استعلام و خرید

قیمت ورق گرم

برندهای منتخب
چینی اکسین اهواز فولاد مبارکه کاویان اهواز گیلان

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 12:43 1402/09/08
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام محل بارگیری ابعاد وضعیت برند قیمت نوسانات
ورق ضد سایش 25 چینی 2000*6000 شیت ضد ساییش بنگاه تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ شیت چینی
120,960 تومان
ورق ضد سایش 15 چینی 2000*6000 شیت ضد ساییش بنگاه تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ شیت چینی
120,960 تومان
ورق ضد سایش 12 چینی 2000*6000 شیت ضد ساییش بنگاه تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ شیت چینی
120,960 تومان
ورق ضد سایش 10 چینی 2000*6000 شیت ضد ساییش بنگاه تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ شیت چینی
120,960 تومان
ورق ضد سایش 20 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک ck 45 بنگاه تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
55,210 تومان
ورق ضد سایش 12 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک ck 45 بنگاه تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک چینی
54,260 تومان
ورق ضد سایش 10 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک ck 45 بنگاه تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
54,260 تومان
ورق ضد سایش 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک ck 45 بنگاه تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
53,300 تومان
ورق ضد سایش 15 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک ck 45 بنگاه تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
53,300 تومان
ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
53,210 تومان
ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهران انبار ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده فولاد مبارکه
53,210 تومان
ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
52,940 تومان
ورق ضد سایش 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک ck 45 بنگاه تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
51,470 تومان
ورق آجدار 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
49,450 تومان
ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
49,450 تومان
ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده بنگاه تهران انبار ۲۰۰۰*۱۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
42,520 تومان
ورق آجدار 6 فولاد مبارکه 2000*1000 برش خورده بنگاه تهران انبار ۲۰۰۰*۱۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
39,680 تومان
ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهران انبار عرض ۱۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
39,680 تومان
ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده بنگاه تهران انبار ۲۰۰۰*۱۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
39,500 تومان
ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 1000 شیت بنگاه تهران انبار ۱۰۰۰ شیت فولاد مبارکه
38,550 تومان
ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده بنگاه تهران انبار ۲۰۰۰*۱۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
38,530 تومان
ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهران انبار ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده فولاد مبارکه
38,070 تومان
ورق A516 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
37,520 تومان
ورق صنعتی 12 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فولاد مبارکه
37,430 تومان
ورق A516 10 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
37,430 تومان
ورق A516 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
37,430 تومان
ورق ST52 6 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فولاد مبارکه
37,070 تومان
ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فولاد مبارکه
36,790 تومان
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فولاد مبارکه
36,790 تومان
ورق ST52 8 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فولاد مبارکه
36,790 تومان
ورق سیاه ۸ اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
36,610 تومان
ورق ST52 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
36,420 تومان
ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
36,150 تومان
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
36,150 تومان
ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فولاد مبارکه
36,060 تومان
ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
35,690 تومان
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبار تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
35,690 تومان
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
35,510 تومان
ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
35,230 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 1000*2000 برش خورده انبار تهران انبار ۲۰۰۰*۱۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
35,230 تومان
ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبارتهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
35,230 تومان
ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبار تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
35,140 تومان
ورق ST52 10 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه کارخانه ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
35,050 تومان
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فولاد مبارکه
34,860 تومان
ورق سیاه ۳ میل st37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 برش خورده انبار تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
34,860 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول انبار تهران انبار ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
34,860 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 2500*1250 برش خورده انبار تهران انبار ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده فولاد مبارکه
34,590 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول انبار تهران انبار ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه
34,590 تومان
ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
34,400 تومان
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فولاد مبارکه
34,310 تومان
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
34,310 تومان
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
34,310 تومان
ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 برش خورده انبار تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
34,310 تومان
ورق ST52 30 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه کارخانه ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
34,130 تومان
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
34,130 تومان
ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول انبار تهران انبار ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه
34,130 تومان
ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 2500*1250 برش خورده کارخانه کارخانه ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده فولاد مبارکه
33,850 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
33,810 تومان
ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه کارخانه ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه
33,810 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 3000*1500 برش خورده بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۳۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
33,760 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول انبار تهران انبار ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
33,760 تومان
ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبار تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
33,440 تومان
ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبار تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
33,440 تومان
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه کارخانه ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه
33,360 تومان
ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 برش خورده کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
33,350 تومان
ورق سیاه ۵ ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه انبار ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
33,350 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبابکه ابعاد 2500*1250 برش خورده بنگاه تهران انبار ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده فولاد مبارکه
33,350 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه کارخانه ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه
33,350 تومان
ورق ST52 15 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه کارخانه ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
33,070 تومان
ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
33,070 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
33,070 تومان
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فولاد مبارکه
33,030 تومان
ورق سیاه ۱۲ ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
32,980 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه کارخانه ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه
32,980 تومان
ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول کارخانه کارخانه ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه
32,890 تومان
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فولاد مبارکه
32,850 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول کارخانه کارخانه ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه
32,710 تومان
ورق ST52 35 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه کارخانه ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
32,620 تومان
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
32,620 تومان
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
32,620 تومان
ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
32,620 تومان
ورق آجدار 10 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
32,390 تومان
ورق ST52 25 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه کارخانه ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
32,250 تومان
ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
32,250 تومان
ورق سیاه ۱۲ ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
32,250 تومان
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول کارخانه کارخانه ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه
32,160 تومان
ورق آجدار 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
31,930 تومان
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
31,700 تومان
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
31,700 تومان
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک انبار تهران انبار 12000*2000 فابریک اکسین اهواز
31,700 تومان
ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
31,700 تومان
ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز 12000*2000 فابریک انبار تهران انبار 12000*2000 فابریک اکسین اهواز
31,700 تومان
ورق ST52 20 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه کارخانه ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
31,510 تومان
ورق سیاه ۱۵ کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
31,330 تومان
ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
31,330 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول کارخانه کارخانه ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه
30,780 تومان
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
30,600 تومان
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
30,600 تومان
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
30,090 تومان
ورق سیاه ۳۵ اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
29,820 تومان
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک انبار تهران انبار 12000*2000 فابریک اکسین اهواز
29,630 تومان
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
29,630 تومان
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
29,450 تومان
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک انبار تهران انبار 12000*2000 فابریک اکسین اهواز
29,450 تومان
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
29,450 تومان
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
28,900 تومان
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
28,720 تومان
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
28,720 تومان
ورق سیاه ۱۲ ST37 گیلان ابعاد 6000*1250شیت انبارتهران انبار ۱۲۵۰*۶۰۰۰ شیت گیلان
28,530 تومان
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
28,530 تومان
ورق سیاه ۱۰ ST37 گیلان ابعاد 6000*1250شیت بنگاه تهران انبار ۱۲۵۰*۶۰۰۰ شیت گیلان
28,440 تومان
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
28,440 تومان
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
28,440 تومان
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
27,340 تومان
ورق سیاه 40 کاویان ابعاد 6000*1500فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
25,600 تومان
ورق سیاه ۳۵ کاویان ابعاد 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
25,600 تومان
ورق سیاه ۳۰ کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
25,600 تومان
ورق سیاه ۲۵ کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
25,600 تومان
ورق سیاه ۲۰ کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
25,600 تومان
ورق سیاه ۴۰ کاویان ابعاد 6000*1250 فابریک کارخانه کارخانه ۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
23,620 تومان
ورق سیاه ۳۵ کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه کارخانه ۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
23,620 تومان
ورق سیاه ۳۰ کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه کارخانه ۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
23,620 تومان
ورق سیاه ۲۵ کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه کارخانه ۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
23,620 تومان
ورق اسید شوئی ۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول ST37 بنگاه اصفهان کارخانه ۱۵۰۰ فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول ST37 بنگاه اصفهان کارخانه ۱۵۰۰ فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۲۴۰ رول ST52 بنگاه اصفهان کارخانه ۱۲۴۰ فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ورق اسید شوئی ۳٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۵۰ رول ST37 بنگاه اصفهان کارخانه ۱۰۵۰ فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST33 بنگاه اصفهان کارخانه ۱۲۵۰ فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۵۹۵ رول ST33 بنگاه اصفهان کارخانه ۱۵۹۵ فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ورق اسید شوئی ۲٫۸ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول ST37 بنگاه اصفهان کارخانه ۱۵۰۰ فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ورق اسید شوئی ۲٫۴ فولاد مبارکه ۱۲۱۰ رول ST37 بنگاه اصفهان کارخانه ۱۲۱۰ فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۱۹ رول ST33 بنگاه اصفهان کارخانه ۱۲۱۹ فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ورق اسید شوئی ۱٫۸۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST37 بنگاه اصفهان کارخانه ۱۲۵۰ فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ورق اسید شوئی ۱٫۸ فولاد مبارکه ۱۱۰۵ رول W22 بنگاه اصفهان انبار ۱۱۰۵ فولاد مبارکه
تماس بگیرید