استعلام و خرید

قیمت ورق گرم

برندهای منتخب
چینی اکسین اهواز فولاد مبارکه کاویان اهواز گیلان

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 12:56 1402/12/13
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام محل بارگیری ابعاد وضعیت برند قیمت نوسانات
ورق ضد سایش 25 چینی 2000*6000 شیت ضد ساییش بنگاه تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ شیت چینی
131,500 تومان
ورق ضد سایش 15 چینی 2000*6000 شیت ضد ساییش بنگاه تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ شیت چینی
131,500 تومان
ورق ضد سایش 12 چینی 2000*6000 شیت ضد ساییش بنگاه تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ شیت چینی
131,500 تومان
ورق ضد سایش 10 چینی 2000*6000 شیت ضد ساییش بنگاه تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ شیت چینی
129,620 تومان
ورق ضد سایش 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک ck 45 بنگاه تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
56,700 تومان
ورق ضد سایش 20 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک ck 45 بنگاه تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
56,700 تومان
ورق ضد سایش 15 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک ck 45 بنگاه تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
56,210 تومان
ورق ضد سایش 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک ck 45 بنگاه تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
55,410 تومان
ورق ضد سایش 12 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک ck 45 بنگاه تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک چینی
55,320 تومان
ورق ضد سایش 10 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک ck 45 بنگاه تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
55,320 تومان
ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
52,290 تومان
ورق آجدار 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
52,110 تومان
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول W22 بنگاه تهران انبار ۱۰۰۰ فولاد مبارکه
51,650 تومان
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول W22 بنگاه تهران انبار ۱۲۵۰ فولاد مبارکه
51,650 تومان
ورق A516 10 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
49,570 تومان
ورق صنعتی 12 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فولاد مبارکه
49,110 تومان
ورق A516 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
48,660 تومان
ورق A516 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
48,660 تومان
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فولاد مبارکه
48,650 تومان
ورق ST52 8 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فولاد مبارکه
48,650 تومان
ورق ST52 6 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فولاد مبارکه
48,650 تومان
ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فولاد مبارکه
48,180 تومان
ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده بنگاه تهران انبار ۲۰۰۰*۱۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
48,170 تومان
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
47,910 تومان
ورق ST52 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
47,910 تومان
ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فولاد مبارکه
47,720 تومان
ورق A516 15 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
47,720 تومان
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبار تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
47,710 تومان
ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
47,540 تومان
ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبارتهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
47,250 تومان
ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبار تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
47,250 تومان
ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول انبار تهران انبار ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه
47,250 تومان
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
47,160 تومان
ورق اسید شوئی ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول W22 بنگاه تهران انبار ۱۰۰۰ فولاد مبارکه
47,070 تومان
ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
47,070 تومان
ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 برش خورده انبار تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
46,790 تومان
ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
46,330 تومان
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
46,330 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول انبار تهران انبار ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
46,240 تومان
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه کارخانه ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه
45,880 تومان
ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
45,870 تومان
ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
45,870 تومان
ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهران انبار ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده فولاد مبارکه
45,870 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 1000*2000 برش خورده انبار تهران انبار ۲۰۰۰*۱۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
45,870 تومان
ورق سیاه ۵ ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه انبار ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
45,870 تومان
ورق سیاه ۳ میل st37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 برش خورده انبار تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
45,780 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول انبار تهران انبار ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
45,780 تومان
ورق سیاه ۸ اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
45,780 تومان
ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
45,600 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
45,600 تومان
ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
45,510 تومان
ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 1000 شیت بنگاه تهران انبار ۱۰۰۰ شیت فولاد مبارکه
44,970 تومان
ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده بنگاه تهران انبار ۲۰۰۰*۱۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
44,960 تومان
ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهران انبار ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده فولاد مبارکه
44,960 تومان
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST37 بنگاه تهران انبار ۱۲۵۰ فولاد مبارکه
44,860 تومان
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST37 بنگاه تهران انبار ۱۰۰۰ فولاد مبارکه
44,860 تومان
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول کارخانه کارخانه ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه
44,860 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
44,770 تومان
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST37 بنگاه تهران انبار ۱۰۰۰ فولاد مبارکه
44,500 تومان
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST37 بنگاه تهران انبار ۱۲۵۰ فولاد مبارکه
44,500 تومان
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فولاد مبارکه
44,480 تومان
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST37 بنگاه تهران انبار ۱۰۰۰ فولاد مبارکه
44,400 تومان
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST37 بنگاه تهران انبار ۱۰۰۰ فولاد مبارکه
44,400 تومان
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST37 بنگاه تهران انبار ۱۲۵۰ فولاد مبارکه
44,400 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه کارخانه ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه
44,310 تومان
ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده بنگاه تهران انبار ۲۰۰۰*۱۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
44,040 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 2500*1250 برش خورده انبار تهران انبار ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده فولاد مبارکه
44,040 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول انبار تهران انبار ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه
44,040 تومان
ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبار تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
43,990 تومان
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول W22 بنگاه تهران انبار ۱۲۵۰ فولاد مبارکه
43,950 تومان
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول W22 بنگاه تهران انبار ۱۰۰۰ فولاد مبارکه
43,950 تومان
ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبار تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
43,760 تومان
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
43,740 تومان
ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهران انبار عرض ۱۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
43,550 تومان
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فولاد مبارکه
43,550 تومان
ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 برش خورده کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
43,440 تومان
ورق سیاه ۱۲ ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
42,980 تومان
ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
42,520 تومان
ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز 12000*2000 فابریک انبار تهران انبار 12000*2000 فابریک اکسین اهواز
42,520 تومان
ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
42,430 تومان
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
42,350 تومان
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST37 بنگاه تهران انبار ۱۰۰۰
42,110 تومان
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST37 بنگاه تهران انبار ۱۲۵۰ فولاد مبارکه
42,110 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول کارخانه کارخانه ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه
42,070 تومان
ورق سیاه ۱۲ ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
41,970 تومان
ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
41,880 تومان
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فولاد مبارکه
41,710 تومان
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فولاد مبارکه
41,700 تومان
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول W22 بنگاه تهران انبار ۱۰۰۰ فولاد مبارکه
41,650 تومان
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول W22 بنگاه تهران انبار ۱۲۵۰ فولاد مبارکه
41,650 تومان
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول W22 بنگاه تهران انبار ۱۲۵۰ فولاد مبارکه
41,650 تومان
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول W22 بنگاه تهران انبار ۱۰۰۰ فولاد مبارکه
41,650 تومان
ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
41,330 تومان
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
40,590 تومان
ورق آجدار 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
40,050 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبابکه ابعاد 2500*1250 برش خورده بنگاه تهران انبار ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده فولاد مبارکه
39,860 تومان
ورق آجدار 6 فولاد مبارکه 2000*1000 برش خورده بنگاه تهران انبار ۲۰۰۰*۱۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
39,680 تومان
ورق ST52 10 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه کارخانه ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
39,450 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه کارخانه ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه
39,360 تومان
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
39,360 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول کارخانه کارخانه ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه
39,270 تومان
ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 2500*1250 برش خورده کارخانه کارخانه ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده فولاد مبارکه
39,180 تومان
ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه کارخانه ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه
38,990 تومان
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه