استعلام و خرید

قیمت ورق سرد و پوشش دار

برندهای منتخب
فولاد مبارکه کاشان هفت الماس فولاد غرب شهر کرد توان آور آسیا چین تاراز

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 11:41 1402/12/23
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام ضخامت (mm) عرض (mm) برند حالت محل بارگیری واحد قیمت نوسانات
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ قرمز رول بنگاه تهران ۰.۵ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار
50,730 تومان
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ آبی رول بنگاه تهران ۰.۵ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار
50,730 تومان
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ سفید یخچالی رول بنگاه تهران ۰.۵ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار
50,730 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۴ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
49,820 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۴ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
49,820 تومان
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۵ فولاد مبارکه رول انبار
48,440 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۴ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
47,800 تومان
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۵ فولاد مبارکه رول انبار
47,520 تومان
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۲.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
47,520 تومان
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۲.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
47,520 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۴ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
47,340 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۴۵ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
47,160 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۴۵ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
47,160 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۵۵ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
47,070 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۵۵ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
47,070 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
46,880 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۵ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
46,880 تومان
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۵ فولاد غرب رول انبار
46,610 تومان
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۵ فولاد غرب رول انبار
46,610 تومان
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۵ هفت الماس رول انبار
46,610 تومان
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۵ هفت الماس رول انبار
46,610 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
46,610 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
46,610 تومان
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۴ فولاد غرب رول انبار
45,690 تومان
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۴ هفت الماس رول انبار
45,690 تومان
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۴ هفت الماس رول انبار
45,600 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۶ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
45,510 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۶ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
45,510 تومان
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۶ فولاد مبارکه رول انبار
44,770 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۶ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
44,590 تومان
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۶ فولاد مبارکه رول انبار
44,310 تومان
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۲ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
44,310 تومان
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۲ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
44,310 تومان
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۶ فولاد غرب رول انبار
44,040 تومان
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۶ فولاد غرب رول انبار
43,850 تومان
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۷ فولاد غرب رول انبار
43,850 تومان
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۷ فولاد غرب رول انبار
43,850 تومان
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۷ هفت الماس رول انبار
43,850 تومان
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۷ هفت الماس رول انبار
43,850 تومان
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۶ هفت الماس رول انبار
43,850 تومان
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۲ فولاد غرب رول انبار
43,670 تومان
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۲ هفت الماس رول انبار
43,670 تومان
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۲ فولاد مبارکه رول انبار
43,670 تومان
ورق گالوانیزه ۱کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران ۱ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
43,490 تومان
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۱ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
43,490 تومان
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۲ فولاد مبارکه رول انبار
43,400 تومان
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران ۱.۲۵ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
43,400 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۷ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
43,120 تومان
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۵ فولاد مبارکه رول انبار
42,940 تومان
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۲۵ فولاد مبارکه رول انبار
42,940 تومان
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱ فولاد مبارکه رول انبار
42,940 تومان
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱ فولاد مبارکه رول انبار
42,940 تومان
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۹ فولاد مبارکه رول انبار
42,940 تومان
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۹ فولاد مبارکه رول انبار
42,940 تومان
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۸ فولاد مبارکه رول انبار
42,940 تومان
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۸ فولاد مبارکه رول انبار
42,940 تومان
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۲۵ فولاد مبارکه رول انبار
42,940 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۹ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
42,940 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۹ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
42,940 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۷ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
42,940 تومان
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۲ فولاد غرب رول انبار
42,850 تومان
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۲ هفت الماس رول انبار
42,850 تومان
ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰رول بنگاه تهران ۱.۵ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
42,660 تومان
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۲ فولاد غرب رول انبار
42,480 تومان
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۵ فولاد غرب رول انبار
42,480 تومان
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱ فولاد غرب رول انبار
42,480 تومان
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱ فولاد غرب رول انبار
42,480 تومان
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۸ فولاد غرب رول انبار
42,480 تومان
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۹ فولاد غرب رول انبار
42,480 تومان
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۹ فولاد غرب رول انبار
42,480 تومان
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۸ فولاد غرب رول انبار
42,480 تومان
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۵ هفت الماس رول انبار
42,480 تومان
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۵ هفت الماس رول انبار
42,480 تومان
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول st12 بنگاه تهران ۱ هفت الماس رول انبار
42,480 تومان
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۹ هفت الماس رول انبار
42,480 تومان
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۹ هفت الماس رول انبار
42,480 تومان
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۸ هفت الماس رول انبار
42,480 تومان
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۸ هفت الماس رول انبار
42,480 تومان
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱ هفت الماس رول انبار
42,480 تومان
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۱ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
42,020 تومان
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۱ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
42,020 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۹ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
42,020 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۷ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کیلوگرم
42,020 تومان
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۱.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
41,840 تومان
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۱.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
41,840 تومان
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۱.۲۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
41,840 تومان
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۱.۲۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
41,840 تومان
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۱.۲۵ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
41,740 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۸ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
41,380 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۹ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
41,290 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۸ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
41,290 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ کاشان شیت بنگاه تهران کاشان انبار
41,100 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۸ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
41,100 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۸ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
41,100 تومان