استعلام و خرید

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

برندهای منتخب
هفت الماس

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 13:51 1402/12/13
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام ضخامت (mm) عرض (mm) برند حالت محل بارگیری واحد قیمت نوسانات
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۴ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
47,800 تومان
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۲.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
47,520 تومان
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۲.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
47,520 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۴ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
47,340 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
46,610 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
46,610 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۶ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
44,590 تومان
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۲ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
44,310 تومان
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۲ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
44,310 تومان
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۱ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
42,020 تومان
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۱ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
42,020 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۹ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
42,020 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۷ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کیلوگرم
42,020 تومان
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۱.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
41,840 تومان
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۱.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
41,840 تومان
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۱.۲۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
41,840 تومان
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۱.۲۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
41,840 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۹ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
41,290 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۸ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
41,100 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۸ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
41,100 تومان
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۲.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۲.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۲ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۲ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۱.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۱.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۱.۲۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۱.۲۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۱ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۱ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۹ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۹ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۸ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۸ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۷ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۷ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۶ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۶ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۵۵ ۱۲۵۰ هفت الماس انبار کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۵۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۵۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۵۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۴ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۴ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید

کارشناسان فروش