دسته بندی

وزن محصول مورد نظر خود را اینجا محاسبه کنید

برند
بیشتر
سایز
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
واحد

قیمت نبشی منظومه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

برند منتخب

نام محصول

برند

سایز

حالت

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۴*۴۰*۴۰ منظومه ۶ متری بنگاه تهران

منظومه

4

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۰۹۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ منظومه ۶ متری بنگاه تهران

منظومه

5

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۰۹۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ منظومه ۶ متری کارخانه

منظومه

5

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۵۹۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ منظومه ۶ متری بنگاه تهران

منظومه

6

6 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۰۹۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ منظومه ۶ متری کارخانه

منظومه

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۵۹۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ منظومه ۶ متری کارخانه

منظومه

8

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۵۹۰ تومان

محصولات بیشتر