استعلام و خرید

قیمت میلگرد میانه

برندهای منتخب
میانه

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 12:58 1402/12/13
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام استاندارد حالت برند سایز محل بارگیری واحد قیمت نوسانات
میلگرد آجدار میانه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه ۱۲ کارخانه کیلوگرم
25,230 تومان
میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 میانه ۱۰ کارخانه کیلوگرم
25,230 تومان
میلگرد آجدار میانه ۲۸ A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه 28 کارخانه کیلوگرم
24,730 تومان
میلگرد آجدار میانه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه 25 کارخانه کیلوگرم
24,730 تومان
میلگرد آجدار میانه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه ۲۲ کارخانه کیلوگرم
24,730 تومان
میلگرد آجدار میانه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه ۲۰ کارخانه کیلوگرم
24,730 تومان
میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه ۱۸ کارخانه کیلوگرم
24,730 تومان
میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه ۱۶ کارخانه کیلوگرم
24,730 تومان
میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه ۱۴ کارخانه کیلوگرم
24,730 تومان
میلگرد آجدار میانه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری میانه 32 کارخانه کیلوگرم
24,590 تومان

کارشناسان فروش