ناودانی فولاد فراد

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ناودانی ۸ فولاد فراد ۶ متری کارخانه

فولاد فراد

8

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۴۵۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت ناودانی ناب تبریز

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ناودانی ۱۴ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

ناب تبریز

14

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۲.۷۳۰ تومان

ناودانی ۸ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

8

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۴۵۰ تومان

ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

10

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۵۵۰ تومان

ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه

ناب تبریز

12

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

12

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۵۵۰ تومان

ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

16

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۵۵۰ تومان

ناودانی ۸ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه

ناب تبریز

8

12 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت ناودانی اسپیرال

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

طول

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ناودانی ۵ اسپیرال ۶ متری کارخانه

اسپیرال

5

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

ناودانی ۶ اسپیرال ۶ متری کارخانه

اسپیرال

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل

قیمت انواع ناودانی (ناودانی ساختمانی، فابریک و …) در بالا دسته‌بندی شده‌است. اعداد و ارقام موجود در این صفحه مطابق آخرین قیمت‌های روز بازار فولاد، به‌روزرسانی می‌شود. البته برای برآورد دقیق از هزینه‌های تأمین ناودانی پروژه کاری خود، لازم است چند نکته کلیدی را بدانید! البته در قسمت انواع ناودانی هم می توانید اطلاعات بسیار مفیدی را به دست اورید

مشخصات مهم در استعلام قیمت انواع ناودانی (ناودانی ساختمانی، فابریک و …)
برای خرید و یا استعلام قیمت ناودانی، باید دو مشخصه مهم آن را بدانید. این دو مشخصه عبارتنداز طول بال و ضخامت بال. درواقع ناودانی از یک جان و دو بال عمود به آن عمود تشکیل می‌شود. طول و ضخامت بال‌ها مشخص می‌کند که این محصول در چه بخش‌هایی کارایی دارد. یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای دسته‌بندی این محصول نیز دقیقاً همین مشخصات بال است.
این محصول در سه مدل مختلف ناودانی اروپایی، ناودانی هم‌وزن اروپا و ناودانی ساختمانی در بازار ایران عرضه می‌شود. ناودانی ساختمانی از دو نوع دیگر سبک‌تر است. با‌این‌وجود خود این محصول نیز دو نوع سبک و سنگین دارد. همچنین ناودانی استیل و ناودانی گالوانیزه دو محصول پرکاربرد در صنایع مختلف، در بازار ایران نیز موجود است.
برای اینکه بتوانید در زمینه استعلام قیمت انواع ناودانی (ناودانی ساختمانی، فابریک و …) و خرید این محصول فعالیت کنید، لازم است که با اصطلاحات مربوط به آن آشنا شوید. از جمله این اصطلاحات می‌توان به مشخصات فیزیکی آن اشاره کرد:
عبارت انگلیسی UPN کلمه اختصاری برای نشان دادن این محصول است.
H برای نشان دادن ارتفاع ناودانی به کار گرفته می‌شود.
حرف انگلیسی G برای نشان دادن وزن به ازای هر متر در این مقطع به کار گرفته می‌شود.
T ضخامت جان ناودانی را نشان می‌دهد.
حرف انگلیسی B برای نشان دادن عرض بال ناودانی به‌کار گرفته می‌شود.
حروف انگلیسی TG در کنار هم برای نشان دادن ضخامت بال ناودانی به کار می‌رود.

تفاوت قیمت ناودانی ایرانی و ناودانی اروپایی
ناودانی ایرانی با قیمتی به مراتب پایین‌تر از ناودانی اروپایی به فروش می‌رسد. نام‌هایی مانند فولاد فراد، فولاد تهران، ناب تبریز و فایکو برندهای ایرانی تولیدکننده این محصول هستند که قیمت کمتری برای تولیدات خود درنظر می‌گیرند.

گران‌قیمت‌ترین ناودانی کدام است؟
گران‌قیمت‌ترین نوع این مقطع در بازار ناودانی استیل است. این مقطع به‌دلیل متریال ساخت گران و و قابلیت‌های آن، بسیار باارزش است. البته کارایی این مقطع به اندازه نوع معمولی و گالوانیزه نیست. پس از آن، ناودانی گالوانیزه نسبت به دیگر انواع این محصول با قیمت بیشتری به فروش می‌رسد. این محصول که بیشتر به صورت مشبک ساخته می‌شود، از طریق فرآیند نورد گرم یا سرد بر روی ورق گرم گالوانیزه به دست می‌آید. این محصول را می‌توان برای پروژه‌های سبک به‌کار برد.

قیمت انواع ناودانی برچه اساسی مشخص می‌شود؟
به‌غیر از مشخصات فیزیکی اولیه مانند طول شاخه، سایز، ضخامت و همچنین برند، عامل مهم دیگری در قیمت نهایی این مقطع تأثیرگذار است. این عامل قیمت ماده اولیه و پایه ساخت انواع ناودانی است. سنگ آهن که فولاد از آن تهیه می‌شود، ماده اولیه ساخت این مقطع و تمام مقاطع فولادی محسوب می‌شود. بخشی از این سنگ آهن از کشورهای خارجی وارد می‌شود. بنابراین قیمت روز این ماده در بازار فولاد نقش دارد. هرچه قیمت سنگ آهن و فولاد در بازارهای جهانی بیشتر باشد، قیمت محصولات فولادی نیز بالاتر می‌رود. حالا به این مبلغ افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، انرژی مصرفی کارخانه‌های تولیدکننده و دستمزدهای نیروی کار را نیز اضافه کنید. درضمن نرخ دلار در بازارهای جهانی همه این قیمت‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.