دسته بندی
برند
برند
بیشتر
سایز
بیشتر
استاندارد
بیشتر
محل تحویل
واحد

جدول وزنی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ذوب اهن اصفهان

12

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ذوب اهن اصفهان

14

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۲۷۰ تومان

میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ذوب اهن اصفهان

16

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۲۷۰ تومان

میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ذوب اهن اصفهان

18

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار ذوب آهن ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ذوب اهن اصفهان

20

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار ذوب آهن ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ذوب اهن اصفهان

22

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار ذوب آهن ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ذوب اهن اصفهان

25

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۷۳۰ تومان

میلگرد آجدار ذوب آهن ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ذوب اهن اصفهان

28

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۰۰۰ تومان

میلگرد آجدار ذوب آهن ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ذوب اهن اصفهان

32

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۵۵۰ تومان

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل