استعلام و خرید

قیمت ورق روغنی 9ام آذر 1402

برندهای منتخب
فولاد غرب هفت الماس فولاد مبارکه

کارشناسان فروش

فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : 12:59 1402/09/08
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام ضخامت (mm) ابعاد (mm) برند گرید محل بارگیری حالت قیمت نوسانات
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۴ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
43,030 تومان
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۵ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
38,530 تومان
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۵ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
38,530 تومان
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۷ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
37,250 تومان
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۷ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
37,250 تومان
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۶ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
37,160 تومان
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۶ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
37,160 تومان
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۲ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
36,240 تومان
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۹ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
36,240 تومان
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
36,150 تومان
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
36,150 تومان
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۸ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
36,060 تومان
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۸ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
36,060 تومان
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۲ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
35,960 تومان
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۵ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
35,960 تومان
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۹ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
35,960 تومان
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۲ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 انبار رول
35,780 تومان

هفت الماس

آخرین بروزرسانی : 13:14 1402/09/08
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام ضخامت (mm) ابعاد (mm) برند گرید محل بارگیری حالت قیمت نوسانات
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۴ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 انبار رول
41,930 تومان
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۴ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 انبار رول
41,930 تومان
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 انبار رول
38,530 تومان
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 انبار رول
38,530 تومان
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۶ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 انبار رول
37,250 تومان
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۷ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 انبار رول
37,070 تومان
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۷ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 انبار رول
37,070 تومان
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۲ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 انبار رول
36,240 تومان
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 انبار رول
36,240 تومان
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۲ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 انبار رول
36,240 تومان
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس انبار رول
35,960 تومان
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول st12 بنگاه تهران ۱ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 انبار رول
35,960 تومان
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۲۵ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 انبار رول
35,870 تومان
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 انبار رول
35,780 تومان
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۹ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 انبار رول
35,780 تومان
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۹ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 انبار رول
35,780 تومان
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۸ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 انبار رول
35,690 تومان
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۸ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 انبار رول
35,690 تومان
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۲۵ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 انبار رول
35,600 تومان

فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : 13:17 1402/09/08
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام ضخامت (mm) ابعاد (mm) برند گرید محل بارگیری حالت قیمت نوسانات
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۵ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
40,830 تومان
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۵ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
40,830 تومان
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۶ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
40,370 تومان
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۲ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
38,720 تومان
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۲ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
38,720 تومان
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۶ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
38,530 تومان
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۵ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
38,070 تومان
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۸ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
37,890 تومان
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۹ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
37,800 تومان
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۹ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
37,800 تومان
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۰.۸ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
37,800 تومان
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۲۵ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
37,620 تومان
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
37,620 تومان
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
37,620 تومان
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران ۱.۲۵ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 انبار رول
37,620 تومان

کارشناسان فروش

قیمت ورق روغنی یکی از مهم‌ترین فاکتورهای قیمت‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی است. چرا که علاوه بر کاربرد گسترده این نوع ورق در صنایع و ساخت و سازها، انواع ورق پوشش‌دار نیز دارای پایه روق سرد می‌باشند. در واقع ورق روغنی را با اعمال پوششی از آلیاژ‌های مختلف به ورق گالوانیزه، ورق قلع‌اندود و … تبدیل می‌کنند.

به هر حال قیمت روز ورق روغنی نوسانات زیادی را تجربه می‌کند. این نوسانات علاوه بر اینکه از بازار آهن‌آلات نشأت می‌گیرد، تحت تأثیر اقتصاد جهانی نیز می‌باشد. پس برای اینکه روش محاسبه قیمت روزانه ورق سرد را یاد یگیرید، لازم است اطلاعات خود را در مورد قیمت ورق روغنی و سایر مشخصات این محصول ارتقاء دهید.
ورق روغنی چیست؟
اصلاً می‌دانید که چرا به این محصول ورق روغنی می‌گویند؟ دلیل این نامگذاری ظاهر براق ورق است. اما اگر بخواهیم نامی متناسب با مشخصه‌ها و طرز تهیه این محصول انتخاب کنیم، ورق سرد گزینه بهتری است. چرا که این نوع ورق از روش نورد سرد تهیه می‌شود.

ورق سرد نتیجه انجام عملیات نورد سرد بر روی فولاد است. این عملیات در دمایی بین دمای اتاق و ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد و با فشار بالا انجام می‌شود. از آنجاییکه این دما برای فولاد و آهن‌آلات بسیار کم محسوب می‌شود، به آن عملیات نورد سرد می‌گویند. در مرحله بعد محصول نهایی از میان غلتک‌ها نیز عبور داده می‌شود. بنابراین مقاومت ورق روغنی در برابر تنش‌ها و فشار بار بسیار بالا است.
مشخصات ورق روغنی
همانطور که گفتیم مکانیسم تولید این نوع ورق باعث ایجاد قابلیت‌های در آن شده‌است. کاربردی‌ترین قابلیت‌های ورق سرد عبارتند از:

مقاومت بالا در برابر فشار یا استحکام فشاری بالا
قابلیت جوش‌پذیری
قابلیت خم شدن و شکل‌پذیری
دوام و ماندگاری زیاد
لعاب‌پذیری
ضد سایش
ظاهر براق و زیبا

انواع ورق روغنی
این ورق خود دارای انواع مختلفی است که در ادامه به شما معرفی می‌کنیم:

ورق سرد معمولی ST 12
ورق سرد نیمه کشش ST 13
سرد فوق کشش ST 14
ورق سرد EK 2

کاربرد ورق سرد
این محصول در صنایع مختلفی کاربرد دارد که ساخت و ساز نیز شامل آن می‌شود. اما به طور کلی هر بخشی از ساخت و ساز و یا صنعت که به پوششی با ظاهر زیباتر نیاز داشته‌باشد، این نوع ورق نیز در آن کاربرد خواهد داشت. صنعت خودروسازی، صنعت الکترونیک، ساخت انواع قطعات و تجهیزات صنعتی، ساخت مخازن فلزی، تهیه رادیاتورها، تولید انواع قفسه، دکوراسیون داخلی مجتمع‌های مسکونی و تجاری، ساخت تجهیزات اداری، ساخت کابینت و کمد، صنعت لوازم خانگی، تولید تجهیزات پزشکی، پل‌سازی، کانتینر‌سازی، ساخت ماشین‌های صنعتی، کشتی سازی، ساخت پوسته کوره، تهیه بشقاب مخازن تحت فشار، ساخت قطعات الکتریکی و  … از جمله کاربردهای این نوع ورق می‌باشد.
قیمت ورق روغنی
قیمت ورق روغنی همچون دیگر محصولات فولادی دچار نوسانات غیرقابل پیش‌بینی می­شود. نوسانات قیمت ورق فولادی به عواملی مربوط می­شود که تحت تأثیر تغییر شرایط سیاسی و سیاستگذاری­های اقتصادی داخل و حتی خارج از کشور هستند.  پس بهتر است پیش از خرید و فروش این محصول فولادی از قیمت به روز آن در بازار آهن آلات مطلع باشید.
قیمت­ گذاری و نوسانات قیمت ورق روغنی
برای قیمت ­گذاری واقعی ورق­های روغنی، مشخصه­ های فنی این محصول فولای در نظر گرفته می­شود. اما عواملی بر نوسانات قیمت ورق روغنی تأثیر گذار هستند،  که ربطی به کیفیت و مرغوبیت این محصول ندارند. می­توان تعدادی از این عوامل تأثیرگذار را مورد بررسی قرار داد.

نوسانات قیمت فولاد در بازار

فولاد پایه ساخت ورق­های روغنی است. قیمت فولاد در بازار آهن آلات تحت تأثیر عوامل متعددی دچار کاهش و یا افزایش می­شود. یکی از عوامل مهمی که باعث نوسانات بازار فولادی می­شود،  کاهش و یا افزایش قیمت جهانی سنگ­آهن است. بهرحال هرگونه تغییر قیمت ورق­های فولادی تأثیر مستقیم بر قیمت تمام شده ورق­های روغنی دارد.

بازار بورس کالا

قیمت ورق­های روغنی عرضه شده در بازار بورس کالا باعث تغییر قیمت ورق­های روغنی در بازار آزاد آهن‌آلات می­شود. از دیگر عوامل مربوط به بازار بورس، می­توان به مقدار محصولی که در این بازار عرضه می­شود، اشاره کرد.  بازار بورس کالا، نسبت به بازار آزاد مقدار بسیار محدودتری از محصولات فولادی را عرضه می­کند. بنابراین اگر مقدارعرضه ورق روغنی و اختلاف قیمت آن در بازار بورس با بازار آزاد بیشتر شود، قیمت ورق روغنی در بازار آزاد کاهش پیدا می­کند و بالعکس.

بازار صادرات و واردات

هر گونه تغییری در صادرات و واردات انواع ورق­های فولادی همچون ورق روغنی باعث افت و خیز قیمت این محصول در بازار داخلی می­شود. نوسانات بازار صادرات و واردات تحت تأثیر افت و خیز و تنش‌های سیاسی واقتصادی قرار دارد. از جمله عوامل دیگری که بر بازار صادرات و واردات تأثیر می­گذارد می­توان به عوارض گمرک، شرایط ترخیص این محصول و حتی زمان ترخیص این محصول  از گمرک اشاره کرد.

بازار و قیمت ارز

قیمت ارز از جمله عواملی است که با تغییر قیمت محصولات فولادی رابطه تنگاتنگ دارد. اشخاصی که در زمینه خرید و فروش فولاد و محصولات فولادی فعال هستند قیمت ارز را روز به روز با دقت دنبال می­کنند. فعالان حوزه فولاد و محصولات فولادی همزمان با تغییر قیمت ارز قیمت محصولات خود را تغییر می­دهند.

قیمت تعرفه­ های ناوگان باربری

ناوگان باربری در سیستم عرضه محصولات فولادی جایگاه خاصی دارد. هر گونه تغییری که در تعرفه­ های این ناوگان صورت بگیرد، باعث تغییر قیمت ورق­های روغنی می­شود. تغییر قیمت تعرفه­ های باربری بیشتر از هر چیزی تحت تأثیر تغییر قیمت سوخت است. با افزایش قیمت سوخت تعرفه­ های باربری افزایش پیدا کرده و درنتیجه قیمت محصولات نیازمند به حمل و نقل نیز افزایش پیدا می­کند.
قیمت ورق روغنی بر چه اساسی تعیین می‌شود؟
قیمت ورق روغنی را می‌توان با توجه به مقادیر مشخصه‌های زیر ارزیابی کرد:

ضخامت: یکی از مشخصه‌های این محصول که در قیمت‌گذاری نهایی آن نقش دارد، ضخامت است. ضخامت ورق سرد از ۰.۴ تا ۲ میلی‌متر متفاوت بوده و قیمت هر کدام با دیگری فرق دارد.
ابعاد: این نوع ورق در دو شکل رول و شیت برش داده می‌شود. هر کدام از این برش‌ها در ابعاد و اندازه‌های متفاوتی تولید می‌شود. برای مثال نمونه رول ورق روغنی با یک مشخصه که عرض آن است شناخته می‌شود. به این ترتیب قیمت ورق روغنی ۱۰۰۰ با قیمت ورق روغنی ۱۲۵۰ فرق دارد.
گرید: گرید در یک ورق روغنی ویژگی‌های مکانیکی آن را مشخص می‌کند. در واقع گرید ورق سرد نشان می‌دهد که نقطه تسلیم، استحکام کششی و درصد کشیدگی آن در دقیقه به چه میزان است. این مشخصه‌ها به خاطر درصد اضافه کردن آلیاژهای مختلفی از قبیل؛ آلومینیوم، گوگرد، فسفر، منگنز و کربن ایجاد می‌شود. گریدهای مختلف این نوع ورق که عبارتند از ST 12، ST 13، ST 14 و … هر کدام با قیمت متفاوتی عرضه خواهند شد. چرا که ویژگی‌های متفاوت این محصولات باعث تفاوت در کاربرد آنها نیز شده است.
برند: کارخانه‌های مختلفی در ایران به تولید ورق سرد مشغولند. هر کارخانه قیمت متفاوتی برای محصول خود تعیین می‌کند. بر همین اساس گاهی قیمت ورق سرد فولاد مبارکه با قیمت ورق سرد هفت الماس یا قیمت ورق سرد فولاد غرب فرق دارد، حتی اگر سه محصول کاملاً مشابه باشند.
قیمت روز فولاد و دیگر آلیاژها: یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که قیمت روز ورق سرد را مشخص می‌کند، قیمت فولاد است. قیمت روز دیگر آلیاژهای به کار رفته در این محصول نیز نقشی هر چند جزئی در نرخ روزانه ورق سرد دارند.

راهنمای خرید ورق سرد (روغنی)
قیمت ورق سرد اولین مؤلفه‌ای است که باید در هنگام خرید به آن توجه کنید. در واقع برای خرید ورق روغنی باید قیمت روز این محصول را استعلام کنید تا بتوانید بهترین معامله را انجام دهید. از طرفی خرید شما باید از تأمین‌کننده‌ای باشد که به اضافه فر وش عمده ورق سرد، خدمات پس از فروش و پشتیبانی را نیز ارائه می‌دهد.

خوشبختانه فروش ورق روغنی توسط نیک فولاد با خدمات پس از فروش و پشتیبانی قابل‌توجهی همراه است. البته این تنها بخش کوچکی از مزیت‌های خرید انواع ورق روغنی از نیک فولاد محسوب می‌شود.
مزیت‌های خرید انواع ورق سرد از نیک فولاد
اگر در فکر خرید عمده انواع ورق سرد هستید، کافی است با نیک فولاد تماس بگیرید. به این ترتیب …

کارشناسان نیک فولاد در زمینه استعلام قیمت روز ورق روغنی به شما اطلاعات می‌دهند.
شما می‌توانید با مشاوران نیک فولاد تماس بگیرید و در زمینه تأمین ورق سرد مورد نیاز پروژه ساختمانی یا صنعتی خود از آنها مشاوره تخصصی دریافت کنید.
اگر در تکمیل پروژه ساختمانی یا صنعتی خود و در زمینه تأمین آهن‌آلات آن به مشکل یا سؤالی برخورده‌اید، کارشناسان پر از تجربه و کاربلد نیک فولاد شما را راهنمایی می‌کنند.
با یک تماس ساده می‌توانید سفارش خرید عمده خود را ثبت کنید.
سفارش شما به هر کجای کشور که بخواهید ارسال خواهد شد.
حتی اگر در خارج از ایران فعالیت می‌کنید، صادرات ورق سرد به عنوان یکی از خدمات نیک فولاد به کمکتان می‌آید.
سفارشات شما درست سر وقت تعیین‌شده تحویلتان داده می‌شود و حتی یک روز هم تأخیر ندارند.
اگر کوچکترین عدم تطابق و یا نقصی در بار تحویل گرفته شده باشد، نیک فولاد آن را برگردانده و هزینه پرداختی را به شما پس می‌دهد.
اگر توان پرداخت هزینه سفارشات خود را به صورت یکجا ندارید، بخش فروش اعتباری ورق روغنی نیک فولاد مشکل شما را حل خواهد کرد.