دسته بندی

وزن محصول مورد نظر خود را اینجا محاسبه کنید

برند
بیشتر
سایز
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
واحد

قیمت نبشی فولاد سپهر ایرانیان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

برند منتخب

نام محصول

برند

سایز

حالت

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۲/۵ * ۳۰*۳۰ فولاد سپهر ایرانیان ۶ متری کارخانه

فولاد سپهر ایرانیان

3

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۲.۵ * ۴۰*۴۰ فولاد سپهر ایرانیان ۶ متری کارخانه

فولاد سپهر ایرانیان

4

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۸۲۰ تومان

نبشی ۳ * ۴۰*۴۰ فولاد سپهر ایرانیان ۶ متری کارخانه

فولاد سپهر ایرانیان

4

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۸۲۰ تومان

نبشی ۴ * ۴۰*۴۰ فولاد سپهر ایرانیان ۶ متری کارخانه

فولاد سپهر ایرانیان

4

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۶۴۰ تومان

نبشی ۳ * ۵۰*۵۰ فولاد سپهر ایرانیان ۶ متری کارخانه

فولاد سپهر ایرانیان

5

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۵ * ۵۰*۵۰ فولاد سپهر ایرانیان ۶ متری کارخانه

فولاد سپهر ایرانیان

5

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۵ * ۶۰*۶۰ فولاد سپهر ایرانیان ۶ متری کارخانه

فولاد سپهر ایرانیان

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۶*۶۰*۶۰ فولاد سپهر ایرانیان ۶ متری کارخانه

فولاد سپهر ایرانیان

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۸ * ۸۰*۸۰ فولاد سپهر ایرانیان ۶ متری کارخانه

فولاد سپهر ایرانیان

8

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۱۰ * ۱۰۰*۱۰۰ فولاد سپهر ایرانیان ۶ متری کارخانه

تماس بگیرید

نبشی ۱۲ * ۱۲۰*۱۲۰ فولاد سپهر ایرانیان ۶ متری کارخانه

فولاد سپهر ایرانیان

12

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

محصولات بیشتر