دسته بندی

وزن محصول مورد نظر خود را اینجا محاسبه کنید

برند
بیشتر
ضخامت
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
آلیاژ
بیشتر

قیمت ورق روغنی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۲۷۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۳۶۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۳.۳۶۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۶۴۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۶۴۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۲.۴۵۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۵۵۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۲۷۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۲۷۰ تومان

ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۵۵۰ تومان

ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۵۵۰ تومان

ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۲۷۰ تومان

ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۲۷۰ تومان

ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

2

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۵۵۰ تومان

ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

2

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۵۵۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد مبارکه

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۵۵۰ تومان

قیمت ورق روغنی فولاد غرب

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۵۵۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/7

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۴۵۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۶۴۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۵۵۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/9

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۵۵۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۴ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/4

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۴.۱۸۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/7

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۴۵۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۳۶۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۶۴۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۵۵۰ تومان

ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۵۵۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۳۶۰ تومان

ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۵۵۰ تومان

ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

1/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۸۲۰ تومان

ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

1/25

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۰۰۰ تومان

ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

2

رول

بنگاه تهران

ُST12

۴۰.۰۰۰ تومان

ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی فولاد غرب

1/2

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۶۴۰ تومان

قیمت ورق روغنی هفت الماس

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/4

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۴.۱۸۰ تومان

ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

2

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۰.۰۰۰ تومان

ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

1

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۵۵۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/4

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۴.۱۸۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۳۶۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/5

رول

بنگاه تهران

ST12

۴۱.۳۶۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/6

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۶۴۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/7

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۴۵۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/7

رول

بنگاه تهران

ST12

۳۹.۴۵۰ تومان

ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران

ورق روغنی هفت الماس

0/8

رول

بنگاه تهران

ST12