دسته بندی

وزن محصول مورد نظر خود را اینجا محاسبه کنید

قطر (inch)
بیشتر
قطر (mm)
بیشتر
رده
محل تحویل
طول

قیمت لوله مانیسمان یا لوله بدون درز

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت لوله مانیسمان رده 20

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

ابعاد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۲۰ وارداتی بنگاه تهران ۶ متری

"6

5

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۶.۹۷۲.۷۳۰ تومان

لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۲۰ وارداتی بنگاه تهران ۶ متری

"5

4.5

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۶.۰۹۰.۹۱۰ تومان

لوله مانیسمان ۴ اینچ رده۲۰ وارداتی بنگاه تهران ۶ متری

"4

4

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۴.۲۵۴.۵۵۰ تومان

لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ وارداتی رده ۲۰ بنگاه تهران ۶ متری

"3/4

2.5

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۴۹۰.۹۱۰ تومان

لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۲۰ وارداتی بنگاه تهران ۶ متری

"3

3.5

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۲.۹۸۱.۸۲۰ تومان

لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۲۰ واررداتی بنگاه تهران ۶ متری

"2

2.8

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۱.۴۶۸.۱۸۰ تومان

لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۲۰ وارداتی بنگاه تهران ۶ متری

"1/2 2

3.2

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۲.۱۶۳.۶۴۰ تومان

لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ وارداتی رده ۲۰ بنگاه تهران ۶ متری

"1/2

2.5

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۳۳۶.۳۶۰ تومان

لوله مانیسمان ۱ اینچ وارداتی رده ۲۰ بنگاه تهران ۶ متری

"1

2.6

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۶۶۸.۱۸۰ تومان

لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ وارداتی رده ۲۰ بنگاه تهران ۶متری

"1/4 1

2.7

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۹۰۹.۰۹۰ تومان

لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ وارداتی رده ۲۰ بنگاه تهران ۶ متری

"1/2 1

2.8

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۹۸۱.۸۲۰ تومان

لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۲۰ وارداتی بنگاه تهران ۶ متری

"6

6.35

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۶.۹۷۲.۷۳۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت لوله مانیسمان رده 40

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ وارداتی رده ۴۰ بنگاه تهران ۶ متری

"1/2

2.77

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۴۰۰.۰۰۰ تومان

لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ وارداتی رده ۴۰ بنگاه تهران ۶ متری

"3/4

2.87

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۶۱۸.۱۸۰ تومان

لوله مانیسمان ۱ اینچ وارداتی رده ۴۰ بنگاه تهران ۶ متری

"1

3.38

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۸۴۵.۴۵۰ تومان

لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ وارداتی رده ۴۰ بنگاه تهران ۶ متری

"1/4 1

3.56

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۱.۳۴۵.۴۵۰ تومان

لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینج وارداتی رده ۴۰ بنگاه تهران ۶ متری

"1/2 1

3.68

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۲.۲۵۰.۰۰۰ تومان

لوله مانیسمان ۲ اینچ وارداتی رده ۴۰ بنگاه تهران ۶ متری

"2

3.91

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۱.۸۶۳.۶۴۰ تومان

لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰ وارداتی ۶ متری بنگاه تهران

"2

3.91

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۱.۸۶۳.۶۴۰ تومان

لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ رده ۴۰ وارداتی ۶ متری بنگاه تهران

"1/2 2

5.16

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۳.۰۴۵.۴۵۰ تومان

لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰ بنگاه تهران ۶ متری

"3

5.49

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۳.۵۹۰.۹۱۰ تومان

لوله مانیسمان ۴ اینچ وارداتی رده ۴۰ بنگاه تهران ۶ متری

"4

6.02

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۵.۱۳۶.۳۶۰ تومان

لوله مانیسمان ۵ اینچ وارداتی رده ۴۰ شاخه ۶ متری

"5

6.55

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۹.۳۲۰.۰۰۰ تومان

لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۴۰ بنگاه تهران ۶ متری

"6

7.11

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۸.۱۸۱.۸۲۰ تومان

لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۴۰ وارداتی ۶ متری بنگاه تهران

"3/4

2.87

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۶۱۸.۱۸۰ تومان

لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ وارداتی ۶ متری بنگاه تهران

"1

3.38

رده 40

بنگاه تهران

6 متری

۱.۳۷۷.۷۳۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت لوله مانیسمان رده 80

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

قطر(inch)

قطر(mm)

رده

محل تحویل

طول

قیمت

نمودار

لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۸۰ وارداتی ۶ متری بنگاه تهران

"1/2

3.73

رده 80

بنگاه تهران

6 متری

۵۸۱.۸۲۰ تومان

لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۸۰ وارداتی ۶ متری بنگاه تهران

"1/4 1

4.85

رده 80

بنگاه تهران

6 متری

۱.۶۲۲.۷۳۰ تومان

لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۸۰ وارداتی ۶ متری بنگاه تهران

"1/2 1

5.08

رده 80

بنگاه تهران

6 متری

۱.۹۸۶.۳۶۰ تومان

لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۸۰ وارداتی ۶ متری بنگاه تهران

"2

5.54

رده 80

بنگاه تهران

6 متری

۲.۷۰۹.۰۹۰ تومان

لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۸۰ وارداتی ۶ متری بنگاه تهران

"1/2 2

7.01

رده 80

بنگاه تهران

6 متری

۴.۳۹۰.۹۱۰ تومان

لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۸۰ وارداتی ۶ متری بنگاه تهران

"3

7.62

رده 80

بنگاه تهران

6 متری

۵.۷۰۹.۰۹۰ تومان

لوله مانیسمان ۴ اینچ وارداتی ۶ متری بنگاه تهران

"4

8.56

رده 80

بنگاه تهران

6 متری

تماس بگیرید

لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۸۰ بنگاه تهران ۶ متری

"5

9.53

رده 80

بنگاه تهران

6 متری

۱.۰۴۹.۰۹۰ تومان

لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۸۰ بنگاه تهران ۶ متری

"6

10.97

رده 80

بنگاه تهران

6 متری

۱۵.۸۶۳.۶۴۰ تومان

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل

سوالات متداول درباره سفارش لوله مانیسمان

لوله مانیسمان به انواع لوله‌های بدون درز و مقاوم در برابر فشار و تنش فیزیکی گفته می‌شود. این لوله‌ها به دلیل ویژگی های خاص خود در صنایع با کاربردهای حساس مانند آبرسانی‌های صنعتی و کشاورزی، مبدل‌ها، خطوط استخراج و انتقال نفت و گاز و نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مطلب، پاسخی به سوالات متداول جهت ثبت سفارش این لوله از شرکت نیک فولاد است.

آیا امکان ارائه فاکتور رسمی هنگام خرید وجود دارد؟

بله، شرکت نیک فولاد در صورت درخواست خریدار بعد از نهایی شدن سفارش فاکتور رسمی برای سفارش را ارائه می‌کند.

در صورت بروز هر گونه ایراد و اشکال در بار ارسالی چه اقدامی باید انجام داد؟

کلیه محصولات با تضمین کیفیت و در نهایت دقت ارسال می‌شود. با این حال اگر در مواردی مغایرت کیفی یا تفاوت در مشخصات فنی ثبت شده در پیش فاکتور با کالای دریافتی توسط خریدار مشاهده شود، شرکت نیک فولاد وجه سفارش را عودت می دهد. در این حالت خریدار می‌تواند ضمن تماس با کارشناسان و ارائه مستندات لازم در خصوص ایراد یا اشکال کیفی که مسئول آن شرکت است، موضوع را اطلاع دهد. بعد از بررسی کامل و در صورت تایید نظر خریدار، کل وجه سفارش و هزینه ارسال آن بازگشت داده می‌شود.

حداقل میزان سفارش لوله مانیسمان چقدر است؟

محدودیتی در میزان سفارش این لوله توسط شرکت وجود ندارد. خریداران می‌توانند سفارش درخواستی خود را بر اساس محاسبات مهندسی و میزان طول و ضخامت مد نظر خود ثبت کنند. در صورت نیاز و تمایل امکان ارائه مشاوره کارشناس مربوط نیز وجود دارد.

عوامل موثر بر قیمت لوله مانیسمان چیست؟

از آنجا که تعداد محدودی از کارخانجات داخلی  لوله مانیسمان را تولید می‌کنند و بیشتر موارد موجود در بازار وارداتی است، قیمت این لوله به شدت وابسته به نوسانات ارز است. از طرفی تغییرات قیمت جهانی،  میزان عرضه و تقاضا، تورم و برند شرکت تولید کننده نیز در آن تاثیرگذار است. باید در نظر داشت که ضخامت، سایز، طول و وزن لوله هم مانند همه پروفیل‌ها قیمت را تغییر می‌دهد.

راه‌های برقراری ارتباط برای سفارش لوله مانیسمان چیست؟

برای ثبت سفارش راه‌های ارتباطی متنوعی برای خریداران فراهم شده است. ضمن اینکه کلیه سفارش‌ها همراه مشاوره تخصصی خواهند بود و راهنمایی لازم در این خصوص ارائه می‌شود. کافی است به چهار روش زیر با شرکت در تماس باشید:

۱.شماره تماس‌های 66572381  ، 66420571  ، 66571138 -021

۲. ارسال پیام متنی یا صوتی از طریق شبکه‌های اجتماعی داخلی یا خارجی به شماره 09122382606

۳.ارسال ایمیل به نشانی info@nikfoolad.com

۴. تکمیل فرم تماس با ما موجود در وب سایت شرکت