استعلام و خرید

قیمت میلگرد ظفر بناب

برندهای منتخب
ظفر بناب

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 14:09 1402/12/23
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام استاندارد حالت برند سایز محل بارگیری واحد قیمت نوسانات
میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه A2 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۸ کارخانه کیلوگرم
25,960 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۱۲ کارخانه کیلوگرم
25,780 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه A2 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۱۰ کارخانه کیلوگرم
25,780 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب 25 کارخانه کیلوگرم
25,410 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۲۲ کارخانه کیلوگرم
25,410 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۲۰ کارخانه کیلوگرم
25,410 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۱۸ کارخانه کیلوگرم
25,410 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۱۶ کارخانه کیلوگرم
25,410 تومان
میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری ظفر بناب ۱۴ کارخانه کیلوگرم
25,410 تومان

کارشناسان فروش