دسته بندی

وزن محصول مورد نظر خود را اینجا محاسبه کنید

برند
بیشتر
سایز
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
واحد

قیمت نبشی جاوید بناب

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

برند منتخب

نام محصول

برند

سایز

حالت

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۳ * ۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۷.۷۳۰ تومان

نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

4

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۷.۷۳۰ تومان

نبشی ۴ * ۴۰*۴۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

4

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۸۲۰ تومان

نبشی ۴ * ۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۸۲۰ تومان

نبشی ۴*۵۰*۵۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

5

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۸۲۰ تومان

نبشی ۵ * ۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب ۶ متری کارخانه

جاوید بناب

6

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۸۲۰ تومان

محصولات بیشتر