دسته بندی

وزن محصول مورد نظر خود را اینجا محاسبه کنید

برند
بیشتر
سایز
بیشتر
استاندارد
بیشتر
محل تحویل
واحد

قیمت میلگرد نیشابور

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

میلگرد آجدار نیشابور ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

12

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۱۴۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

14

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۸۲۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

14

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

16

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۸۲۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

16

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

18

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۱۸ A3 شاخه بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

18

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۸۲۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۰ A3 شاخه بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

20

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۸۲۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۰ A3 شاخه متری کارخانه

میلگرد نیشابور

20

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

22

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۸۲۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

22

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۵ A3 شاخه بنگاه تهران

میلگرد نیشابور

25

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۸۲۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

25

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تهران

میلگرد نیشابور

28

ََA3

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵.۸۲۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

28

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار نیشابور ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد نیشابور

32

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۰۰ تومان

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل