استعلام و خرید

قیمت ورق سیاه

برندهای منتخب
فولاد مبارکه اکسین اهواز کاویان اهواز گیلان

کارشناسان فروش

فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : 12:52 1402/12/13
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام محل بارگیری ابعاد وضعیت برند قیمت نوسانات
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبار تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
47,710 تومان
ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبارتهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
47,250 تومان
ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبار تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
47,250 تومان
ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول انبار تهران انبار ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه
47,250 تومان
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
47,160 تومان
ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 برش خورده انبار تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
46,790 تومان
ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
46,330 تومان
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
46,330 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول انبار تهران انبار ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
46,240 تومان
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه کارخانه ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه
45,880 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 1000*2000 برش خورده انبار تهران انبار ۲۰۰۰*۱۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
45,870 تومان
ورق سیاه ۵ ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه انبار ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
45,870 تومان
ورق سیاه ۳ میل st37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 برش خورده انبار تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
45,780 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول انبار تهران انبار ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
45,780 تومان
ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
45,600 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
45,600 تومان
ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
45,510 تومان
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول کارخانه کارخانه ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه
44,860 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
44,770 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه کارخانه ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه
44,310 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 2500*1250 برش خورده انبار تهران انبار ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده فولاد مبارکه
44,040 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول انبار تهران انبار ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه
44,040 تومان
ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبار تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
43,990 تومان
ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبار تهران انبار ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
43,760 تومان
ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 برش خورده کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
43,440 تومان
ورق سیاه ۱۲ ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
42,980 تومان
ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
42,430 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول کارخانه کارخانه ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه
42,070 تومان
ورق سیاه ۱۲ ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
41,970 تومان
ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک فولاد مبارکه
41,880 تومان
ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
41,330 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبابکه ابعاد 2500*1250 برش خورده بنگاه تهران انبار ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده فولاد مبارکه
39,860 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه کارخانه ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه
39,360 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول کارخانه کارخانه ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه
39,270 تومان
ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 2500*1250 برش خورده کارخانه کارخانه ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده فولاد مبارکه
39,180 تومان
ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه کارخانه ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه
38,990 تومان
ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول کارخانه کارخانه ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه
38,170 تومان
ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 3000*1500 برش خورده بنگاه تهران انبار ۱۵۰۰*۳۰۰۰ برش خورده فولاد مبارکه
تماس بگیرید
ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه
تماس بگیرید

اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی : 12:56 1402/12/13
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام محل بارگیری ابعاد وضعیت برند قیمت نوسانات
ورق سیاه ۸ اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
45,780 تومان
ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
42,520 تومان
ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز 12000*2000 فابریک انبار تهران انبار 12000*2000 فابریک اکسین اهواز
42,520 تومان
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
39,360 تومان
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
38,440 تومان
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
38,440 تومان
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک انبار تهران انبار 12000*2000 فابریک اکسین اهواز
38,440 تومان
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
37,070 تومان
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
33,170 تومان
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
31,970 تومان
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
31,880 تومان
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
31,880 تومان
ورق سیاه ۳۵ اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
31,880 تومان
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
31,880 تومان
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
31,880 تومان
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک انبار تهران انبار 12000*2000 فابریک اکسین اهواز
31,880 تومان
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک انبار تهران انبار 12000*2000 فابریک اکسین اهواز
31,510 تومان
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
30,600 تومان
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
30,600 تومان
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
30,600 تومان
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
30,600 تومان
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
30,600 تومان
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک اکسین اهواز
تماس بگیرید

کاویان اهواز

آخرین بروزرسانی : 12:30 1402/12/13
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام محل بارگیری ابعاد وضعیت برند قیمت نوسانات
ورق سیاه ۱۵ کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
37,520 تومان
ورق سیاه 40 کاویان ابعاد 6000*1500فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
30,690 تومان
ورق سیاه ۳۵ کاویان ابعاد 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
30,690 تومان
ورق سیاه ۳۰ کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
30,690 تومان
ورق سیاه ۲۵ کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
30,690 تومان
ورق سیاه ۲۰ کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
30,690 تومان
ورق سیاه ۴۰ کاویان ابعاد 6000*1250 فابریک کارخانه کارخانه ۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
29,730 تومان
ورق سیاه ۳۵ کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه کارخانه ۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
29,730 تومان
ورق سیاه ۳۰ کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه کارخانه ۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
29,730 تومان
ورق سیاه ۲۵ کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه کارخانه ۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
29,730 تومان
ورق سیاه 50 کاویان ابعاد 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
تماس بگیرید
ورق سیاه 50 کاویان ابعاد 6000*1250 فابریک کارخانه کارخانه ۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
تماس بگیرید
ورق سیاه 45 کاویان ابعاد 6000*1250 فابریک کارخانه کارخانه ۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۲ کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه کارخانه ۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۰ کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
تماس بگیرید
ورق سیاه ۸ کاویان ابعاد 6000*1250 فابریک کارخانه کارخانه ۱۲۵۰*۶۰۰۰ فابریک کاویان اهواز
تماس بگیرید

گیلان

آخرین بروزرسانی : 13:08 1402/12/08
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام محل بارگیری ابعاد وضعیت برند قیمت نوسانات
ورق سیاه ۳ میل ST37 گیلان 1000*2000 بنگاه تهران انبار ۲۰۰۰*۱۰۰۰ شیت گیلان
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۵ ST37 گیلان عرض 1000 رول کارخانه کارخانه ۱۰۰۰ رول گیلان
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۵ ST37 گیلان عرض 1250 رول کارخانه کارخانه ۱۲۵۰ رول گیلان
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۵ ST37 گیلان ابعاد 6000*1000 شیت انبار تهران انبار ۱۰۰۰*۶۰۰۰ شیت گیلان
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۵ ST37 گیلان 6000*1250 شیت انبار تهران انبار ۱۲۵۰*۶۰۰۰ شیت گیلان
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۲ ST37 گیلان ابعاد 6000*1000 شیت انبار تهران انبار ۱۰۰۰*۶۰۰۰ شیت گیلان
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۲ ST37 گیلان عرض 1250 رول کارخانه کارخانه ۱۲۵۰ رول گیلان
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۲ ST37 گیلان عرض 1000 رول کارخانه کارخانه ۱۰۰۰ رول گیلان
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۲ ST37 گیلان ابعاد 6000*1250شیت انبارتهران انبار ۱۲۵۰*۶۰۰۰ شیت گیلان
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۰ ST37 گیلان ابعاد 6000*1200 شیت کارخانه انبار ۱۲۵۰*۶۰۰۰ برش خورده گیلان
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۰ ST37 گیلان ابعاد 6000*1250شیت بنگاه تهران انبار ۱۲۵۰*۶۰۰۰ شیت گیلان
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۰ ST37 گیلان عرض 1250 رول کارخانه کارخانه ۱۲۵۰ رول گیلان
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۰ ST37 گیلان عرض 1000 رول کارخانه کارخانه ۱۰۰۰ رول گیلان
تماس بگیرید
ورق سیاه ۸ ST37 گیلان ابعاد 6000*1250 شیت بنگاه تهران انبار ۱۲۵۰*۶۰۰۰ شیت گیلان
تماس بگیرید
ورق سیاه ۶ ST37 گیلان ابعاد 6000*1250 شیت بنگاه تهران انبار ۱۲۵۰*۶۰۰۰ شیت گیلان
تماس بگیرید
ورق سیاه ۶ ST37 گیلان ابعاد 6000*1250 شیت بنگاه تهران انبار ۱۲۵۰*۶۰۰۰ شیت گیلان
تماس بگیرید
ورق سیاه ۶ ST37 گیلان ابعاد 6000*1000 برش خورده بنگاه تهران انبار ۱۰۰۰*۶۰۰۰ برش خورده گیلان
تماس بگیرید
ورق سیاه ۶ ST37 گیلان انبار ۲۵۰۰*۱۲۵۰ شیت گیلان
تماس بگیرید
ورق سیاه ۶ ST37 گیلان ابعاد 2000*1000 شیت بنگاه تهران انبار ۲۰۰۰*۱۰۰۰ شیت گیلان
تماس بگیرید
ورق سیاه ۴ ST37 گیلان ابعاد 2000*1000 شیت بنگاه تهران انبار ۲۰۰۰*۱۰۰۰ شیت گیلان
تماس بگیرید
ورق سیاه ۳ ST37 گیلان ابعاد 2000*1000 شیت بنگاه تهران انبار ۲۰۰۰*۱۰۰۰ شیت گیلان
تماس بگیرید

کارشناسان فروش

قیمت ورق سیاه جزء پربازدیدترین بخش‌ها در صفحات اینترنتی خرید این محصول به حساب می‌آید. دلیل این موضوع تفاوت قیمت و نوسانی است که در بازار ورق سیاه وجود دارد. از طرفی تفاوت قیمت ورق آهن خود ناشی از تقاضای بالای موجود در بازار برای خرید این نوع محصول است.
ورق سیاه جزء پرکاربردترین مقاطع فلزی است که هم به عنوان مصالح ساختمانی و هم به عنوان متریال اولیه کارخانه‌های تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع کمتر صنعتی وجود دارد که در بخشی از خط تولید خود به ورق سیاه نیاز نداشته باشد. لیست قیمت ورق سیاه را میتوانید در این قسمت از سایت نیک فولاد مشاهده کنید.
قیمت ورق سیاه
ورق سیاه و طبیعتا قیمت ورق سیاه برای اشخاصی که در زمنیه سازه ­های ساختمانی و صنعتی فعالیت دارند، مهم است. قیمت فولاد که پایه انواع تولیدات فولادی از جمله این محصول پرکاربرد است، مدام درحال نوسان است. نوسانات قیمت این محصول بر اثر عوامل متعددی بوجود می­آید. بعضی از تغییرات قیمت این محصول بستگی به عوامل خارج از بازار نیز دارد و بعضی از این عوامل بسته به ماهیت خود محصول است.
قیمت‌ روز ورق آهن بر چه اساسی مشخص می‌شود؟
همانطور که گفتیم نوسانات بازار فولاد یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده قیمت روزانه ورق آهن است. اما عوامل دیگری نیز وجود دارد که در این قیمت‌گذاری مؤثر است. این عوامل عبارتند از:

کاربرد

یکی از عوامل تعیین کننده قیمت ورق سیاه کاربرد آن است. این مؤلفه خود تحت تأثیر کم و کیف تولید ورق متفاوت خواهد بود. برای مثال ورق سیاه معمولی با استاندارد ST37 تولید می‌شود و بیشتر برای ساختمان‌سازی به کار گرفته می‌شود. ورق سیاه دارای استاندارد ST52 نیز دارای استحکام بالاتری بوده و بیشتر در صنعت کاربرد دارد.

ابعاد

ابعاد هر محصول مشخص می‌کند که چه بخشی از ساخت و ساز پروژه مورد نظر را پوشش خواهد داد. به علاوه ورق‌هایی با ابعاد بیشتر؛ متریال، انرژی، نیروی انسانی و هزینه بیشتری را صرف کرده‌اند. بنابراین ورق‌هایی با ابعاد متفاوت دارای قیمت‌های مختلفی نیز هستند. از جمله پر کاربردترین ابعاد به کار رفته در ورق سیاه می‌توان به 6*1.5، 6*2، 12*2، 2*1 و 2.5*1.25 اشاره کرد. قیمت ورق سیاه با ابعاد مختلف با توجه به برند و کیفیتی آن میتواند تغییر کند.

ضخامت

ضخامت در کارایی هر نوع ورقی نقش مهمی دارد. ورق سیاه نیز از این قاعده مستثنی نیست.ضخامت ورق سیاه می‌تواند مشخص کند که از چه قیمتی برخوردار خواهد بود. البته این بدان معنا نیست که هر چه ورق ضخیم‌تر باشد، قیمت بیشتری نیز خواهد داشت.گاهی ظرافت ورق، به ارزش آن می‌افزاید. پرکاربردترین ضخامت‌های تعیین‌شده برای ورق آهنی عبارتند از، ۱.۸، ۱.۵ و ۱.۲ میلی‌متر. البته ورق سیاه ۲ میل نیز از پرکاربردترین این مقاطع محسوب می‌شود. قیمت ورق سیاه 2 میل را میتوانید از جداول قیمتی نیک فولاد دریافت کنید.

برند

هر محصول با توجه به برند یا کارخانه تولید کننده، قیمت متفاوتی خواهد داشت. در واقع قیمت ورق آهن فولاد مبارکه با قیمت ورق آهن فولاد اکسین، حتی اگر کاملاً مشابه هم باشند، متفاوت خواهد بود. از جمله برندهای این محصول که هر کدام مبلغ متفاوتی را برای محصولاتشان در نظر گرفته‌اند می‌توان به فولاد مبارکه، فولاد اکسین، ورق کاویان، نورد لوله اهواز، گیلان، قطعات اشاره کرد. همچنین قیمت ورق سیاه صادراتی در برندهای چین، اوکراین و روس هر کدام متفاوت است.
تأثیر قیمت ورق سیاه بر بازار آهن آلات
قیمت ورق سیاه به دو دلیل تأثیرمستقیمی بر بازار و قیمت سازه­ های فولادی دارد:

ورق سیاه قیمت مناسبی دارد، بنابراین از این محصول  برای تولید و ساخت سازه­ های بزرگ استفاده می­شود. عرضه و تقاضای ورق سیاه رونق زیادی دارد. هرگاه ورق سیاه دچار کاهش قیمت شود، درنتیجه سازه ­های فولادی بزرگ نیز دچار افت قیمت می­شوند.
یکی از عوامل بسیار تأثیر گذار بر بازار محصولاتی که بر پایه فولاد ساخته می­شوند قیمت ورق سیاه است. ورق سیاه پایه ساخت همه انواع ورق­های فولادی تولید شده مانند ورق روغنی، گالوانیزه، و غیره است. پس هر زمان که بهای ورق سیاه تغییر کند، به دنبالش قیمت بقیه انواع محصولات تولید شده از ورق سیاه نیز تغییر می‌کند.

چرا قیمت روز ورق سیاه تا این اندازه نوسان دارد؟
قیمت ورق آهن به میزان قابل توجهی تحت تأثیر بازار فولاد است. یعنی نوساناتی که در بازار خرید و فروش فولاد وجود دارد، قیمت روز ورق آهنی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. دلیل این موضوع استفاده از فولاد در ساخت این مقاطع فلزی می‌باشد.

از طرفی قیمت ورق سیاه خود تحت تأثیر اقتصاد کشور و بازار جهانی ارز و سکه می‌باشد. یعنی باورتان بشود و یا نه، هر رویداد سیاسی و اجتماعی مهمی که در جهان می‌افتد، می‌تواند عاملی برای ایجاد تغییر در قیمت روز اینگونه محصولات شود. از طرفی قیمت روز مقاطع فولادی نقش مهمی در قیمت‌گذاری پروژه‌های ساختمانی و صنعتی خواهد داشت.

در واقع همه این عوامل مانند یک زنجیره به هم پیوسته بر روی یکدیگر تأثیر گذاشته و قیمت محصول نهایی همچون ورق سیاه را دستخوش تغییر می‌کنند.
قیمت ورق سیاه در انواع بازار دولتی، آزاد و بازار بورس!
ورق سیاه از جمله محصولات بسیار پر مصرف است. این محصول از انواع کالاهای چند نرخی است. این مقطع در لیست کالاهایی قرار می‌گیرد که تأثیر مهمی در تنظیم بازار فولاد دارند. این محصول با قیمت‌های متفاوت دولتی و آزاد در بازار عرضه می­شود. ورق سیاه محصولی است که علاوه بر بنگاه­ها و بازار آزاد در بازار بورس کالا نیز عرضه می­شود. این محصول در بازار بورس کالا  قیمت پایینتری نسبت به بازار آزاد دارد. متقاضیان بنا به شرایط خریدشان می­توانند این محصول را در بازار آزاد و یا بازار بورس کالا با قیمت‌های متفاوتی تهیه کنند.
تأثیر هزینه ­های جانبی بر قیمت ورق سیاه
هنگام خرید ورق سیاه همچون کالاهای دیگر هزینه­ های جانبی وجود دارد که بر قیمت تمام شده این محصول تأثیر مستقیم دارد:

هزینه بنگاه­های معاملات آهن آلات: بنگاه­ها و مراکزی وجود دارد که محصول موردنظر را به مشتری معرفی کرده و محموله را برای خریدار تأمین می­کنند. خریدار موظف است مبلغی را به این بنگاه ها ومراکز به عنوان دستمزد پرداخت کند.
هزینه بارگیری: خریدار برای بارگیری محموله خریداری شده نیاز به نیروی کارگری دارد که سفارش موردنظر را بارگیری کنند. این هزینه جزء هزینه ­های جانبی است که بر قیمت این محصول اضافه می­شود.
هزینه حمل و نقل: هزینه حمل و نقل نیز همچون هزینه ­های بنگاهی و بارگیری به عهده خریدار است. هزینه حمل و نقل به چند عامل مهم بستگی دارد:

مسافت: فاصله محلی که محصول خریداری شده تا مبدا و مکانی که قرار است محموله خالی و تحویل داده شود، بر قیمت حمل و نقل تأثیر مستقیم دارد. بدون شک هر چه مسافت طولانی‌تر باشد، هزینه بالاتر می­رود.
امنیت محصول خریداری شده: برای محموله خریداری شده که مبلغ قابل توجهی هزینه می‌شود، نیاز به تضمین امنیت حمل و نقل است. خریدار می‌تواند با پرداخت مبلغی به عنوان بیمه باربری محموله خود را در مقابل حوادث غیرقابل پیش­بینی بیمه کند. دراین صورت خسارت‌های احتمالی وارد شده، جبران می­شود.

خرید ورق سیاه
برای خرید ورق آهن می‌توانید از نیک‌فولاد کمک بگیرید. خدمات نیک‌فولاد در زمینه فروش ورق آهنی و آهن آلات به تحویل محصول مورد نظر به شما محدود نمی‌شود. در نیک فولاد اطلاعات دقیق، به روز و کاربردی در زمینه قیمت روزانه ورق سیاه ارائه می‌شود.

به علاوه شما می‌توانید در زمینه خرید این محصول از مشاوران مجموعه نیک‌فولاد کمک بگیرید. کارشناسان زبده و باتجربه نیک فولاد چالش‌های احتمالی احداث پروژه‌های ساختمانی و صنعتی را می‌شناسند و راه‌های میانبر زیادی برای برطرف کردنشان بلدند. بنابراین اگر در زمینه خرید محصولات آهنی به مشکل خوردید و یا نمی‌دانید از کجا باید شروع کنید، کافیست با ما تماس بگیرید.

نیک‌فولاد علاوه بر کمک به شما در استعلام قیمت ورق آهن در زمینه خدمات فروش ورق آهنی نیز، عالی عمل می‌کند. محصولاتی که شما نیاز دارید به ساده‌ترین شکل ممکن در نیک فولاد ثبت شده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دستتان می‌رسد. تحویل به موقع و دقیق سفارش مشتری‌ها و جلوگیری از به تأخیر افتادن پروژه‌های شما، جزء اصول سازمانی نیک‌فولاد می‌باشد. برای دریافت قیمت ورق سیاه از جداول موجود  در این سایت استفاده کنید.