دسته بندی

وزن محصول مورد نظر خود را اینجا محاسبه کنید

برند
بیشتر
ضخامت
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
آلیاژ
بیشتر

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه 8 میل کاویان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۸ کاویان ابعاد ۶۰۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه

کاویان

8

فابریک

کارخانه

ST37

تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه 10 کاویان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۱۰ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه

کاویان

10

فابریک

کارخانه

ST37

تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه 12 میل کاویان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۱۲ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه

کاویان

12

فابریک

کارخانه

ST37

تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه 15میل کاویان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۱۵ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه

کاویان

15

فابریک

کارخانه

ST37

۳۳.۷۳۰ تومان

قیمت ورق سیاه 20 میل کاویان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۲۰ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه

کاویان

20

فابریک

کارخانه

ST37

۲۹.۵۵۰ تومان

قیمت ورق سیاه 25 میل کاویان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۲۵ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه

کاویان

25

فابریک

کارخانه

ST37

۲۹.۵۵۰ تومان

ورق سیاه ۲۵ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه

کاویان

25

فابریک

کارخانه

ST37

۲۸.۹۱۰ تومان

قیمت ورق سیاه 30 میل کاویان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۳۰ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه

کاویان

30

فابریک

کارخانه

ST37

۲۸.۹۱۰ تومان

ورق سیاه ۳۰ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه

کاویان

30

فابریک

کارخانه

ST37

۲۹.۵۵۰ تومان

قیمت ورق سیاه 35 میل کاویان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۳۵ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه

کاویان

35

فابریک

کارخانه

ST37

۲۸.۹۱۰ تومان

ورق سیاه ۳۵ کاویان ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه

کاویان

35

فابریک

کارخانه

ST37

۲۹.۰۰۰ تومان

قیمت ورق سیاه 40 میل کاویان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۴۰ کاویان ابعاد ۶۰۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه

کاویان

40

فابریک

کارخانه

ST37

۲۸.۹۱۰ تومان

ورق سیاه ۴۰ کاویان ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰فابریک کارخانه

کاویان

40

فابریک

کارخانه

ST37

۲۹.۰۰۰ تومان

قیمت ورق سیاه 45 میل کاویان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۴۵ کاویان ابعاد ۶۰۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه

کاویان

45

فابریک

کارخانه

ST37

تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه 50 میل کاویان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۵۰ کاویان ابعاد ۶۰۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه

کاویان

50

فابریک

کارخانه

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۵۰ کاویان ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه

کاویان

50

فابریک

کارخانه

ST37

تماس بگیرید

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل