دسته بندی
برند
برند
بیشتر
سایز
بیشتر
استاندارد
بیشتر
محل تحویل
واحد

جدول وزنی

Form

میلگرد استنلس استیل 304

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

برند منتخب

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۶ میلیمتر

وارداتی

6

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴۰.۹۱۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۸ میلیمتر

وارداتی

8

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴۵.۵۹۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۰ میلیمتر

وارداتی

10

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴۰.۹۱۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۲ میلیمتر

وارداتی

12

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴۰.۹۱۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۴ میلیمتر

وارداتی

14

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴۰.۹۱۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۲۰ میلیمتر

وارداتی

20

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴۰.۹۱۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۲۵ میلیمتر

وارداتی

25

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴۰.۹۱۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۳۰ میلیمتر

وارداتی

30

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴۰.۹۱۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۵۰میلیمتر

وارداتی

50

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴۰.۹۱۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۵۵ میلیمتر

وارداتی

55

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴۰.۹۱۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۶۰ میلیمتر

وارداتی

60

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴۰.۹۱۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۶۵ میلیمتر

وارداتی

65

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴۰.۹۱۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۸۰ میلیمتر

وارداتی

80

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴۰.۹۱۰ تومان

محصولات بیشتر

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل