دسته بندی

وزن محصول مورد نظر خود را اینجا محاسبه کنید

برند
بیشتر
سایز
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
واحد

قیمت ناودانی فولاد تهران

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

برند منتخب

نام محصول

برند

سایز

حالت

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ناودانی ۱۰ فولاد تهران ۶ متری تهران

فولاد تهران

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۸.۰۰۰ تومان

ناودانی ۶ فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران

فولاد تهران

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۸.۲۷۰ تومان

ناودانی ۶ فولاد تهران ۶ متری کارخانه

فولاد تهران

کارخانه

۲۷.۵۵۰ تومان

ناودانی ۸ فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران

فولاد تهران

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۸.۰۰۰ تومان

ناودانی ۸ فولاد تهران ۶ متری کارخانه

فولاد تهران

کارخانه

کیلوگرم

۲۷.۲۷۰ تومان

محصولات بیشتر