دسته بندی

قیمت ورق قلع اندود فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

قلع اندود ۰٫۲۵ فولاد مبارکه ۷۶۵*۷۶۵ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.25

شیت

بنگاه تهران

---

۰ تومان

قلع اندود ۰٫۲۳ فولاد مبارکه ۶۱۸*۹۸۶ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.23

شیت

بنگاه تهران

---

۰ تومان

قلع اندود ۰٫۲۳ فولاد مبارکه ۶۱۴*۹۱۰ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.23

شیت

بنگاه تهران

---

۰ تومان

قلع اندود ۰٫۲۳ فولاد مبارکه ۶۱۴*۹۰۲ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.23

شیت

بنگاه تهران

---

۰ تومان

قلع اندود ۰٫۲۲ فولاد مبارکه ۶۲۶*۸۰۰ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.23

شیت

بنگاه تهران

---

۰ تومان

قلع اندود ۰٫۱۹ فولاد مبارکه ۹۴۲*۸۸۶ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.19

شیت

بنگاه تهران

---

۰ تومان

قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۴۲*۹۲۰ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.18

شیت

بنگاه تهران

---

۰ تومان

قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۴۲*۸۸۶ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.18

شیت

بنگاه تهران

---

۰ تومان

قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۲۵*۸۲۲ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.18

شیت

بنگاه تهران

---

۰ تومان

قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۸۶۷*۷۶۶ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.18

شیت

بنگاه تهران

---

۰ تومان

قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۸۶۲*۷۶۶ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.18

شیت

بنگاه تهران

---

۰ تومان

قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۷۹۷*۷۹۳ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.18

شیت

بنگاه تهران

---

۰ تومان

قلع اندود ۰٫۱۷ فولاد مبارکه ۹۲۵*۸۲۲ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.17

شیت

بنگاه تهران

---

۰ تومان

قلع اندود ۰٫۱۷ فولاد مبارکه ۹۲۴*۸۰۱ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

0.17

شیت

بنگاه تهران

---

۰ تومان

قیمت ورق قلع اندود توان آور آسیا

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

قلع اندود ۰٫۱۷ توان آور آسیا ۹۲۴*۸۰۱ شیت بنگاه تهران

توان آور آسیا

0.17

شیت

بنگاه تهران

---

۰ تومان

قلع اندود ۰٫۱۷ توان آور آسیا ۷۶۵*۷۶۵ شیت بنگاه تهران

توان آور آسیا

0.17

شیت

بنگاه تهران

---

۰ تومان

قلع اندود ۰٫۱۸ توان آور آسیا ۷۶۵*۷۶۵ شیت بنگاه تهران

توان آور آسیا

0.18

شیت

بنگاه تهران

---

۰ تومان