استعلام و خرید

قیمت ناودانی

برندهای منتخب
اروپا هموزن اروپا شکفته فولاد تهران ناب تبریز فولاد فراد فایکو اسپیرال

کارشناسان فروش

اروپا

آخرین بروزرسانی : 16:32 1402/12/07
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری برند قیمت نوسانات
ناودانی 38 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۳۸ ۱۲ متری کیلوگرم انبار اروپا
64,220 تومان
ناودانی 35 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۳۵ ۱۲ متری کیلوگرم انبار اروپا
64,220 تومان
ناودانی 40 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۴۰ ۱۲ متری کیلوگرم انبار اروپا
61,930 تومان
ناودانی 20 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۲۰ ۱۲ متری کیلوگرم انبار اروپا
57,800 تومان
ناودانی 18 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۱۸ ۱۲ متری کیلوگرم انبار اروپا
57,800 تومان
ناودانی 14 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۱۴ ۱۲ متری کیلوگرم انبار اروپا
57,800 تومان
ناودانی 12 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۱۲ ۱۲ متری کیلوگرم انبار اروپا
57,800 تومان
ناودانی 10 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۱۰ ۱۲ متری کیلوگرم انبار اروپا
57,800 تومان
ناودانی 8 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۸ ۱۲ متری کیلوگرم انبار اروپا
57,800 تومان
ناودانی 5 اروپا 6 متری بنگاه تهران ۵ ۶ متری کیلوگرم انبار اروپا
55,960 تومان
ناودانی 65 اروپا 6 متری بنگاه تهران ۶۵ ۶ متری کیلوگرم انبار اروپا
54,130 تومان
ناودانی 16 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۱۶ ۱۲ متری کیلوگرم انبار اروپا
54,130 تومان
ناودانی 4 اروپا 6 متری بنگاه تهران ۴ ۶ متری کیلوگرم انبار اروپا
53,210 تومان
ناودانی 30 اروپا 12 متری ۳۰ ۱۲ متری کیلوگرم انبار اروپا
تماس بگیرید

آخرین بروزرسانی : 16:35 1402/12/07
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری برند قیمت نوسانات
ناودانی 26 اروپا 12 متری ۲۶ ۱۲ متری کیلوگرم انبار
57,800 تومان
ناودانی 22 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۲۲ ۱۲ متری کیلوگرم انبار
57,800 تومان
ناودانی 24 اروپا 12 متری بنگاه تهران ۲۴ ۱۲ متری کیلوگرم انبار
54,130 تومان
ناودانی 8 شکفته 6 متری بنگاه تهران ۸ ۶ متری کیلوگرم انبار
26,420 تومان
ناودانی 10 فولاد تهران 6 متری تهران ۱۰ ۶ متری کیلوگرم انبار
تماس بگیرید

هموزن اروپا

آخرین بروزرسانی : 16:34 1402/12/07
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری برند قیمت نوسانات
ناودانی 22 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران ۲۲ ۱۲ متری کیلوگرم انبار هموزن اروپا
32,110 تومان
ناودانی 24 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران ۲۴ ۱۲ متری کیلوگرم انبار هموزن اروپا
31,190 تومان
ناودانی 18 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران ۱۸ ۱۲ متری کیلوگرم انبار هموزن اروپا
28,440 تومان
ناودانی 20 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران ۲۰ ۱۲ متری کیلوگرم انبار هموزن اروپا
27,520 تومان
ناودانی 16 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران ۱۶ ۱۲ متری کیلوگرم انبار هموزن اروپا
27,520 تومان
ناودانی 8 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران ۸ ۱۲ متری کیلوگرم انبار هموزن اروپا
27,520 تومان
ناودانی 14 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران ۱۴ ۱۲ متری کیلوگرم انبار هموزن اروپا
26,970 تومان
ناودانی 10 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران ۱۰ ۱۲ متری کیلوگرم انبار هموزن اروپا
26,970 تومان

شکفته

آخرین بروزرسانی : 16:36 1402/12/07
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری برند قیمت نوسانات
ناودانی 6 شکفته 6 متری بنگاه تهران ۶ ۶ متری کیلوگرم انبار شکفته
26,790 تومان
ناودانی 6 شکفته 6 متری کارخانه ۶ متری کیلوگرم کارخانه شکفته
24,770 تومان
ناودانی 10 شکفته 6 متری کارخانه ۱۰ ۶ متری کیلوگرم کارخانه شکفته
24,310 تومان
ناودانی 16 شکفته 6 متری کارخانه ۱۶ ۶ متری کیلوگرم کارخانه شکفته
تماس بگیرید
ناودانی 16 شکفته 12 متری کارخانه ۱۶ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه شکفته
تماس بگیرید
ناودانی 14 شکفته 12 متری کارخانه ۱۴ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه شکفته
تماس بگیرید
ناودانی 12 شکفته 12 متری کارخانه ۱۲ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه شکفته
تماس بگیرید
ناودانی 10 شکفته 12 متری کارخانه ۱۰ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه شکفته
تماس بگیرید

فولاد تهران

آخرین بروزرسانی : 16:31 1402/12/07
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری برند قیمت نوسانات
ناودانی 6 فولاد تهران 6 متری بنگاه تهران ۶ ۶ متری کیلوگرم انبار فولاد تهران
25,510 تومان
ناودانی 8 فولاد تهران 6 متری بنگاه تهران ۸ ۶ متری کیلوگرم انبار فولاد تهران
24,960 تومان
ناودانی 6 فولاد تهران 6 متری کارخانه ۶ ۶ متری کیلوگرم کارخانه فولاد تهران
24,220 تومان
ناودانی 8 فولاد تهران 6 متری کارخانه ۸ ۶ متری کیلوگرم کارخانه فولاد تهران
تماس بگیرید

ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : 16:37 1402/12/07
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری برند قیمت نوسانات
ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری کارخانه ۸ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ناب تبریز
24,680 تومان
ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری کارخانه ۱۶ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ناب تبریز
24,500 تومان
ناودانی 12 ناب تبریز 6 متری کارخانه ۱۲ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ناب تبریز
24,310 تومان
ناودانی 10 ناب تبریز 6 متری کارخانه ۱۰ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ناب تبریز
24,310 تومان
ناودانی 12 ناب تبریز 12 متری کارخانه ۱۲ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ناب تبریز
تماس بگیرید
ناودانی 8 ناب تبریز 12 متری کارخانه ۸ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ناب تبریز
تماس بگیرید

فولاد فراد

آخرین بروزرسانی : 16:30 1402/12/07
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری برند قیمت نوسانات
ناودانی 10 فولاد فراد 6 متری کارخانه ۱۰ ۶ متری کیلوگرم کارخانه فولاد فراد
23,670 تومان
ناودانی 8 فولاد فراد 6 متری کارخانه ۸ ۶ متری کیلوگرم کارخانه فولاد فراد
تماس بگیرید

فایکو

آخرین بروزرسانی : 16:34 1402/12/07
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری برند قیمت نوسانات
ناودانی 20 فایکو 12 متری بنگاه تهران ۲۰ ۱۲ متری کیلوگرم انبار فایکو
تماس بگیرید
ناودانی 18 فایکو 12 متری بنگاه تهران ۱۸ ۱۲ متری کیلوگرم انبار فایکو
تماس بگیرید
ناودانی 14 فایکو 12 متری بنگاه تهران ۱۴ ۱۲ متری کیلوگرم انبار فایکو
تماس بگیرید

اسپیرال

آخرین بروزرسانی : 16:34 1402/12/07
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری برند قیمت نوسانات
ناودانی 6 اسپیرال 6 متری کارخانه ۶ ۶ متری کیلوگرم کارخانه اسپیرال
تماس بگیرید
ناودانی 5 اسپیرال 6 متری کارخانه ۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه اسپیرال
تماس بگیرید

کارشناسان فروش

قیمت ناودانی اسپیرال، شکفته، ناب تبریز و دیگر برندهای مطرح این محصول در جدول‌های بالا دسته‌بندی شده‌است. اعداد و ارقام موجود در این صفحه مطابق آخرین قیمت‌های روز بازار فولاد، به‌روزرسانی می‌شود. البته برای برآورد دقیق از هزینه‌های تأمین ناودانی پروژه کاری خود، لازم است چند نکته کلیدی را بدانید! البته در قسمت انواع ناودانی هم می توانید اطلاعات بسیار مفیدی را به دست اورید
مشخصات مهم در استعلام قیمت ناودانی
برای خرید و یا استعلام قیمت ناودانی، باید دو مشخصه مهم آن را بدانید. این دو مشخصه عبارتنداز طول بال و ضخامت بال. درواقع ناودانی از یک جان و دو بال عمود به آن عمود تشکیل می‌شود. طول و ضخامت بال‌ها مشخص می‌کند که این محصول در چه بخش‌هایی کارایی دارد. یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای دسته‌بندی این محصول نیز دقیقاً همین مشخصات بال است.

این محصول در سه مدل مختلف ناودانی اروپایی، ناودانی هم‌وزن اروپا و ناودانی ساختمانی در بازار ایران عرضه می‌شود. ناودانی ساختمانی از دو نوع دیگر سبک‌تر است. با‌این‌وجود خود این محصول نیز دو نوع سبک و سنگین دارد. همچنین ناودانی استیل و ناودانی گالوانیزه دو محصول پرکاربرد در صنایع مختلف، در بازار ایران نیز موجود است.

برای اینکه بتوانید در زمینه استعلام قیمت و خرید این محصول فعالیت کنید، لازم است که با اصطلاحات مربوط به آن آشنا شوید. از جمله این اصطلاحات می‌توان به مشخصات فیزیکی آن اشاره کرد:

عبارت انگلیسی UPN کلمه اختصاری برای نشان دادن این محصول است.
 H برای نشان دادن ارتفاع ناودانی به کار گرفته می‌شود.
حرف انگلیسی G برای نشان دادن وزن به ازای هر متر در این مقطع به کار گرفته می‌شود.
T ضخامت جان ناودانی را نشان می‌دهد.
حرف انگلیسی B برای نشان دادن عرض بال ناودانی به‌کار گرفته می‌شود.
حروف انگلیسی TG در کنار هم برای نشان دادن ضخامت بال ناودانی به کار می‌رود.

تفاوت قیمت ناودانی ایرانی و  ناودانی اروپایی
ناودانی ایرانی با قیمتی به مراتب پایین‌تر از ناودانی اروپایی به فروش می‌رسد. نام‌هایی مانند فولاد فراد، فولاد تهران، ناب تبریز و فایکو برندهای ایرانی تولیدکننده این محصول هستند که قیمت کمتری برای تولیدات خود درنظر می‌گیرند.
گران‌قیمت‌ترین ناودانی کدام است؟
گران‌قیمت‌ترین نوع این مقطع در بازار ناودانی استیل است. این مقطع به‌دلیل متریال ساخت گران و و قابلیت‌های آن، بسیار باارزش است. البته کارایی این مقطع به اندازه نوع معمولی و گالوانیزه نیست. پس از آن، ناودانی گالوانیزه نسبت به دیگر انواع این محصول با قیمت بیشتری به فروش می‌رسد. این محصول که بیشتر به صورت مشبک ساخته می‌شود، از طریق فرآیند نورد گرم یا سرد بر روی ورق گرم گالوانیزه به دست می‌آید. این محصول را می‌توان برای پروژه‌های سبک به‌کار برد.
موارد استفاده ناودانی
این مقطع را بیشتر برای ساختن قاب و پایه و همچنین خرپا، بادبند، ستون و تیر در انواع سازه مورد استفاده قرار می‌دهند. پس می‌توان گفت که مجریان پروژه‌های ساختمانی مهم‌ترین خریداران این محصول هستند. این مقطع در اجرای نمای ساختمان، بناهای معماری و اسکلت‌سازی برای ساختمان نیز کاربرد دارد.

به جزء صنعت ساخت‌وساز، صنایع دیگری نیز از این مقطع در ساخت تجهیزات و محصولات خود استفاده می‌کنند. یکی از این صنایع ماشین‌سازی است.
قیمت ناودانی
در این صفحه چند فیلتر متفاوت برای قیمت‌گذاری محصول موردنظر وجود دارد. شما می‌توانید به‌راحتی هر کدام از فیلترها را انتخاب و مقدار موردنظر را تعیین کنید. سپس در کوتاه‌ترین‌ زمان ممکن، قیمت روز ناودانی با مشخصات مدنظر شما در اختیارتان قرار می‌گیرد. این فیلترها عبارتنداز:

طول شاخه: در این فیلتر شما دو انتخاب دارید: ۶ متری و ۱۲ متری. مسلم است که شاخه‌های ۱۲ متری با قیمت بالاتری به فروش می‌رسند.
برند: فولاد فراد، ناب تبریز، فایکو، اسپیرال، فولاد تهران، شکفته، اروپا و هم‌وزن اروپا از جمله برندهای مطرح این محصول است.
سایز: این فاکتور که از 6 تا 65 متفاوت بوده و فاصله بین دو بال را نشان می‌دهد. سایزهای مختلف قیمت متفاوتی داشته و درنتیجه از جمله فاکتورهای تعیین کننده است.

ناودانی سایز 6 تا 14 جزو مقاطع فولادی پرتقاضا و پرفروش بازار محسوب می شوند. قیمت ناودانی 6 بسته به جنس، برند و وزن آن متغیر است. قیمت ناودانی 8 هم بسته به اینکه از چه متریالی ساخته شده ( آهن، گالوانیزه، استیل و آلومینیوم) و قیمت ناودانی 10 و 12 هم علاوه بر فاکتورهای قبلی به کیفیت مواد مصرفی برای تولید آن نیز بستگی دارد. درنظر داشته باشید قیمت ناودانی 12 ، در بازار آهن آلات به دلیل تقاضای بالا ، از بسیاری سایزهای دیگر گران تر است.
قیمت انواع ناودانی برچه اساسی مشخص می‌شود؟
به‌غیر از مشخصات فیزیکی اولیه مانند طول شاخه، سایز، ضخامت و همچنین برند، عامل مهم دیگری در قیمت نهایی این مقطع تأثیرگذار است. این عامل قیمت ماده اولیه و پایه ساخت انواع ناودانی است. سنگ آهن که فولاد از آن تهیه می‌شود، ماده اولیه ساخت این مقطع و تمام مقاطع فولادی محسوب می‌شود. بخشی از این سنگ آهن از کشورهای خارجی وارد می‌شود. بنابراین قیمت روز این ماده در بازار فولاد نقش دارد. هرچه قیمت سنگ آهن و فولاد در بازارهای جهانی بیشتر باشد، قیمت محصولات فولادی نیز بالاتر می‌رود. حالا به این مبلغ افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، انرژی مصرفی کارخانه‌های تولیدکننده و دستمزدهای نیروی کار را نیز اضافه کنید. درضمن نرخ دلار در بازارهای جهانی همه این قیمت‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.