دسته بندی
برند
برند
بیشتر
ضخامت
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
آلیاژ
بیشتر

جدول وزنی

Form

قیمت ورق روغنی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۵۵۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۴.۸۲۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۴.۸۲۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۸۲۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۸۲۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۳۶۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۴۵۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۹۱۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۹۱۰ تومان

ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۰۹۰ تومان

ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۰۹۰ تومان

ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۰۹۰ تومان

ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۰۹۰ تومان

ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

2

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۲۷۰ تومان

ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

2

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۲۷۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۶۴۰ تومان

قیمت ورق روغنی فولاد غرب

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۶۴۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/7

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۶۴۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۰۹۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۰۹۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۰۹۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۴ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/4

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۸۲۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/7

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۶۴۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۸۲۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

تماس بگیرید

ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۶۴۰ تومان

ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۰۹۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۸۲۰ تومان

ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۰۹۰ تومان

ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۰۰۰ تومان

ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۳۶۰ تومان

ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

2

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۲.۳۶۰ تومان

ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

1/2

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۶۴۰ تومان

قیمت ورق روغنی هفت الماس

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/4

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۸۲۰ تومان

ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

2

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۳۶۰ تومان

ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۰۹۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/4

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۸۲۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۸۲۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۸۲۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۰۹۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/7

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۶۴۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/7

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۶۴۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۶۴۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۰۹۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۰۹۰ تومان

ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول st12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۰۹۰ تومان

ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۶۴۰ تومان

ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۶۴۰ تومان

ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۰۰۰ تومان

ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۰۰۰ تومان

ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

2

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۳۶۰ تومان

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل

راهنمای سفارش و خرید ورق روغنی

ورق روغنی نوعی ورق فولادی است که با استفاده از روش نورد سرد و طی فشار بالا تولید می‌شود. به علت مقاوم‌سازی لایه رویین آن در طی فرایند ساخت، ورق روغنی مقاومتی بالا دارد. ضمن اینکه کیفیت ظاهری مطلوب‌تر و صاف و صیقلی  بودن آن نسبت به انواع دیگر مانند ورق سیاه و راحت بودن روش تولید، باعث شده است که کاربرد ورق روغنی در خودروسازی، لوازم خانگی، تولید مخازن و انواع قفسه‌ها بسیار فراوان باشد. در این مطلب متداول‌ترین پرسش‌های مربوط به سفارش و خرید ورق روغنی پاسخ داده می‌شود.

چه عواملی بر قیمت ورق روغنی موثر است؟

قیمت این ورق نیز همانند سایر مقاطع آهنی موجود در بازار بر حسب نوسانات ارزی، شرایط بازارهای جهانی، بحران‌های اقتصادی، قسمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید و میزان عرضه و تقاضا تغییر خواهد کرد. ضمن اینکه ضخامت و وزن سفارش داده شده، برند شرکت تولید کننده ورق نیز بر آن تاثیرگذار است. هر نوع خدمات اضافی درخواستی مانند برشکاری، فرمینگ و موارد مشابه نیز افزایش هزینه پرداختی را به دنبال دارد.

ارسال سفارش ورق روغنی چند روزه است؟

حداکثر زمان ارسال سفارش برای ورق روغنی بر حسب موجود بودن آن در انبار یا تامین از درب کارخانه بین یک تا حداکثر سه روز کاری زمان خواهد برد. در سریع‌ترین حالت ممکن اگر ورق سفارش داده شده در انبار موجود باشد، کالا در همان روز بارگیری و ارسال می‌شود.

هزینه ارسال بار تا مقصد برای مشتری چقدر است ؟

هزینه ارسال با توجه به مسافت تا مقصد با اعلام به باربری معتبر و مورد تایید انجام خواهد شد. از آنجا که هزینه ارسال کالا با توجه به مسافت متغیر است، کارشناسان  شرکت استعلام لازم را انجام خواهند داد و ضمن هماهنگی لازم با خریدار و دریافت تاییدیه از وی، کالا به محل مورد نظر حمل خواهد شد.

راه‌های برقراری ارتباط برای سفارش  ورق روغنی چیست؟

کلیه مشتریان می توانند سفارش‌های خود را از چهار کانال ارتباطی به شرح زیر ثبت و پیگیری کنند. ضمن اینکه در طی این فرایند مشاوره‌های تخصصی لازم از جانب کارشناسان ارائه خواهد شد.

۱.ارتباط با شبکه‌‌های اجتماعی داخلی و خارجی متداول از طریق شماره 09122382606 به صورت آنلاین

۲. شماره تلفن‌های شرکت 66572381  ، 66420571  ، 66571138 -021

۳. ارسال ایمیل به نشانی info@nikfoolad.com

۴. تکمیل درخواست از طریق فرم تماس با ما موجود در وب سایت شرکت نیک فولاد