استعلام و خرید

قیمت لوله مانیسمان وارداتی

برندهای منتخب
وارداتی

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 10:57 1402/12/01
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز رده برند واحد قیمت نوسانات
لوله مانیسمان وارداتی 6 اینچ قطر بیرونی 168/3 رده 40 ضخامت 7/11 شاخه 6 متری 6 اینچ 40 وارداتی شاخه
9,330,280 تومان
لوله مانیسمان وارداتی 5 اینچ رده 40 شاخه 6 متری 5 اینچ 40 وارداتی شاخه
6,311,930 تومان
لوله مانیسمان وارداتی 4 اینچ قطر بیرونی 114/3 رده 40 ضخامت 6/02 شاخه 6 متری 4 اینچ 40 وارداتی شاخه
4,756,880 تومان
لوله مانیسمان وارداتی 3 اینچ قطر بیرونی 88/9 رده 40 ضخامت 5/49 شاخه 6 متری 3 اینچ 40 وارداتی شاخه
3,522,940 تومان
لوله مانیسمان وارداتی 1/2 2 قطر بیرونی 73 رده 40 ضخامت 5/16 شاخه 6 متری 1/2 2 اینچ 40 وارداتی شاخه
2,834,860 تومان
لوله مانیسمان وارداتی 2 اینچ قطر بیرونی 60/3 رده 40 ضخامت 3/91 شاخه 6 متری 2 اینچ 40 وارداتی شاخه
1,825,690 تومان
لوله مانیسمان وارداتی 1/2 1 قطر بیرونی 48/3 رده 40 ضخامت 3/68 شاخه 6 متری 1/2 1 اینچ 40 وارداتی شاخه
1,247,710 تومان
لوله مانیسمان وارداتی 1/4 1 قطر بیرونی 42/2 رده 40 ضخامت 3/56 شاخه 6 متری 1/4 1 اینچ 40 وارداتی کیلوگرم
1,045,870 تومان
لوله مانیسمان وارداتی 1 اینچ قطر بیرونی 33/4 رده 40 ضخامت 3/38 شاخه 6 متری 1 اینچ 40 وارداتی شاخه
862,390 تومان
لوله مانیسمان وارداتی 3/4 اینچ قطر بیرونی 26/7 رده 40 ضخامت 2/87 شاخه بنگاه تهران 3/4 اینچ 40 وارداتی شاخه
495,410 تومان
لوله مانیسمان وارداتی 1/2 اینچ قطر بیرونی 21/30 رده 40 ضخامت 2/77 شاخه 6 متری 1/2 اینچ 40 وارداتی شاخه
394,500 تومان
لوله مانیسمان وارداتی 1/2 3 اینچ قطر بیرونی 101/6 رده 40 ضخامت 5/74 شاخه 6 متری 1/2 3 اینچ 40 وارداتی شاخه
تماس بگیرید

کارشناسان فروش