دسته بندی
برند
برند
بیشتر
سایز
بیشتر
آلیاژ
بیشتر
محل تحویل
واحد

جدول وزنی

Form

قیمت ناودانی هموزن اروپا

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

برند منتخب

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

آلیاژ

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ناودانی ۱۰ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

10

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷.۲۷۰ تومان

ناودانی ۱۴ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

14

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷.۲۷۰ تومان

ناودانی ۱۶ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

16

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۸.۱۸۰ تومان

ناودانی ۱۸ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

18

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۱.۳۶۰ تومان

ناودانی ۲۰ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

20

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۹۱۰ تومان

ناودانی ۲۲ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

22

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵.۴۵۰ تومان

ناودانی ۲۴ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

24

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۱.۳۶۰ تومان

ناودانی ۸ هموزن اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران

هم وزن اروپا

8

12 متری

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۸.۱۸۰ تومان

محصولات بیشتر

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل