دسته بندی
برند
برند
بیشتر
ضخامت
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
آلیاژ
بیشتر

جدول وزنی

Form

قیمت ورق مسی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

برند منتخب

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق مسی ۰.۴ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ رول بنگاه تهران

باهنر

0/4

شیت

بنگاه تهران

---

تماس بگیرید

ورق مسی ۰.۵ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ رول بنگاه تهران

باهنر

0/5

شیت

بنگاه تهران

---

تماس بگیرید

ورق مسی ۰/۸ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران

باهنر

0/8

شیت

بنگاه تهران

---

۷۴۱.۷۴۰ تومان

ورق مسی ۱ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران

باهنر

1

شیت

بنگاه تهران

---

۷۴۱.۷۴۰ تومان

ورق مسی ۱/۲۵ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران

باهنر

1/25

شیت

بنگاه تهران

---

۷۴۱.۷۴۰ تومان

ورق مسی ۳ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران

باهنر

3

شیت

بنگاه تهران

---

تماس بگیرید

ورق مسی ۴ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران

باهنر

4

شیت

بنگاه تهران

---

۷۴۱.۷۴۰ تومان

ورق مسی ۷ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران

باهنر

7

شیت

بنگاه تهران

---

۶۶۰.۸۳۰ تومان

ورق مسی ۰.۱ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ رول بنگاه تهران

باهنر

0.1

شیت

بنگاه تهران

---

تماس بگیرید

ورق مسی ۰.۲ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ رول بنگاه تهران

باهنر

0.2

شیت

بنگاه تهران

---

تماس بگیرید

ورق مسی ۱.۵ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران

باهنر

1/5

شیت

بنگاه تهران

---

تماس بگیرید

ورق مسی ۰٫۴ میل ۶۶۰*۲۰۰۰ باهنر شیت بنگاه تهران

باهنر

0/4

شیت

بنگاه تهران

---

تماس بگیرید

ورق مسی ۰٫۵ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران

باهنر

0/5

شیت

بنگاه تهران

---

۷۴۱.۷۴۰ تومان

ورق مسی ۰٫۷ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران

باهنر

0/7

شیت

بنگاه تهران

---

۷۴۱.۷۴۰ تومان

ورق مسی ۲ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران

باهنر

2

شیت

بنگاه تهران

---

۷۴۱.۷۴۰ تومان

ورق مسی ۳ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران

باهنر

3

شیت

بنگاه تهران

---

۶۶۰.۸۳۰ تومان

محصولات بیشتر

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل