دسته بندی

وزن محصول مورد نظر خود را اینجا محاسبه کنید

برند
بیشتر
سایز
بیشتر
استاندارد
بیشتر
محل تحویل
واحد

قیمت میلگرد میانه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

میلگرد آجدار میانه ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

10

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۴۵۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

12

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

14

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

16

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

18

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

20

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

22

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

25

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

28

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۹۰ تومان

میلگرد آجدار میانه ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد میانه

32

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۹۰ تومان

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل