دسته بندی
برند
برند
بیشتر
سایز
بیشتر
آلیاژ
بیشتر
محل تحویل
واحد

جدول وزنی

Form

قیمت نبشی ظهوریان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

برند منتخب

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

آلیاژ

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

10

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۲۷۰ تومان

نبشی ۳*۳۰*۳۰ ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

ظهوریان

3

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۶۴۰ تومان

نبشی ۳*۳۰*۳۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

3

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۵۰۰ تومان

نبشی ۴*۴۰*۴۰ ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

ظهوریان

4

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۶۴۰ تومان

نبشی ۴*۴۰*۴۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

4

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۲۷۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

ظهوریان

5

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۶۴۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

5

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۲۷۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

ظهوریان

6

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۶۴۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

6

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۲۷۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ ظهوریان ۶ متری کارخان

۲۵.۲۷۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ ظهوریان ۶ متری بنگاه تهران

ظهوریان

8

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۲۷۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ ظهوریان ۶ متری کارخانه

ظهوریان

8

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۲۷۰ تومان

محصولات بیشتر

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل