استعلام و خرید

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

برندهای منتخب
آذر فولاد امین

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 14:37 1403/01/15
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • اتمام معاملات
نام استاندارد حالت برند سایز محل بارگیری واحد قیمت نوسانات
میلگرد آجدار آذرامین 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۲۲ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین 32 کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین 28 کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین 25 کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۲۰ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۱۸ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۱۶ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۱۴ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۱۲ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه A3 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۱۰ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرامین 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه A2 شاخه ۱۲ متری آذر فولاد امین ۸ کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید

کارشناسان فروش