پرش لینک ها
برندهای منتخب
ذوب آهن اصفهان فایکو اهواز

کارشناسان فروش

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : 15:58 1401/04/05
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
 • معاملات در حال انجام
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری وزن تقریبی برند قیمت نوسانات
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان ۳۰ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ۵۰۰ ذوب آهن اصفهان
۹,۱۲۸,۴۴۱ تومان
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ۳۰ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۵۰۰ ذوب آهن اصفهان
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ۲۷ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۴۳۵ ذوب آهن اصفهان
۶,۷۹۸,۱۶۶ تومان
تیرآهن ذوب آهن 27 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ۲۷ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ۴۳۵ ذوب آهن اصفهان
۶,۶۹۷,۲۴۸ تومان
تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE تهران 24 ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران 369 ذوب آهن اصفهان
۵,۷۸۸,۹۹۱ تومان
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ۲۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان 369 ذوب آهن اصفهان
۵,۷۳۳,۹۴۵ تومان
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ۲۲ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران 315 ذوب آهن اصفهان
۴,۸۷۱,۵۶۰ تومان
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ۲۲ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان 315 ذوب آهن اصفهان
۴,۸۶۲,۳۸۶ تومان
تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ۲۰ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ذوب آهن اصفهان
۴,۲۲۹,۳۵۸ تومان
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ۲۰ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ذوب آهن اصفهان
۴,۲۱۱,۰۱۰ تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ۱۸ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۲۳۰ ذوب آهن اصفهان
۳,۵۸۷,۱۵۶ تومان
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ۱۸ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ۲۳۰ ذوب آهن اصفهان
۳,۵۶۸,۸۰۸ تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ۱۶ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۹۰ ذوب آهن اصفهان
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ۱۶ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ۱۹۰ ذوب آهن اصفهان
۲,۹۵۴,۱۲۹ تومان
تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ۱۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۵۵ ذوب آهن اصفهان
۲,۵۴۱,۲۸۵ تومان
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ۱۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ۱۵۵ ذوب آهن اصفهان
۲,۵۲۲,۹۳۶ تومان
تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ۱۲ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۲۵ ذوب آهن اصفهان
۲,۲۹۳,۵۷۸ تومان
تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ۱۲ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۲۵ ذوب آهن اصفهان
۱۸,۳۴۹ تومان
تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ۱۴ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۵۵ ذوب آهن اصفهان
۱۶,۴۶۸ تومان
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ۳۰ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۵۰۰ ذوب آهن اصفهان
۱۶,۲۸۵ تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ۱۸ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۲۳۰ ذوب آهن اصفهان
۱۵,۵۵۰ تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ۱۶ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۹۰ ذوب آهن اصفهان
۱۵,۵۵۰ تومان
تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه 24 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه 369 ذوب آهن اصفهان
۱۵,۳۶۷ تومان
تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ۲۰ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ذوب آهن اصفهان
۱۵,۳۶۷ تومان
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ۲۲ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه 315 ذوب آهن اصفهان
۱۵,۲۷۶ تومان
تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ۲۷ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۴۳۵ ذوب آهن اصفهان
۱۵,۲۷۶ تومان

فایکو

آخرین بروزرسانی : 16:01 1401/04/05
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
 • معاملات در حال انجام
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری وزن تقریبی برند قیمت نوسانات
تیرآهن 20 فایکو 12 متری بنگاه تهران ۲۰ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران فایکو
۳,۹۵۴,۱۲۹ تومان
تیرآهن 16 فایکو 12 متری بنگاه تهران ۱۶ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۷۰ فایکو
۲,۸۳۴,۸۶۳ تومان
تیرآهن 14 فایکو 12 متری بنگاه تهران ۱۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰ فایکو
۲,۲۸۴,۴۰۴ تومان
تیرآهن 24 فایکو 12 متری بنگاه تهران ۲۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۳۶۰ فایکو
تماس بگیرید
تیرآهن 22 فایکو 12 متری بنگاه تهران ۲۲ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران فایکو
تماس بگیرید
تیرآهن 18 فایکو 12 متری بنگاه تهران ۱۸ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۲۱۰ فایکو
تماس بگیرید

اهواز

آخرین بروزرسانی : 16:02 1401/04/05
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
 • معاملات در حال انجام
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری وزن تقریبی برند قیمت نوسانات
تیرآهن 18 اهواز 12 متری IPE تهران ۱۸ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۲۱۰ اهواز
۳,۳۵۷,۷۹۹ تومان
تیرآهن 16 اهواز 12 متری IPE تهران ۱۶ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۷۰ اهواز
۲,۸۴۴,۰۳۷ تومان
تیرآهن 14 اهواز 12 متری IPE تهران ۱۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰ اهواز
۲,۲۵۶,۸۸۱ تومان

کارشناسان فروش

قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن یکی از مهم‌ترین فاکتورهای قیمت‌گذاری پروژه‌های ساختمانی است. بنابراین استعلام قیمت تیرآهن در صدر چک لیست طرح و اجرای سازه‌ها به حساب می‌آید. اما این میزان از تأثیرگذاری از چه عاملی نشأت می‌گیرید؟ خوشبختانه قیمت روز انواع تیرآهن به صورت منظم و در قالب جدول در نیک فولاد ارائه شده است. اطلاعات موجود در این جداول طبق آخرین تغییرات بازار آهن آلات به روز رسانی می شود. اما برای اینکه بتوانید جدول قیمت آهن را بهتر درک و ارزیابی کنید، بهتر است ابتدا شناختتان را راجع به ویژگی های این محصول ارتقاء دهید.

کوتاه درباره تیرآهن

تیرآهن یکی از پروفیل‌های ساختمانی است که از قطعات فولادی و طی فرآیند نورد گرم ساخته می‌شود. هر قطعه تیرآهن از یک بخش میانی به نام جان و دو لبه موازی به نام بال تشکیل شده است.
تیرآهن به عنوان یک پروفیل فولادی دارای سطح مقطعی به شکل I یا H می باشد. این مقطع فولادی از قابلیت تحمل و انتقال بار برخوردار است. به همین دلیل متخصصان از این مقطع در جهت افزایش استحکام و مقاومت سازه‌ها استفاده میکنند. به علاوه با استفاده از این پروفیل می توان قطعات مختلف اسکلت فلزی سازه ها را به یکدیگر متصل کرد. به همین دلیل اهمیت قیمت تیرآهن بر کسی پوشیده نیست.

انواع تیرآهن

تیرآهن ها مانند هر محصول دیگری دارای انواع و اقسامی هستند. وجود انواع تیرآهن باعث افزایش کارایی این نوع محصول شده است. به این ترتیب دسته بندی انواع تیرآهن به صورت زیر می باشد:

 • انواع تیرآهن بر اساس شکل ظاهری

شکل ظاهری تیرآهن ها نقش مهمی در عملکری که قرار است در یک سازه داشته باشند، ایفا می کند. به این ترتیب در هنگام ساخت این نوع پروفیل اشکال مختلفی بر روی آن اجرا می شود. بر این اساس پرکاربردترین تیرآهن ها عبارتند از:

 • تیرآهن IPE

شکل این محصول دقیقاً شبیه به حرف I انگلیسی می باشد. این محصول که به تیرآهن ساده نیز معروف است دارای ضخامت یکسان در هر دو بالش می باشد.

 • تیرآهن‌INP

 این محصول یک تفاوت عمده با قبلی دارد و آن ضخامت بال ها در آن است. در تیر آهن INP بال ها از جان فاصله گرفته و از ضخامت کمتری برخوردارند.

 • تیرآهن IPB

از این محصول با عنوان تیرآهن بال پهن یا هاش نام برده می شود. دلیل این نامگذاری برابر بودن جان و بال تیرآهن می باشد. این محصول همچنین با عنوان تیرآهن هاش نیز شناخته می شود.

 • تیرآهن CPE

از این محصول با عنوان تیرآهن لانه زنبوری نام برده می شود. این محصول در سطح خود دارای حفره های توخالی می باشد. دلیل نامگذاری آن به لانه زنبوری نیز دقیقاً به همین علت است.

 • انواع تیرآهن بر اساس سبکی و سنگینی

یکی از دسته‌بندی‌های رایج این محصول بر اساس تفاوت وزن در آن انجام می‌گیرد. دو نوع تیرآهن بر حسب وزن داریم که در دسته های تیرآهن سبک و سنگین قرار میگیرند. این مشخصه‌ها با استفاده از دو علامت V برای تیرآهن سنگین و L برای تیرآهن سبک به کار گرفته می‌شود. این علامت‌ها به انتهای اسامی تیرآهن اضافه می‌شود. برای مثال IPBV مشخصه تیرآهن بال پهن سنگین و IPBL معرف تیرآهن بال پهن سبک می‌باشد. قیمت انواع تیرآهن را می توانید از جداول قیمتی نیک فولاد دریافت نمایید.

کاربرد تیرآهن چیست؟

به جرأت می‌توان گفت که تیرآهن یکی از دستاوردهای قرن بیستم به حساب می‌آید. گستردگی کاربرد تیرآهن با هیچ محصول دیگری قابل مقایسه نیست. حتی در یک سازه می‌توان استفاده‌های متفاوتی از تیرآهن کرد. ستون، تیرک میانی، کفی، خرپا، نعل درگاه، پوشش سقف و پل لانه زنبوری از جمله رایج‌ترین کاربردهای تیرآهن می‌باشد.

تیرآهن در صنعت ساخت و ساز بیشترین کاربرد را دارد. صنایع دیگری از قبیل پل سازی، ساخت اسکله و کشتی و همچنین ساخت کف و سقف انواع تسهیلات صنعتی و تجاری از تیرآهن ها استفاده میکنند.

قیمت تیرآهن

تیرآهن و قیمت تیرآهن از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت سازه ­های ساختمانی است. قیمت این محصول بر برآورد هزینه ساخت یک ساختمان بسیار مؤثر است. فعالین حوزه ساختمان­ سازی با توجه به قیمت تیرآهن می­توانند درباره قیمت تمام شده ساختمان نظر بدهند. همچنین بازار مسکن تحت تأثیر این محصول فولادی است.

قیمت تیرآهن و عوامل تأثیرگذار

قیمت محصولات فولادی مانند هرکالای دیگری دچارتغییر می­شوند. بنابراین پیش از خرید این محصولات باید قیمت‌های به روز شده را از سایت­ها و مراکز معتبر بدست آورد. تغییر بهای تیرآهن نیز مانند هر کالای دیگری تحت تأثیر عوامل مختلفی است.

 • قیمت فولاد

یکی ازعوامل تأثیرگذار بر قیمت تیرآهن، قیمت فولاد است. فولاد مواد اولیه ساخت تیرآهن است، بنابراین تغییر قیمت فولاد در بازار بر قیمت تیرآهن تولید شده تأثیر مستقیم دارد.

 • بازار تقاضا

یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر قیمت این محصول پر مصرف، بازار تقاضا است. تیرآهن یکی از مصالح اصلی ساختمان سازی است. هنگامی که ساختمان سازی رونق خوبی داشته باشد، تقاضا برای تیرآهن افزایش پیدا کرده و بازار این محصول رونق پیدا می­کند. افزایش تقاضا برای تیرآهن در بازار آهن­آلات بر تولید و عرضه و در نهایت بر قیمت این محصول تأثیر می­گذارد.

 • بازار مسکن

یکی از شاخه­ های ساختمان سازی ساخت مسکن است. در واقع بازار مسکن از بزرگترین بازارهای تیرآهن محسوب می‌شود. هرگاه مسکن ­سازی مخصوصا انبوه سازی افزایش پیدا ­کند، تقاضا برای تیرآهن نیز به شدت افزایش پیدا می­کند. افزایش تقاضا بر قیمت تیرآهن تأثیر زیادی دارد.

 • مقدار تولید تیرآهن

در بعضی مواقع تولید تیرآهن به دلایلی کاهش پیدا می­کند. کاهش تولید تیرآهن بر افزایش قیمت این محصول کاربردی تأثیر مستقیم دارد.

 • قیمت جهانی سنگ آهن

از دیگر عواملی که بر قیمت این محصول مؤثر است، قیمت جهانی سنگ آهن است. یکی از عوامل مؤثر بر قیمت سنگ آهن، کاهش استخراج این کانی است. برای حفظ محیط زیست و تخریب کمتر طبیعت گاهاَ سیاست‌هایی برای استخراج کمتر سنگ­آهن در پیش گرفته می­شود. کاهش سنگ آهن باعث افزایش قیمت آن و درنتیجه افزایش قیمت تیر آهن می­شود.

 • قیمت آلیاژهای مورد استفاده در ساخت تیرآهن

تیرآهن ترکیبی از یک فلز اصلی به نام فلز پایه و ترکیب چند عنصر فلزی و غیر فلزی است. قیمت تمام شده تیرآهن علاوه بر سنگ آهن به عناصری که در تولید آن بکار رفته شده، بستگی دارد. تغییر در قیمت هرکدام از این عناصر بر افزایش و یا کاهش قیمت تمام شده تیرآهن تأثیر می­گذارد.

 •  هزینه ­های بارگیری و حمل ونقل

تغییر قیمت در هزینه های بارگیری حمل ونقل بر قیمت تمام شده این محصول مؤثر واقع می­شود.

 • نوسانات قیمت نفت جهانی

ازدیگر عواملی که بر بازار آهن آلات و قیمت تیرآهن تأثیر می­گذارد، قیمت جهانی نفت است. با بالا رفتن قیمت جهانی نفت افزایش محسوسی در قیمت محصولات فولادی دیده می­شود.

 • تغییر شرایط کارخانه ­های تولیدی تیرآهن

هنگامی که شرایط کارخانه­ های تولیدی تیرآهن تغییرکند، قیمت محصولات آن کارخانه نیز تغییر پیدا می­کند.

 • افزایش تعرفه های مرتبط

بالا رفتن دستمزد نیروی کار باعث افزایش قیمت محصولات تولیدی می­شود.

 • تغییر قیمت محصولات وابسته

تغییر قیمت دستگاه­ها، قطعات یدکی و سوخت و غیره بر قیمت تیرآهن تأثیر دارد.

قیمت انواع تیرآهن

 • نوع تیرآهن

یکی از عوامل تأثیرگذار بر روی قیمت‌ آهن، نوع آن است. البته انواع این پروفیل فولادی بر اساس فاکتورهای مختلف دسته‌بندی می‌شود. این محصول بر اساس شکل بال‌ها به دو نوع تقسیم می شود. تیرآهن IPEکه ضخامت بال آن ثابت است. نوع INP که ضخامت بال آن با فاصله گرفتن از جان کمتر می‌باشد. تیرآهن  IPB که به بال پهن نیز معروف است و تیرآهن لانه زنبوری که در جان خود دارای حفره‌های تو خالی است.

هر کدام از این محصولات به خاطر شکل متفاوتی که دارند، مشخصه‌های متفاوتی نیز دارند. این مقاطع در بخش‌های مختلفی از یک سازه مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین قیمت تیرآهن IPE با INP و همینطور قیمت تیرآهن لانه زنبوری فرق دارد.

همچنین یکی از عواملی که تیرآهن را به دسته های مختلف تقسیم می کند سبکی و سنگینی آن است. این مشخصه نیز یکی از فاکتورهای قیمت‌گذاری تیرآهن است. بنابراین تیرآهن بال پهن سبک و سنگین هر کدام قیمت متفاوتی خواهند داشت.

 • برند

همانطور که در جدول قیمت‌ تیرآهن در صفحات ما می‌بیند، تیرآهن برندهای مختلف قیمت‌ متفاوتی خواهند داشت. به این ترتیب تیرآهن ذوب آهن اصفهان، تیرآهن اهواز و تیرآهن فایکو که همگی از برندهای شناخته شده این محصول است هر کدام قیمت متفاوتی دارند.

قیمت روز تیرآهن بر چه اساسی مشخص می‌شود؟

قیمت روز تیرآهن و به طور کلی قیمت روز آهن آلات به میزان چشمگیری تحت تأثیر رویدادهای جهانی است. از آنجاییکه تیرآهن را از فولاد تهیه می‌کنند، نوسانات قیمت فولاد نیز بر روی قیمت محصول نهایی اثر می‌گذارد. بنابراین وضعیت بازار ارز و سهام، تورم، سیاست‌گذاری‌های جهانی و البته اوضاع اقتصادی کشور هر کدام می‌توانند نقشی در قیمت این مقاطع داشته باشند.

تیرآهن 14 از کجا بخریم ؟

تیرآهن 14 یکی از پرفروش‌ترین محصولات فولادی است که در هر سازه ای کاربرد دارد. این مقطع یکی از عوامل تعیین‌کننده برآورد هزینه های پروژه های ساخت و ساز محسوب می‌شود. از طرفی بازارهای مختلف در زمینه فروش تیرآهن 14 فعالیت می‌کنند. پس لازم است قبل از خرید تیرآهن 14، کم و کیف خرید و فروش این مقطع را بدانید!  

در انتخاب مرکز فروش تیرآهن 14، چه معیارهایی را در نظر بگیریم؟

به طورمعمول انتخاب محل و مرکز فروش تیرآهن 14 به عوامل متعددی بستگی دارد. مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:

 • دسترسی آسان به مرکز خرید: با توجه به این نکته که شما به کدام یک از انواع بازارهای آهن آلات دسترسی آسان‌تری دارید، می‌­توانید آن بازار را برای خرید تیرآهن 14 انتخاب کنید. 
 • مقدار و حجم خرید تیرآهن 14: میزان و حجم خرید شما نیز از فاکتورهایی است که در انتخاب مرکز فروش تیرآهن 14 موثر است. برای اجرای پروژه های ساختمانی عظیم، مسلم است که باید مراکز فروش بزرگ و عمده فروشی‌های تیرآهن 14 را انتخاب کنید. 
 • نوع تیرآهن 14 مورد نظر: نوع تیرآهن 14 مورد نظر از وجه نو و یا دست دوم بودن آن مهم است. اگر می‌­خواهید تیرآهن دست دوم خریداری کنید، باید به تفاوت قیمت تیرآهن 14 نو و دست دوم توجه کنید. برخی از تیرآهن‌های دست دوم  که از نظر متخصصان امر سالم هستند را می‌­توان در ساختن سوله به کار برد. برخی دیگر از تیرآهن‌­های دست دوم که فرسوده شده­ اند به کارخانه ­های بازیافت فروخته می‌­شوند تا در چرخه عملیات بازیافت قرار بگیرند. 

خرید تیرآهن دست دوم به مراتب مقرون به صرفه تراز تیرآهن نو است. هنگامی که قیمت تیرآهن افزایش پیدا می‌­کند، تقاضا برای  نوع دست دوم این محصول نیز افزایش پیدا می‌یابد. قیمت تیرآهن 14 دست دوم بر اساس قیمت هر کیلو آهن تعیین می‌­شود. از فاکتورهایی که در قیمت تیرآهن کارکرده تأثیر دارد، جنس و نوع استفاده از تیرآهن است. به طور مثال تیرآهن دست دوم مشهد از جمله تیرآهن‌­هایی است که بازار خوبی دارد. این تیرآهن‌­ها بر اساس وزن قیمت‌گذاری می‌­شوند. کیفیت نیز از جمله فاکتورهای دیگری است که بر قیمت تیرآهن 14 دست دوم مشهد تأثیر می‌­گذارد.

روش های خرید تیرآهن 14

تیرآهن 14 مانند دیگر محصولات فولادی  در بازارهای مختلف عرضه می‌­شود. شما بنا به شرایط و مقدار خریدی که دارید می‌­توانید تیرآهن مورد نیاز خود را از هر کدام از این بازارها تهیه کنید:  

خرید مستقیم از کارخانه

اگر می‌­خواهید تیرآهن 14  در حجم و تعداد زیاد خریداری کنید، می‌­توانید به  کارخانه ­هایی که این مقطع در لیست محصولاتشان قرار دارد مراجعه کنید. قیمت تیرآهن 14 در کارخانه ارزانتر از بازار آهن آلات است. کارخانه ذوب آهن اصفهان از تولید کنندگان تیرآهن 14 است. قیمت تیرآهن 14 اصفهان امروز براساس وزن تعیین می‌­شود. به طور مثال وزن تیرآهن 14 اصفهان را می‌­توان در دو دسته تقسیم بندی کرد. تیرآهن 14 اصفهان با وزن 155 کیلوگرم که در بسته­ های 36 تایی و تیرآهن 14 اصفهان با وزن 137 کیلوگرم که در بسته­ های 10 تایی عرضه می‌­شوند.  

بازار بورس کالا

یکی از بازارهایی که می‌­توانید برای خرید تیرآهن 14 انتخاب کنید، بازار بورس کالا است. قیمت تیرآهن 14 در بازار بورس ارزانتر از بازار آزاد است. اما برای خرید از این بازار باید پروسه طولانی را طی کنید. محدودیت در مقدار و تعداد محصول خریداری شده از شرایط ویژه این بازار است.

بنگاه­ های فروش آهن آلات

بنگاه­ های فروش آهن ­آلات از مراکز دیگری است که شما می‌­توانید برای خرید تیرآهن 14 به آن مراجعه کنید. در صورتی که حجم و تعداد تیرآهنی که نیاز دارید خیلی زیاد نباشد، می‌­توانید به راحتی از این بنگاه ­ها خرید کنید. تیرآهن 14 تولید ذوب آهن اصفهان از جمله مقاطعی است که در بیشتر بنگاه­ ها به فروش می‌­رسد. پیش از خرید از بنگاه های فروش آهن آلات باید  قیمت تیرآهن اصفهان را بررسی کرده، سپس اقدام به خرید کنید. هنگام خرید از بنگاه ­های فروش آهن آلات بهتر است نزدیکترین بنگاه را انتخاب کنید، تا بتوانید در هزینه حمل و نقل محصول خریداری شده صرفه جویی کنید.  

فروشگاه­ های آنلاین

از دیگر مراکز فروش تیرآهن 14 می‌­توان به بازارهای آنلاین اشاره کرد. در سال‌های اخیر خرید از مراکز فروش آنلاین افزایش چشمگیری پیدا کرده­ است.  فروشگاه­ های آنلاین دارای انبارهایی هستند که انواع محصولات فولادی در آنها موجود است. یکی از مزیت‌های این نوع مراکز فروش، ارتباطی است که می‌­تواند بین مشتری و کارخانه ­های تولید تیرآهن ایجاد کند.

خریدار می­‌تواند به واسطه فروشگاه­ های آنلاین از کارخانه خرید کند. به علاوه مشاوره و راهنمایی پیش از خرید از جمله خدمات ارزشمندی است که فروشگاه­ های آنلاین در اختیار مشتریان می‌گذارند. به طور مثال خریدارانی هستند که به خرید حجم بالایی از تیرآهن 14 نیاز داشته و  تمایل دارند که از مجتمع فایکو که از جمله تولیدکنندگان تیرآهن 14 است، خرید کنند.

این خریداران برای اینکه از قیمت تیرآهن 14 فایکو مطلع شوند، می‌­توانند به سایت مراکز فروش آنلاینی که  قیمت به روز این محصول فایکو را اعلام می‌­کنند، مراجعه کرده و پروسه خرید از فایکو را با واسطه این مراکز طی کنند. 

نیک فولاد یکی از بهترین مراکز فروش آنلاین تیرآهن 14 است، که اتفاقا خدمات قابل‌توجهی نیز دارد.  

خرید تیرآهن

اولین مرحله از خرید این محصول، استعلام قیمت تیرآهن است. شما با مراجعه به لیست قیمت روز تیرآهن در صفحات ما، می‌توانید به تازه‌ترین آمار به صورت دقیق و دسته‌بندی شده دسترسی پیدا کنید.

سپس کافی است نوع تیرآهن مورد نظر و تعداد آن را به ما اطلاع دهید. در این مرحله میتوانید سفارش خود را در اولین فرصت ممکن و در محل اجرای پروژه ساختمانیتان تحویل بگیرید. خدمات نیک فولاد در زمینه فروش تیرآهن و دیگر انواع آهن آلات، برای شما تجربه یک خرید بی‌دردسر را به همراه خواهد داشت.

فروش اعتباری تیرآهن، ضمانت سلامت و اصالت خرید تیرآهن، مشاوره تخصصی در زمینه ارزیابی پروژه های ساختمانی و صنعتی وابسته به تیرآهن از خدمات نیک فولاد در این زمینه است. استعلام قیمت روز تیرآهن، ارسال تیرآهن به همه نقاط ایران و در نهایت صادرات تیرآهن بخش دیگر این خدمات است.

+ نمایش بیشتر