دسته بندی
برند
برند
بیشتر
ضخامت
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
آلیاژ
بیشتر

جدول وزنی

Form

قیمت ورق قلع اندود

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

برند منتخب

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

قلع اندود ۰٫۱۷ توان آور آسیا ۷۶۵*۷۶۵ شیت بنگاه تهران

توان آور آسیا

0.17

شیت

بنگاه تهران

---

تماس بگیرید

قلع اندود ۰٫۱۷ توان آور آسیا ۹۲۴*۸۰۱ شیت بنگاه تهران

توان آور آسیا

0.17

شیت

بنگاه تهران

---

تماس بگیرید

قلع اندود ۰٫۱۷ فولاد مبارکه ۹۲۴*۸۰۱ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.17

شیت

بنگاه تهران

---

تماس بگیرید

قلع اندود ۰٫۱۷ فولاد مبارکه ۹۲۵*۸۲۲ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.17

شیت

بنگاه تهران

---

تماس بگیرید

قلع اندود ۰٫۱۸ توان آور آسیا ۷۶۵*۷۶۵ شیت بنگاه تهران

توان آور آسیا

0.18

شیت

بنگاه تهران

---

تماس بگیرید

قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۷۹۷*۷۹۳ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.18

شیت

بنگاه تهران

---

تماس بگیرید

قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۸۶۲*۷۶۶ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.18

شیت

بنگاه تهران

---

تماس بگیرید

قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۸۶۷*۷۶۶ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.18

شیت

بنگاه تهران

---

تماس بگیرید

قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۲۵*۸۲۲ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.18

شیت

بنگاه تهران

---

تماس بگیرید

قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۴۲*۸۸۶ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.18

شیت

بنگاه تهران

---

تماس بگیرید

قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۴۲*۹۲۰ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.18

شیت

بنگاه تهران

---

تماس بگیرید

قلع اندود ۰٫۱۹ فولاد مبارکه ۹۴۲*۸۸۶ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.19

شیت

بنگاه تهران

---

تماس بگیرید

قلع اندود ۰٫۲۲ فولاد مبارکه ۶۲۶*۸۰۰ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.23

شیت

بنگاه تهران

---

تماس بگیرید

قلع اندود ۰٫۲۳ فولاد مبارکه ۶۱۴*۹۰۲ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.23

شیت

بنگاه تهران

---

تماس بگیرید

قلع اندود ۰٫۲۳ فولاد مبارکه ۶۱۴*۹۱۰ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.23

شیت

بنگاه تهران

---

تماس بگیرید

قلع اندود ۰٫۲۳ فولاد مبارکه ۶۱۸*۹۸۶ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.23

شیت

بنگاه تهران

---

تماس بگیرید

محصولات بیشتر

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل