استعلام و خرید

قیمت ورق روغنی

برندهای منتخب
فولاد مبارکه فولاد غرب هفت الماس

کارشناسان فروش

فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : 13:52 1402/12/13
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام ضخامت (mm) ابعاد (mm) برند گرید محل بارگیری حالت قیمت نوسانات
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۵ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
48,440 تومان
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۵ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
47,520 تومان
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۶ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
44,770 تومان
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۶ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
44,310 تومان
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۲ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
43,670 تومان
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۲ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
43,400 تومان
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۵ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
42,940 تومان
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۲۵ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
42,940 تومان
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
42,940 تومان
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
42,940 تومان
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۹ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
42,940 تومان
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۹ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
42,940 تومان
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۸ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
42,940 تومان
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۸ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
42,940 تومان
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۲۵ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
42,940 تومان

فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : 13:56 1402/12/13
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام ضخامت (mm) ابعاد (mm) برند گرید محل بارگیری حالت قیمت نوسانات
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۵ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
46,610 تومان
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۵ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
46,610 تومان
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۴ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
45,690 تومان
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۶ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
44,040 تومان
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۶ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
43,850 تومان
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۷ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
43,850 تومان
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۷ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
43,850 تومان
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۲ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
43,670 تومان
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۲ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
42,850 تومان
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۲ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
42,480 تومان
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۵ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
42,480 تومان
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
42,480 تومان
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
42,480 تومان
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۸ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
42,480 تومان
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۹ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
42,480 تومان
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۹ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
42,480 تومان
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۸ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
42,480 تومان

هفت الماس

آخرین بروزرسانی : 13:55 1402/12/13
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام ضخامت (mm) ابعاد (mm) برند گرید محل بارگیری حالت قیمت نوسانات
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 انبار رول
46,610 تومان
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 انبار رول
46,610 تومان
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۴ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 انبار رول
45,690 تومان
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۴ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 انبار رول
45,600 تومان
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۷ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 انبار رول
43,850 تومان
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۷ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 انبار رول
43,850 تومان
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۶ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 انبار رول
43,850 تومان
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۲ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 انبار رول
43,670 تومان
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۲ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 انبار رول
42,850 تومان
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 انبار رول
42,480 تومان
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس انبار رول
42,480 تومان
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول st12 بنگاه تهران ۱ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 انبار رول
42,480 تومان
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۹ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 انبار رول
42,480 تومان
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۹ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 انبار رول
42,480 تومان
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۸ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 انبار رول
42,480 تومان
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۸ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 انبار رول
42,480 تومان
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 انبار رول
42,480 تومان
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۲۵ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 انبار رول
تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۲۵ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 انبار رول
تماس بگیرید

کارشناسان فروش

قیمت ورق روغنی یکی از مهم‌ترین فاکتورهای قیمت‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی است. چرا که علاوه بر کاربرد گسترده این نوع ورق در صنایع و ساخت و سازها، انواع ورق پوشش‌دار نیز دارای پایه روق سرد می‌باشند. در واقع ورق روغنی را با اعمال پوششی از آلیاژ‌های مختلف به ورق گالوانیزه، ورق قلع‌اندود و … تبدیل می‌کنند. قبل از هرچیزی اگر درباره ورق های روغنی نیاز به اطلاعات مفصل تر دارید، به قسمت انواع ورق های روغنی و مشخصات فنی آن مراجعه کنید

به هر حال قیمت روز ورق روغنی نوسانات زیادی را تجربه می‌کند. این نوسانات علاوه بر اینکه از بازار آهن‌آلات نشأت می‌گیرد، تحت تأثیر اقتصاد جهانی نیز می‌باشد. پس برای اینکه روش محاسبه قیمت روزانه ورق سرد را یاد یگیرید، لازم است اطلاعات خود را در مورد قیمت ورق روغنی و سایر مشخصات این محصول ارتقاء دهید.

.
قیمت­ گذاری و نوسانات قیمت ورق روغنی
برای قیمت ­گذاری واقعی ورق­های روغنی، مشخصه­ های فنی این محصول فولای در نظر گرفته می­شود. اما عواملی بر نوسانات قیمت ورق روغنی تأثیر گذار هستند،  که ربطی به کیفیت و مرغوبیت این محصول ندارند. می­توان تعدادی از این عوامل تأثیرگذار را مورد بررسی قرار داد.

نوسانات قیمت فولاد در بازار

فولاد پایه ساخت ورق­های روغنی است. قیمت فولاد در بازار آهن آلات تحت تأثیر عوامل متعددی دچار کاهش و یا افزایش می­شود. یکی از عوامل مهمی که باعث نوسانات بازار فولادی می­شود،  کاهش و یا افزایش قیمت جهانی سنگ­آهن است. بهرحال هرگونه تغییر قیمت ورق­های فولادی تأثیر مستقیم بر قیمت تمام شده ورق­های روغنی دارد.

ورق روغنی در بازار بورس کالا

قیمت ورق­های روغنی عرضه شده در بازار بورس کالا باعث تغییر قیمت ورق­های روغنی در بازار آزاد آهن‌آلات می­شود. از دیگر عوامل مربوط به بازار بورس، می­توان به مقدار محصولی که در این بازار عرضه می­شود، اشاره کرد.  بازار بورس کالا، نسبت به بازار آزاد مقدار بسیار محدودتری از محصولات فولادی را عرضه می­کند. بنابراین اگر مقدارعرضه ورق روغنی و اختلاف قیمت آن در بازار بورس با بازار آزاد بیشتر شود، قیمت ورق روغنی در بازار آزاد کاهش پیدا می­کند و بالعکس.

بازار صادرات و واردات ورق های روغنی

هر گونه تغییری در صادرات و واردات انواع ورق­های فولادی همچون ورق روغنی باعث افت و خیز قیمت این محصول در بازار داخلی می­شود. نوسانات بازار صادرات و واردات تحت تأثیر افت و خیز و تنش‌های سیاسی واقتصادی قرار دارد. از جمله عوامل دیگری که بر بازار صادرات و واردات تأثیر می­گذارد می­توان به عوارض گمرک، شرایط ترخیص این محصول و حتی زمان ترخیص این محصول  از گمرک اشاره کرد.

بازار و قیمت ارز

قیمت ارز از جمله عواملی است که با تغییر قیمت محصولات فولادی رابطه تنگاتنگ دارد. اشخاصی که در زمینه خرید و فروش فولاد و محصولات فولادی فعال هستند قیمت ارز را روز به روز با دقت دنبال می­کنند. فعالان حوزه فولاد و محصولات فولادی همزمان با تغییر قیمت ارز قیمت محصولات خود را تغییر می­دهند.

قیمت تعرفه­ های ناوگان باربری

ناوگان باربری در سیستم عرضه محصولات فولادی جایگاه خاصی دارد. هر گونه تغییری که در تعرفه­ های این ناوگان صورت بگیرد، باعث تغییر قیمت ورق­های روغنی می­شود. تغییر قیمت تعرفه­ های باربری بیشتر از هر چیزی تحت تأثیر تغییر قیمت سوخت است. با افزایش قیمت سوخت تعرفه­ های باربری افزایش پیدا کرده و درنتیجه قیمت محصولات نیازمند به حمل و نقل نیز افزایش پیدا می­کند.
قیمت ورق روغنی بر چه اساسی تعیین می‌شود؟
قیمت ورق روغنی را می‌توان با توجه به مقادیر مشخصه‌های زیر ارزیابی کرد:

ضخامت: یکی از مشخصه‌های این محصول که در قیمت‌گذاری نهایی آن نقش دارد، ضخامت است. ضخامت ورق سرد از ۰.۴ تا ۲ میلی‌متر متفاوت بوده و قیمت هر کدام با دیگری فرق دارد.
ابعاد: این نوع ورق در دو شکل رول و شیت برش داده می‌شود. هر کدام از این برش‌ها در ابعاد و اندازه‌های متفاوتی تولید می‌شود. برای مثال نمونه رول ورق روغنی با یک مشخصه که عرض آن است شناخته می‌شود. به این ترتیب قیمت ورق روغنی ۱۰۰۰ با قیمت ورق روغنی ۱۲۵۰ فرق دارد.
گرید: گرید در یک ورق روغنی ویژگی‌های مکانیکی آن را مشخص می‌کند. در واقع گرید ورق سرد نشان می‌دهد که نقطه تسلیم، استحکام کششی و درصد کشیدگی آن در دقیقه به چه میزان است. این مشخصه‌ها به خاطر درصد اضافه کردن آلیاژهای مختلفی از قبیل؛ آلومینیوم، گوگرد، فسفر، منگنز و کربن ایجاد می‌شود. گریدهای مختلف این نوع ورق که عبارتند از ST 12، ST 13، ST 14 و … هر کدام با قیمت متفاوتی عرضه خواهند شد. چرا که ویژگی‌های متفاوت این محصولات باعث تفاوت در کاربرد آنها نیز شده است.
برند: کارخانه‌های مختلفی در ایران به تولید ورق سرد مشغولند. هر کارخانه قیمت متفاوتی برای محصول خود تعیین می‌کند. بر همین اساس گاهی قیمت ورق سرد فولاد مبارکه با قیمت ورق سرد هفت الماس یا قیمت ورق سرد فولاد غرب فرق دارد، حتی اگر سه محصول کاملاً مشابه باشند.
قیمت روز فولاد و دیگر آلیاژها: یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که قیمت روز ورق سرد را مشخص می‌کند، قیمت فولاد است. قیمت روز دیگر آلیاژهای به کار رفته در این محصول نیز نقشی هر چند جزئی در نرخ روزانه ورق سرد دارند.

راهنمای خرید ورق سرد (روغنی)
قیمت ورق سرد اولین مؤلفه‌ای است که باید در هنگام خرید به آن توجه کنید. در واقع برای خرید ورق روغنی باید قیمت روز این محصول را استعلام کنید تا بتوانید بهترین معامله را انجام دهید. از طرفی خرید شما باید از تأمین‌کننده‌ای باشد که به اضافه فر وش عمده ورق سرد، خدمات پس از فروش و پشتیبانی را نیز ارائه می‌دهد.

خوشبختانه فروش ورق روغنی توسط نیک فولاد با خدمات پس از فروش و پشتیبانی قابل‌توجهی همراه است. البته این تنها بخش کوچکی از مزیت‌های خرید انواع ورق روغنی از نیک فولاد محسوب می‌شود.