دسته بندی

آمار معاملات بازار بورس مقاطع فولادی در هفته دوم آبان ۱۴۰۰

جدیدترین مطالب

امروز چهارشنبه ۱۲ آبان‌ماه سال ۱۴۰۰، در بازار بورس کالا مقاطع فولادی از قبیل؛ میلگرد، شمش، تیرآهن و … معامله شد. در این بازار حجم کالاهای عرضه شده قابل توجه بود. در ادامه این مطلب در جریان جزئیات معاملات انجام گرفته در این بازار قرار خواهید گرفت.

 • ۱۰۰۸تن میلگرد کرمانشاه (سیما فولاد جهان) در نهایت با تقاضای ۱۰۰۸تنی روی نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • همچنین۵۰۰ تن شمش ذوب آهن بیستون در نهایت با تقاضای ۵۰۰ تنی روی نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • تبادل ۳،۳۰۰ تن میلگرد کویر کد۱۴۱۲ در نهایت با تقاضای ۱۱۰ تنی روی نرخ پایه، یکی دیگر از معاملات بازار بورس امروز بود.
 • به علاوه ۳،۳۰۰ تن میلگرد کویر کد ۱۲۶۰ در نهایت با تقاضای ۱۹۸ تنی روی نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • عرضه ۲۲۰۰ تن میلگرد احرامیان در بورس کالا در نهایت با تقاضای ۲۲۰ تنی روی نرخ پایه از دیگر معاملات بازار امروز بود.

 

در بازار بورس ۱۲ آبان ۱۴۰۰ سیرجان، میانه و کرمانشاه نیز سهم خود را در سبد محصولات فولادی داشتند. در این بخش

 • ۱۰۰۰۰ تن میلگرد جهان فولاد سیرجان در بورس کالا در نهایت با تقاضای ۱،۳۲۵ تنی روی نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • عرضه ۱۲۰۱۲ تن میلگرد فولاد آذربایجان (میانه) در بورس کالا در نهایت با تقاضای ۲۲ تنی روی نرخ پایه از دیگر معاملات میلگرد در بازار امروز بود.
 • ۱۵۱۸تن تیرآهن ۱۴ کرمانشاه (جهان فولاد غرب) در بورس کالا در نهایت با تقاضای ۱۵۱۸ تنی روی نرخ پایه مچ و معامله گردید.
 • همچنین عرضه ۱۰۰۰ تن تیرآهن ۱۴و۱۶ گروه ملی در بورس کالا با تقاضای اولیه ۱۳۲۵ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۴۸۰۷۹ریال یا حدود ۱۶۱۴۰ تومان +vat؛ توام با متوسط ۰.۰۱ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • عرضه ۱۰۰۱۰ تن میلگرد فولاد ابرکوه در بورس کالا در نهایت با تقاضای ۲،۰۲۴ تنی روی نرخ پایه از دیگر معاملات امروز بود.

 

بورس کالای چهارشنبه دوازده آبان ۱۴۰۰ شاهد معاملات زیر نیز بود:

 • عرضه ۱۱۰۰ تن میلگرد آریاذوب در بورس کالا با تقاضای اولیه ۱۹۸۰ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۴۵۷۵۶ریال یا حدود۱۵۸۷۵ تومان +vat؛ توام با متوسط ۲.۴۴ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.

 

معاملات میلگرد برندهای مختلف امروز به این ترتیب پیش رفت:

 • عرضه ۳۳۰ تن میلگرد راد همدان در بورس کالا با تقاضای اولیه ۹۲۴ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۵۶۰۵۵ ریال یا حدود ۱۷۰۰۰ تومان +vat؛ توام با متوسط ۹.۶۸ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • عرضه ۲۳۰۴ تن میلگرد شاهرود در بورس کالا با تقاضای اولیه ۲۷۳۶ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۴۸۷۲۱ریال یا حدود ۱۶۲۱۰ تومان +vat؛ توام با متوسط ۰.۰۸ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.

 

معاملات بازار بورس کالا در سبد محصولات تیرآهن معاملات زیر انجام گرفت:

 • عرضه ۲۳۰۰ تن تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ ذوب آهن اصفهان در بورس کالا با تقاضای اولیه ۴۲۵۵ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۴۲۳۰۹ ریال یا حدود ۱۵۵۱۵ تومان +vat؛ توام با متوسط ۰.۲۲ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.

 

تابلوی آنلاین بورس کالا امروز ظاهرا برخی تقاضاهای اولیه را با اندکی تأخیر نمایش داد. با این وجود

 • عرضه ۶۰۰ تن میلگرد فایکو در بورس کالا با تقاضای اولیه ۹۷۵ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۴۳۵۱۹ ریال یا حدود۱۵۶۴۵ تومان +vat؛ توام با متوسط ۰.۸۷ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • عرضه ۲۱۶ تن تیرآهن ۱۶ فایکو در بورس کالا با تقاضای اولیه۱۱۰۴ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون۱۴۴۲۶۶ ریال یا حدود۱۵۷۲۵ تومان +vat؛ توام با متوسط ۳.۴۶ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.

 

در ادامه فعالیت بازار بورس مقاطع فولادی ۱۲ آبان، حجم تقاضاهای ثبت شده نسبت به ابتدای فعالیت به تدریج کمی زیادتر شد. به این ترتیب:

 • عرضه ۵۰۶ تن میلگرد آناهیتا در بورس کالا با تقاضای اولیه ۱۱۰۰ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون۱۵۲۲۵۵ ریال یا حدود۱۶۵۹۵تومان +vat؛ توام با متوسط ۰.۷۷ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • عرضه ۱۸۰۰ تن ورق سرد B هفت الماس در بورس کالا با تقاضای اولیه۴۸۰۰ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۲۴۱۲۳۲ ریال یا حدود ۲۶۲۹۵ تومان +vat؛ توام با متوسط ۱۳.۰۳ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • عرضه۱۵۰۰ تن میلگرد ذوب آهن اصفهان کد ۱۵۹۹ در بورس کالا با تقاضای اولیه ۲۱۷۵ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون۱۴۲۰۷۰ ریال یا حدود۱۵۴۸۵ تومان +vat؛ توام با متوسط ۰.۷۶ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • عرضه ۲۳۰۰ تن تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان کد ۱۵۹۸ در بورس کالا با تقاضای اولیه۴۰۹۴ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۴۳۵۸۴ریال یا حدود۱۵۶۵۰ تومان +vat؛ توام با متوسط ۱.۱۲ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • عرضه۳۰۰۰ تن میلگرد ذوب آهن اصفهان کد ۱۲۴۰ در بورس کالا با تقاضای اولیه ۱۲۰۰۰ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۴۵۴۵۳ ریال یا حدود ۱۵۸۵۵ تومان +vat؛ توام با متوسط ۲.۰۷ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.

 

سبد محصولات شمش فولادی معاملات دیگری را نیز تجربه کرد:

 • عرضه ۱۰۰۰ تن شمش کویر دامغان در بورس کالا با تقاضای اولیه ۲۰۰۰ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۴۱۵۷۹ریال یا حدود ۱۵۴۳۰ تومان +vat؛ توام با متوسط ۱.۸ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد. همچنین عرضه۴۴۰۰ تن میلگرد کویر کاشان در نهایت با تقاضای ۴۴ تنی روی نرخ پایه مچ و معامله شد.

از دیگر معاملاتی که بورس کالای فولادی را در ۱۲ آبان ۱۴۰۰ را رونق بخشیده‌بود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • عرضه ۱۰۰۳۲ تن میلگرد خراسان در بورس کالا در نهایت با تقاضای ۶۶ تنی روی نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • عرضه ۲۰۰۲ تن میلگرد قائم در بورس کالا با تقاضای اولیه ۶۷۵۴ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۴۸۷۲۹ ریال یا حدود ۱۶۲۱۵تومان +vat؛ توام با متوسط ۴.۵۳ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.

 

بازار خرید و فروش نبشی در ۱۲ آبان ۱۴۰۰ به صورت زیر بود:

 • عرضه ۲۶۴ تن نبشی آذرنبش در بورس کالا با تقاضای اولیه ۱۳۲۰ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۵۱۸۴۶ریال یا حدود ۱۶۵۵۰ تومان +vat؛ توام با متوسط ۸.۹ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.

 

به علاوه در ادامه فروش میلگرد باز هم بازار به سمت خود کشاند  قیمت میلگرد دستخوش تغییراتی شد:

 • عرضه ۱۱۰۰ تن میلگرد بافق در بورس کالا با تقاضای اولیه ۶۲۰۴ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۴۷۰۳۲ریال یا حدود ۱۶۰۲۵ تومان +vat؛ توام با متوسط ۲.۱ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • عرضه ۱۱۰۰ تن میلگرد روهینا در بورس کالا با تقاضای اولیه ۲،۲۲۲ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۴۸۶۲۷ریال یا حدود ۱۶۲۰۰ تومان +vat؛ توام با متوسط ۴.۲۷ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.

 

در بازار بورس ۱۲ آبان ۱۴۰۰ سهمم خرید و فروش ناودانی به عرضه ۲۰۰ تن ناودانی ۸ مجتمع فولاد البرز غرب در بورس کالا با تقاضای اولیه ۱۱۲۰ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۵۸۰۱۹ریال یا حدود ۱۷۲۲۵ تومان +vat؛ توام با متوسط ۱۳.۳۳ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و خلاصه شد.

در ادامه باز هم شاهد خرید و فروش نبشی بوده و عرضه ۱۰۰ تن نبشی پارت نورد لاهور در بورس کالا با تقاضای اولیه ۱۶۰ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون۱۴۳۶۲۵ریال یا حدود ۱۵۶۵۵ تومان +vat؛ توام با متوسط ۳ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.

 

در ادامه بازار بورس کالای فولادی، بازار خرید و فروش میلگرد و تیرآهن باز هم با قدرت فعالیت کرده و:

 • عرضه ۵۵۰ تن میلگرد ذوب آهن اصفهان کد ۱۶۰۰ در بورس کالا با تقاضای اولیه ۳۲۲۵ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۴۵۸۳۵ریال یا حدود ۱۵۹۰۰ تومان +vat؛ توام با متوسط ۲.۳۴ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • عرضه ۲۰۰ تن تیرآهن ۱۴ فایکو در بورس کالا با تقاضای اولیه ۱۲۲۵ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۴۵۳۹۹ ریال یا حدود ۱۵۸۵۰ تومان +vat؛ توام با متوسط ۴.۲۸ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • عرضه ۹۲۴ تن تیرآهن ۱۴ صبح پارسیان در بورس کالا در نهایت با تقاضای ۶۸۲ تنی روی نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • عرضه ۲۳۰۰ تن تیرآهن ذوب آهن اصفهان کد ۱۳۳۹ در بورس کالا با تقاضای اولیه ۵۸۴۲ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۴۶۹۴۱ ریال یا حدود ۱۶۰۲۰ تومان +vat؛ توام با متوسط ۱.۳۴ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • عرضه ۳۱۵۰ تن میلگرد ۱۴ تا ۲۰ ذوب آهن اصفهان در بورس کالا با تقاضای اولیه ۹۴۵۰ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۴۵۴۹۹ریال یا حدود ۱۵۸۵۵ تومان +vat؛ توام با متوسط ۱.۸۵ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • عرضه ۲۳۰۰ تن تیرآهن نیمه سبک ۱۴ تا ۱۸ ذوب آهن اصفهان در بورس کالا با تقاضای اولیه ۶۷۳۹ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۴۵۸۲۳ ریال یا حدود ۱۵۸۹۵ تومان +vat؛ توام با متوسط ۲.۳۳ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • عرضه ۳۳۰۰ تن میلگرد زاگرس در بورس کالا با تقاضای اولیه ۸۲۵۰ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۵۳۰۳۹ ریال یا حدود ۱۶۶۰۸ تومان +vat؛ توام با متوسط ۱.۲۹ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • عرضه ۳۰۰۰ تن میلگرد ذوب آهن اصفهان کد ۱۵۹۰ در بورس کالا با تقاضای اولیه ۹۱۲۵ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۴۴۹۳۲ریال یا حدود ۱۵۸۰۰ تومان +vat؛ توام با متوسط ۲.۳۹ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • عرضه ۲۳۰۰ تن تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان کد ۱۳۴۱ در بورس کالا با تقاضای اولیه ۶۰۹۵ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۴۴۰۵۵ ریال یا حدود ۱۵۷۰۰ تومان +vat؛ توام با متوسط ۱.۴۵ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • عرضه ۳۳۰۰ تن میلگرد ۲۸ کویر در بورس کالا در نهایت با تقاضای ۶۶ تنی روی نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • عرضه ۲۲۰۰ تن میلگرد کاوه اروند در بورس کالا با تقاضای اولیه ۵،۲۵۸ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۴۷۶۱۹ ریال یا حدود ۱۱۶۰۹۰ تومان +vat؛ توام با متوسط ۱.۱۵ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.
 • عرضه ۲۳۰۰ تن تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان کد ۱۶۰۱ در بورس کالا با تقاضای اولیه ۵۶۳۵ تن روی نرخ پایه مواجه و در نهایت با نرخ رقابتی میانگین موزون ۱۴۷۳۸۲ ریال یا حدود ۱۶۰۶۵ تومان +vat؛ توام با متوسط ۲.۷۱ درصد رقابت صورت گرفته نسبت به نرخ پایه مچ و معامله شد.

 

 

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها