استعلام و خرید

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

برندهای منتخب
کاشان

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 13:07 1402/12/13
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام ضخامت (mm) عرض (mm) برند حالت محل بارگیری واحد قیمت نوسانات
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۴ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
49,820 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۴ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
49,820 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۴۵ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
47,160 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۴۵ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
47,160 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۵۵ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
47,070 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۵۵ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
47,070 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
46,880 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۵ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
46,880 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۶ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
45,510 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۶ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
45,510 تومان
ورق گالوانیزه ۱کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران ۱ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
43,490 تومان
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۱ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
43,490 تومان
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران ۱.۲۵ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
43,400 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۷ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
43,120 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۹ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
42,940 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۹ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
42,940 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۷ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
42,940 تومان
ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰رول بنگاه تهران ۱.۵ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
42,660 تومان
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۱.۲۵ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
41,740 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۸ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
41,380 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۸ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
41,290 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ کاشان شیت بنگاه تهران کاشان انبار
41,100 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان شیت بنگاه تهران کاشان انبار
39,540 تومان
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ کاشان شیت بنگاه تهران کاشان انبار
تماس بگیرید
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ کاشان شیت بنگاه تهران کاشان انبار
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۱.۵ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه ۱.۲۵ ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۱.۲۵ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه ۱ ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۱ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۹ ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۹ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۸ ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۸ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۷ ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۷ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۶ ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۶ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۵۵ ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۵۵ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۵ ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۵ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۴۵ ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۴۵ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۴ ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۴ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۳۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۳۵ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۳ ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۳ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید

کارشناسان فروش