استعلام و خرید

قیمت میلگرد میانه

برندهای منتخب
میانه

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 14:23 1402/12/23
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • اتمام معاملات
نام حالت برند سایز محل بارگیری واحد استاندارد قیمت نوسانات
میلگرد آجدار میانه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه شاخه ۱۲ متری میانه ۱۲ کارخانه کیلوگرم A3
25,230 تومان
میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه میانه ۱۰ کارخانه کیلوگرم A3
25,230 تومان
میلگرد آجدار میانه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه شاخه ۱۲ متری میانه 32 کارخانه کیلوگرم A3
25,050 تومان
میلگرد آجدار میانه ۲۸ A3 شاخه 12 متری کارخانه شاخه ۱۲ متری میانه 28 کارخانه کیلوگرم A3
25,050 تومان
میلگرد آجدار میانه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه شاخه ۱۲ متری میانه 25 کارخانه کیلوگرم A3
25,050 تومان
میلگرد آجدار میانه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه شاخه ۱۲ متری میانه ۲۲ کارخانه کیلوگرم A3
25,050 تومان
میلگرد آجدار میانه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه شاخه ۱۲ متری میانه ۲۰ کارخانه کیلوگرم A3
25,050 تومان
میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه شاخه ۱۲ متری میانه ۱۸ کارخانه کیلوگرم A3
25,050 تومان
میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه شاخه ۱۲ متری میانه ۱۶ کارخانه کیلوگرم A3
25,050 تومان
میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه شاخه ۱۲ متری میانه ۱۴ کارخانه کیلوگرم A3
25,050 تومان

کارشناسان فروش