استعلام و خرید

ورق سیاه فولاد مبارکه

برندهای منتخب
فولاد مبارکه

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 13:28 1402/12/02
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام ابعاد وضعیت محل بارگیری برند ضخامت قیمت نوسانات
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبار تهران ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک انبار فولاد مبارکه ورق سیاه 6
46,330 تومان
ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبارتهران ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک انبار فولاد مبارکه ورق سیاه 8
45,870 تومان
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک کارخانه فولاد مبارکه ورق سیاه 6
45,690 تومان
ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک کارخانه فولاد مبارکه ورق سیاه 8
45,600 تومان
ورق سیاه ۳ میل st37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 برش خورده انبار تهران ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده انبار فولاد مبارکه
45,410 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول انبار تهران ۱۵۰۰ رول انبار فولاد مبارکه
45,410 تومان
ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبار تهران ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک انبار فولاد مبارکه ورق سیاه 5
45,410 تومان
ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه ۱۵۰۰ رول کارخانه فولاد مبارکه ورق سیاه 8
45,050 تومان
ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 برش خورده انبار تهران ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده انبار فولاد مبارکه ورق سیاه 5
44,960 تومان
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه ۱۵۰۰ رول کارخانه فولاد مبارکه ورق سیاه 6
44,860 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه ۱۵۰۰ رول کارخانه فولاد مبارکه
44,770 تومان
ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول انبار تهران ۱۰۰۰ رول انبار فولاد مبارکه ورق سیاه 5
44,500 تومان
ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه ۱۵۰۰ رول کارخانه فولاد مبارکه ورق سیاه 5
44,310 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول انبار تهران ۱۵۰۰ رول انبار فولاد مبارکه
44,310 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه ۱۵۰۰ رول کارخانه فولاد مبارکه
43,580 تومان
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه ۱۰۰۰ رول کارخانه فولاد مبارکه ورق سیاه 6
43,400 تومان
ورق سیاه ۵ ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه ۱۵۰۰ رول انبار فولاد مبارکه
43,400 تومان
ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبار تهران ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک انبار فولاد مبارکه
42,750 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 1000*2000 برش خورده انبار تهران ۲۰۰۰*۱۰۰۰ برش خورده انبار فولاد مبارکه
42,660 تومان
ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبار تهران ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک انبار فولاد مبارکه
42,620 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 2500*1250 برش خورده انبار تهران ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده انبار فولاد مبارکه
42,160 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول انبار تهران ۱۲۵۰ رول انبار فولاد مبارکه
42,160 تومان
ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک کارخانه فولاد مبارکه
41,970 تومان
ورق سیاه ۱۲ ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران ۱۵۰۰ رول انبار فولاد مبارکه
41,700 تومان
ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه ۱۵۰۰ رول کارخانه فولاد مبارکه
41,610 تومان
ورق سیاه ۱۲ ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک کارخانه فولاد مبارکه
41,330 تومان
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول کارخانه ۱۲۵۰ رول کارخانه فولاد مبارکه ورق سیاه 6
41,150 تومان
ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه ۱۵۰۰ رول کارخانه فولاد مبارکه
41,060 تومان
ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 برش خورده ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک کارخانه فولاد مبارکه
41,060 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه ۱۰۰۰ رول کارخانه فولاد مبارکه
40,960 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول کارخانه ۱۲۵۰ رول کارخانه فولاد مبارکه
40,410 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه ۱۰۰۰ رول کارخانه فولاد مبارکه
38,900 تومان
ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 2500*1250 برش خورده کارخانه ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده کارخانه فولاد مبارکه
37,980 تومان
ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه ۱۰۰۰ رول کارخانه فولاد مبارکه
37,980 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول کارخانه ۱۲۵۰ رول کارخانه فولاد مبارکه
37,980 تومان
ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول کارخانه ۱۲۵۰ رول کارخانه فولاد مبارکه
36,880 تومان
ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه ۱۵۰۰ فابریک کارخانه فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 3000*1500 برش خورده بنگاه تهران ۱۵۰۰*۳۰۰۰ برش خورده انبار فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 فابریک کارخانه ۱۵۰۰ رول کارخانه فولاد مبارکه
تماس بگیرید

کارشناسان فروش