استعلام و خرید

قیمت ورق سیاه

برندهای منتخب
فولاد مبارکه اکسین اهواز کاویان اهواز گیلان

کارشناسان فروش

فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : 12:53 1402/06/26
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام محل بارگیری برند وضعیت ابعاد ضخامت قیمت نوسانات
ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 2500*1250 برش خورده کارخانه کارخانه فولاد مبارکه برش خورده ۲۵۰۰*۱۲۵۰
34,955 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 1000*2000 برش خورده انبار تهران انبار فولاد مبارکه برش خورده ۲۰۰۰*۱۰۰۰
33,945 تومان
ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول انبار تهران انبار فولاد مبارکه رول ۱۰۰۰ ورق سیاه 5
33,945 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 2500*1250 برش خورده انبار تهران انبار فولاد مبارکه برش خورده ۲۵۰۰*۱۲۵۰
33,578 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول انبار تهران انبار فولاد مبارکه رول ۱۲۵۰
33,578 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبابکه ابعاد 2500*1250 برش خورده بنگاه تهران انبار فولاد مبارکه برش خورده ۲۵۰۰*۱۲۵۰
33,578 تومان
ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه کارخانه فولاد مبارکه رول ۱۰۰۰
33,166 تومان
ورق سیاه ۳ میل st37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 برش خورده انبار تهران انبار فولاد مبارکه برش خورده ۱۵۰۰*۶۰۰۰
33,028 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول انبار تهران انبار فولاد مبارکه رول ۱۵۰۰
33,028 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 3000*1500 برش خورده بنگاه تهران انبار فولاد مبارکه برش خورده ۱۵۰۰*۳۰۰۰
33,028 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول انبار تهران انبار فولاد مبارکه رول ۱۵۰۰
33,028 تومان
ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبار تهران انبار فولاد مبارکه فابریک ۱۵۰۰*۶۰۰۰ ورق سیاه 5
32,799 تومان
ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول کارخانه کارخانه فولاد مبارکه رول ۱۲۵۰
32,432 تومان
ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبار تهران انبار فولاد مبارکه فابریک ۱۵۰۰*۶۰۰۰
32,386 تومان
ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبار تهران انبار فولاد مبارکه فابریک ۱۵۰۰*۶۰۰۰
32,386 تومان
ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبارتهران انبار فولاد مبارکه فابریک ۱۵۰۰*۶۰۰۰ ورق سیاه 8
32,386 تومان
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک انبار تهران انبار فولاد مبارکه فابریک ۱۵۰۰*۶۰۰۰ ورق سیاه 6
32,386 تومان
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه کارخانه فولاد مبارکه رول ۱۰۰۰ ورق سیاه 6
32,120 تومان
ورق سیاه ۱۲ ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران انبار فولاد مبارکه رول ۱۵۰۰
31,835 تومان
ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 برش خورده کارخانه فولاد مبارکه فابریک ۱۵۰۰*۶۰۰۰
31,835 تومان
ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 برش خورده انبار تهران انبار فولاد مبارکه برش خورده ۱۵۰۰*۶۰۰۰ ورق سیاه 5
31,835 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه کارخانه فولاد مبارکه رول ۱۰۰۰
31,698 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 رول کارخانه کارخانه فولاد مبارکه رول ۱۰۰۰
31,698 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه فولاد مبارکه رول ۱۵۰۰
31,514 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه فولاد مبارکه رول ۱۵۰۰
31,514 تومان
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول کارخانه کارخانه فولاد مبارکه رول ۱۲۵۰ ورق سیاه 6
31,377 تومان
ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه فولاد مبارکه فابریک ۱۵۰۰*۶۰۰۰
31,056 تومان
ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه فولاد مبارکه فابریک ۱۵۰۰*۶۰۰۰ ورق سیاه 8
31,056 تومان
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه فولاد مبارکه فابریک ۱۵۰۰*۶۰۰۰ ورق سیاه 6
31,056 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول کارخانه کارخانه فولاد مبارکه رول ۱۲۵۰
30,780 تومان
ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه فولاد مبارکه رول ۱۵۰۰ ورق سیاه 6
30,780 تومان
ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 رول کارخانه کارخانه فولاد مبارکه رول ۱۲۵۰
30,780 تومان
ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه فولاد مبارکه رول ۱۵۰۰ ورق سیاه 5
30,597 تومان
ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه فولاد مبارکه رول ۱۵۰۰
30,459 تومان
ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه فولاد مبارکه رول ۱۵۰۰
30,459 تومان
ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه فولاد مبارکه رول ۱۵۰۰ ورق سیاه 8
30,459 تومان
ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 رول کارخانه کارخانه فولاد مبارکه فابریک ۱۵۰۰
تماس بگیرید
ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض 1500 فابریک کارخانه کارخانه فولاد مبارکه رول ۱۵۰۰
تماس بگیرید

اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی : 12:58 1402/06/26
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام محل بارگیری برند وضعیت ابعاد ضخامت قیمت نوسانات
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار اکسین اهواز فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ورق سیاه 12
34,221 تومان
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک انبار تهران انبار اکسین اهواز فابریک 12000*2000 ورق سیاه 12
34,221 تومان
ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار اکسین اهواز فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰
34,221 تومان
ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز 12000*2000 فابریک انبار تهران انبار اکسین اهواز فابریک 12000*2000
34,221 تومان
ورق سیاه ۸ اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار اکسین اهواز فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ورق سیاه 8
34,221 تومان
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار اکسین اهواز فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰
33,028 تومان
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک انبار تهران انبار اکسین اهواز فابریک 12000*2000
32,111 تومان
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار اکسین اهواز فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ورق سیاه 40
30,276 تومان
ورق سیاه ۳۵ اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار اکسین اهواز فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰
30,276 تومان
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار اکسین اهواز فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰
29,955 تومان
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار اکسین اهواز فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰
29,771 تومان
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار اکسین اهواز فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ورق سیاه 30
28,533 تومان
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار اکسین اهواز فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ورق سیاه 25
28,533 تومان
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک انبار تهران انبار اکسین اهواز فابریک 12000*2000 ورق سیاه 25
28,533 تومان
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک انبار تهران انبار اکسین اهواز فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰
تماس بگیرید
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه اکسین اهواز فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰
تماس بگیرید
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه اکسین اهواز فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ورق سیاه 40
تماس بگیرید
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه اکسین اهواز فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰
تماس بگیرید
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه اکسین اهواز فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ورق سیاه 30
تماس بگیرید
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه اکسین اهواز فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ورق سیاه 25
تماس بگیرید
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه اکسین اهواز فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰
تماس بگیرید
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه اکسین اهواز فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰
تماس بگیرید
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه کارخانه اکسین اهواز فابریک ۶۰۰۰*۲۰۰۰ ورق سیاه 12
تماس بگیرید

کاویان اهواز

آخرین بروزرسانی : 12:44 1402/06/26
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام محل بارگیری برند وضعیت ابعاد ضخامت قیمت نوسانات
ورق سیاه ۱۵ کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه کاویان اهواز فابریک ۱۵۰۰*۶۰۰۰
31,056 تومان
ورق سیاه 50 کاویان ابعاد 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه کاویان اهواز فابریک ۱۵۰۰*۶۰۰۰
تماس بگیرید
ورق سیاه 50 کاویان ابعاد 6000*1250 فابریک کارخانه کارخانه کاویان اهواز فابریک ۱۲۵۰*۶۰۰۰
تماس بگیرید
ورق سیاه 45 کاویان ابعاد 6000*1250 فابریک کارخانه کارخانه کاویان اهواز فابریک ۱۲۵۰*۶۰۰۰
تماس بگیرید
ورق سیاه 40 کاویان ابعاد 6000*1500فابریک کارخانه کارخانه کاویان اهواز فابریک ۱۵۰۰*۶۰۰۰ ورق سیاه 40
تماس بگیرید
ورق سیاه ۴۰ کاویان ابعاد 6000*1250 فابریک کارخانه کارخانه کاویان اهواز فابریک ۱۲۵۰*۶۰۰۰ ورق سیاه 40
تماس بگیرید
ورق سیاه ۳۵ کاویان ابعاد 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه کاویان اهواز فابریک ۱۵۰۰*۶۰۰۰
تماس بگیرید
ورق سیاه ۳۵ کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه کارخانه کاویان اهواز فابریک ۱۲۵۰*۶۰۰۰
تماس بگیرید
ورق سیاه ۳۰ کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه کاویان اهواز فابریک ۱۵۰۰*۶۰۰۰ ورق سیاه 30
تماس بگیرید
ورق سیاه ۳۰ کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه کارخانه کاویان اهواز فابریک ۱۲۵۰*۶۰۰۰ ورق سیاه 30
تماس بگیرید
ورق سیاه ۲۵ کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه کاویان اهواز فابریک ۱۵۰۰*۶۰۰۰ ورق سیاه 25
تماس بگیرید
ورق سیاه ۲۵ کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه کارخانه کاویان اهواز فابریک ۱۲۵۰*۶۰۰۰ ورق سیاه 25
تماس بگیرید
ورق سیاه ۲۰ کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه کاویان اهواز فابریک ۱۵۰۰*۶۰۰۰
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۲ کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه کارخانه کاویان اهواز فابریک ۱۲۵۰*۶۰۰۰ ورق سیاه 12
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۰ کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه کارخانه کاویان اهواز فابریک ۱۵۰۰*۶۰۰۰
تماس بگیرید
ورق سیاه ۸ کاویان ابعاد 6000*1250 فابریک کارخانه کارخانه کاویان اهواز فابریک ۱۲۵۰*۶۰۰۰ ورق سیاه 8
تماس بگیرید

گیلان

آخرین بروزرسانی : 12:46 1402/06/26
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام محل بارگیری برند وضعیت ابعاد ضخامت قیمت نوسانات
ورق سیاه ۶ ST37 گیلان ابعاد 2000*1000 شیت بنگاه تهران انبار گیلان شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ ورق سیاه 6
29,285 تومان
ورق سیاه ۶ ST37 گیلان ابعاد 6000*1000 برش خورده بنگاه تهران انبار گیلان برش خورده ۱۰۰۰*۶۰۰۰ ورق سیاه 6
29,267 تومان
ورق سیاه ۶ ST37 گیلان ابعاد 6000*1250 شیت بنگاه تهران انبار گیلان شیت ۱۲۵۰*۶۰۰۰ ورق سیاه 6
29,239 تومان
ورق سیاه ۶ ST37 گیلان ابعاد 6000*1250 شیت بنگاه تهران انبار گیلان شیت ۱۲۵۰*۶۰۰۰ ورق سیاه 6
29,239 تومان
ورق سیاه ۸ ST37 گیلان ابعاد 6000*1250 شیت بنگاه تهران انبار گیلان شیت ۱۲۵۰*۶۰۰۰ ورق سیاه 8
29,221 تومان
ورق سیاه ۱۰ ST37 گیلان عرض 1250 رول کارخانه کارخانه گیلان رول ۱۲۵۰
28,624 تومان
ورق سیاه ۱۰ ST37 گیلان عرض 1000 رول کارخانه کارخانه گیلان رول ۱۰۰۰
28,624 تومان
ورق سیاه ۱۵ ST37 گیلان عرض 1000 رول کارخانه کارخانه گیلان رول ۱۰۰۰
28,349 تومان
ورق سیاه ۳ میل ST37 گیلان 1000*2000 بنگاه تهران انبار گیلان شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۵ ST37 گیلان عرض 1250 رول کارخانه کارخانه گیلان رول ۱۲۵۰
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۵ ST37 گیلان ابعاد 6000*1000 شیت انبار تهران انبار گیلان شیت ۱۰۰۰*۶۰۰۰
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۵ ST37 گیلان 6000*1250 شیت انبار تهران انبار گیلان شیت ۱۲۵۰*۶۰۰۰
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۲ ST37 گیلان ابعاد 6000*1000 شیت انبار تهران انبار گیلان شیت ۱۰۰۰*۶۰۰۰ ورق سیاه 12
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۲ ST37 گیلان عرض 1250 رول کارخانه کارخانه گیلان رول ۱۲۵۰ ورق سیاه 12
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۲ ST37 گیلان عرض 1000 رول کارخانه کارخانه گیلان رول ۱۰۰۰ ورق سیاه 12
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۲ ST37 گیلان ابعاد 6000*1250شیت انبارتهران انبار گیلان شیت ۱۲۵۰*۶۰۰۰ ورق سیاه 12
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۰ ST37 گیلان ابعاد 6000*1200 شیت کارخانه انبار گیلان برش خورده ۱۲۵۰*۶۰۰۰
تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۰ ST37 گیلان ابعاد 6000*1250شیت بنگاه تهران انبار گیلان شیت ۱۲۵۰*۶۰۰۰
تماس بگیرید
ورق سیاه ۴ ST37 گیلان ابعاد 2000*1000 شیت بنگاه تهران انبار گیلان شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰
تماس بگیرید
ورق سیاه ۳ ST37 گیلان ابعاد 2000*1000 شیت بنگاه تهران انبار گیلان شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰
تماس بگیرید

کارشناسان فروش

قیمت ورق سیاه جزء پربازدیدترین بخش‌ها در صفحات اینترنتی خرید این محصول به حساب می‌آید. دلیل این موضوع تفاوت قیمت و نوسانی است که در بازار ورق سیاه وجود دارد. از طرفی تفاوت قیمت ورق آهن خود ناشی از تقاضای بالای موجود در بازار برای خرید این نوع محصول است.
ورق سیاه جزء پرکاربردترین مقاطع فلزی است که هم به عنوان مصالح ساختمانی و هم به عنوان متریال اولیه کارخانه‌های تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع کمتر صنعتی وجود دارد که در بخشی از خط تولید خود به ورق سیاه نیاز نداشته باشد. لیست قیمت ورق سیاه را میتوانید در این قسمت از سایت نیک فولاد مشاهده کنید.

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه و طبیعتا قیمت ورق سیاه برای اشخاصی که در زمنیه سازه ­های ساختمانی و صنعتی فعالیت دارند، مهم است. قیمت فولاد که پایه انواع تولیدات فولادی از جمله این محصول پرکاربرد است، مدام درحال نوسان است. نوسانات قیمت این محصول بر اثر عوامل متعددی بوجود می­آید. بعضی از تغییرات قیمت این محصول بستگی به عوامل خارج از بازار نیز دارد و بعضی از این عوامل بسته به ماهیت خود محصول است.

قیمت‌ روز ورق آهن بر چه اساسی مشخص می‌شود؟

همانطور که گفتیم نوسانات بازار فولاد یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده قیمت روزانه ورق آهن است. اما عوامل دیگری نیز وجود دارد که در این قیمت‌گذاری مؤثر است. این عوامل عبارتند از:

  • کاربرد

یکی از عوامل تعیین کننده قیمت ورق سیاه کاربرد آن است. این مؤلفه خود تحت تأثیر کم و کیف تولید ورق متفاوت خواهد بود. برای مثال ورق سیاه معمولی با استاندارد ST37 تولید می‌شود و بیشتر برای ساختمان‌سازی به کار گرفته می‌شود. ورق سیاه دارای استاندارد ST52 نیز دارای استحکام بالاتری بوده و بیشتر در صنعت کاربرد دارد.

  • ابعاد

ابعاد هر محصول مشخص می‌کند که چه بخشی از ساخت و ساز پروژه مورد نظر را پوشش خواهد داد. به علاوه ورق‌هایی با ابعاد بیشتر؛ متریال، انرژی، نیروی انسانی و هزینه بیشتری را صرف کرده‌اند. بنابراین ورق‌هایی با ابعاد متفاوت دارای قیمت‌های مختلفی نیز هستند. از جمله پر کاربردترین ابعاد به کار رفته در ورق سیاه می‌توان به 6*1.5، 6*2، 12*2، 2*1 و 2.5*1.25 اشاره کرد. قیمت ورق سیاه با ابعاد مختلف با توجه به برند و کیفیتی آن میتواند تغییر کند.

  • ضخامت

ضخامت در کارایی هر نوع ورقی نقش مهمی دارد. ورق سیاه نیز از این قاعده مستثنی نیست.ضخامت ورق سیاه می‌تواند مشخص کند که از چه قیمتی برخوردار خواهد بود. البته این بدان معنا نیست که هر چه ورق ضخیم‌تر باشد، قیمت بیشتری نیز خواهد داشت.گاهی ظرافت ورق، به ارزش آن می‌افزاید. پرکاربردترین ضخامت‌های تعیین‌شده برای ورق آهنی عبارتند از، ۱.۸، ۱.۵ و ۱.۲ میلی‌متر. البته ورق سیاه ۲ میل نیز از پرکاربردترین این مقاطع محسوب می‌شود. قیمت ورق سیاه 2 میل را میتوانید از جداول قیمتی نیک فولاد دریافت کنید.

  • برند

هر محصول با توجه به برند یا کارخانه تولید کننده، قیمت متفاوتی خواهد داشت. در واقع قیمت ورق آهن فولاد مبارکه با قیمت ورق آهن فولاد اکسین، حتی اگر کاملاً مشابه هم باشند، متفاوت خواهد بود. از جمله برندهای این محصول که هر کدام مبلغ متفاوتی را برای محصولاتشان در نظر گرفته‌اند می‌توان به فولاد مبارکه، فولاد اکسین، ورق کاویان، نورد لوله اهواز، گیلان، قطعات اشاره کرد. همچنین قیمت ورق سیاه صادراتی در برندهای چین، اوکراین و روس هر کدام متفاوت است.

تأثیر قیمت ورق سیاه بر بازار آهن آلات

قیمت ورق سیاه به دو دلیل تأثیرمستقیمی بر بازار و قیمت سازه­ های فولادی دارد:

  • ورق سیاه قیمت مناسبی دارد، بنابراین از این محصول  برای تولید و ساخت سازه­ های بزرگ استفاده می­شود. عرضه و تقاضای ورق سیاه رونق زیادی دارد. هرگاه ورق سیاه دچار کا