دسته بندی

وزن محصول مورد نظر خود را اینجا محاسبه کنید

برند
بیشتر
سایز
بیشتر
استاندارد
بیشتر
محل تحویل
واحد

میلگرد استنلس استیل 304

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

برند منتخب

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۶ میلیمتر

وارداتی

6

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۱۳.۷۷۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۸ میلیمتر

وارداتی

8

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۱۳.۷۷۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۰ میلیمتر

وارداتی

10

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۰۹.۰۹۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۲ میلیمتر

وارداتی

12

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۰۹.۰۹۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۴ میلیمتر

وارداتی

14

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۰۹.۰۹۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۲۰ میلیمتر

وارداتی

20

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۰۹.۰۹۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۲۵ میلیمتر

وارداتی

25

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۰۹.۰۹۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۳۰ میلیمتر

وارداتی

30

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۰۹.۰۹۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۵۰میلیمتر

وارداتی

50

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۰۹.۰۹۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۵۵ میلیمتر

وارداتی

55

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۰۹.۰۹۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۶۰ میلیمتر

وارداتی

60

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۰۹.۰۹۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۶۵ میلیمتر

وارداتی

65

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۰۹.۰۹۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۸۰ میلیمتر

وارداتی

80

304L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳۰.۰۲۱ تومان

محصولات بیشتر

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل