دسته بندی
برند
ضخامت
بیشتر
ضخامت
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
آلیاژ
بیشتر

جدول وزنی

قیمت ورق سیاه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

قیمت ورق سیاه 2

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده کارخانه

فولاد مبارکه

2

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۳۵.۴۵۰ تومان

ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران

فولاد مبارکه

2

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۳۶.۸۲۰ تومان

ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۲۵۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

2

رول

کارخانه

ST37

۳۴.۴۵۰ تومان

ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

2

رول

کارخانه

ST37

۳۵.۰۹۰ تومان

ورق سیاه ۲ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ فابریک کارخانه

فولاد مبارکه

2

فابریک

کارخانه

ST37

تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه 3

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۳ میل st37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده انبار تهران

فولاد مبارکه

3

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۳۵.۴۵۰ تومان

ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۲۵۰۰*۱۲۵۰ برش خورده انبار تهران

فولاد مبارکه

3

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۳۵.۷۳۰ تومان

ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده انبار تهران

فولاد مبارکه

3

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۳۷.۵۵۰ تومان

ورق سیاه ۳ ST37 گیلان ابعاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰ شیت بنگاه تهران

گیلان

3

شیت

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

3

رول

کارخانه

ST37

۳۴.۶۴۰ تومان

ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۲۵۰ رول انبار تهران

فولاد مبارکه

3

رول

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۲۵۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

3

رول

کارخانه

ST37

۳۴.۶۴۰ تومان

ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

3

رول

کارخانه

ST37

۳۵.۹۱۰ تومان

ورق سیاه ۳ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول انبار تهران

فولاد مبارکه

3

رول

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه 4

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۳۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران

فولاد مبارکه

4

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۳۵.۵۵۰ تومان

ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

4

رول

بنگاه تهران

ST37

۳۴.۹۱۰ تومان

ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۲۵۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

4

رول

کارخانه

ST37

۳۴.۱۸۰ تومان

ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

4

رول

کارخانه

ST37

۳۷.۴۵۰ تومان

ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول انبار تهران

فولاد مبارکه

4

رول

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۴ ST37 گیلان ابعاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰ شیت بنگاه تهران

گیلان

4

شیت

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه 5

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۳۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران

فولاد مبارکه

4

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۳۵.۵۵۰ تومان

ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

4

رول

بنگاه تهران

ST37

۳۴.۹۱۰ تومان

ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۲۵۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

4

رول

کارخانه

ST37

۳۴.۱۸۰ تومان

ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

4

رول

کارخانه

ST37

۳۷.۴۵۰ تومان

ورق سیاه ۴ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول انبار تهران

فولاد مبارکه

4

رول

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۴ ST37 گیلان ابعاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰ شیت بنگاه تهران

گیلان

4

شیت

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه 5

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده انبار تهران

فولاد مبارکه

5

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۳۵.۹۱۰ تومان

ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک انبار تهران

فولاد مبارکه

5

فابریک

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

5

رول

کارخانه

ST37

۳۵.۰۹۰ تومان

ورق سیاه ۵ ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

5

رول

کارخانه

ST37

۳۷.۷۷۰ تومان

ورق سیاه ۵ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ رول انبار تهران

فولاد مبارکه

5

رول

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه 6

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق ST52 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

6

شیت

بنگاه تهران

ST52

۴۰.۲۷۰ تومان

ورق ST52 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول ST52 کارخانه

فولاد مبارکه

6

رول

کارخانه

ST52

۳۹.۸۶۰ تومان

ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک انبار تهران

فولاد مبارکه

6

فابریک

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه

فولاد مبارکه

6

فابریک

کارخانه

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

6

رول

کارخانه

ST37

۳۵.۱۸۰ تومان

ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۲۵۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

6

رول

کارخانه

ST37

۳۴.۱۸۰ تومان

ورق سیاه ۶ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

6

رول

کارخانه

ST37

۳۷.۶۵۰ تومان

ورق سیاه ۶ ST37 گیلان ابعاد ۶۰۰۰*۱۲۵۰ شیت بنگاه تهران

گیلان

6

شیت

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۶ ST37 گیلان ابعاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰ شیت بنگاه تهران

گیلان

6

شیت

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۶ ST37 گیلان ابعاد ۶۰۰۰*۱۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران

گیلان

6

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه 8

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۸ کاویان ابعاد ۶۰۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه

کاویان

8

فابریک

کارخانه

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۸ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک انبار تهران

اکسین

8

فابریک

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه

فولاد مبارکه

8

فابریک

کارخانه

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک انبارتهران

فولاد مبارکه

8

فابریک

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۸ میل ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

8

رول

کارخانه

ST37

۳۵.۰۹۰ تومان

ورق ST52 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

8

شیت

بنگاه تهران

ST52

۴۴.۰۹۰ تومان

ورق سیاه ۸ ST37 گیلان ابعاد ۶۰۰۰*۱۲۵۰ شیت بنگاه تهران

گیلان

8

شیت

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه 10

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک انبار تهران

اکسین

10

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۸.۹۱۰ تومان

ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک انبار تهران

اکسین

10

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۸.۹۱۰ تومان

ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده

فولاد مبارکه

10

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۳۶.۱۸۰ تومان

ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک انبار تهران

فولاد مبارکه

10

فابریک

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۱۰ ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

10

رول

کارخانه

ST37

۳۵.۳۶۰ تومان

ورق ST52 10 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

10

رول

کارخانه

ST52

۴۲.۲۷۰ تومان

ورق ST52 10 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک کارخانه

فولاد مبارکه

10

فابریک

کارخانه

ST52

۴۴.۶۳۰ تومان

ورق سیاه ۱۰ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه

کاویان

10

فابریک

کارخانه

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۱۰ ST37 گیلان ابعاد ۶۰۰۰*۱۲۵۰شیت بنگاه تهران

گیلان

10

شیت

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۱۰ ST37 گیلان عرض ۱۰۰۰ رول کارخانه

گیلان

10

رول

کارخانه

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۱۰ ST37 گیلان عرض ۱۲۵۰ رول کارخانه

گیلان

10

رول

کارخانه

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۱۰ ST37 گیلان ابعاد ۶۰۰۰*۱۲۰۰ شیت کارخانه

گیلان

10

شیت

کارخانه

ST37

تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه 12

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک انبار تهران

اکسین

12

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۵.۰۰۰ تومان

ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک انبار تهران

اکسین

12

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۵.۰۰۰ تومان

ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه

اکسین

12

فابریک

کارخانه

ST37

۳۴.۱۸۰ تومان

ورق سیاه ۱۲ ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

12

رول

کارخانه

ST37

۳۵.۰۹۰ تومان

ورق سیاه ۱۲ ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول بنگاه تهران

فولاد مبارکه

12

رول

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۱۲ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه

کاویان

12

فابریک

کارخانه

ST37

تماس بگیرید

ورق ST52 12 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

12

شیت

بنگاه تهران

ST52

۴۴.۰۹۰ تومان

ورق ST52 12 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

12

رول

کارخانه

ST52

۴۲.۲۷۰ تومان

ورق سیاه ۱۲ ST37 گیلان ابعاد ۶۰۰۰*۱۰۰۰ شیت انبار تهران

گیلان

12

شیت

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۱۲ ST37 گیلان عرض ۱۰۰۰ رول کارخانه

گیلان

12

رول

کارخانه

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۱۲ ST37 گیلان عرض ۱۲۵۰ رول کارخانه

کاویان

12

رول

کارخانه

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۱۲ ST37 گیلان ابعاد ۶۰۰۰*۱۲۵۰شیت انبارتهران

گیلان

12

شیت

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه 15

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۱۵ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه

کاویان

15

فابریک

کارخانه

ST37

۲۷.۹۱۰ تومان

ورق سیاه ۱۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه

اکسین

15

فابریک

کارخانه

ST37

۳۴.۳۶۰ تومان

ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه

فولاد مبارکه

15

فابریک

کارخانه

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

15

رول

کارخانه

ST37

۳۴.۹۱۰ تومان

ورق سیاه ۱۵ ST37 فولاد مبارکه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک انبار تهران

فولاد مبارکه

15

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۷.۱۸۰ تومان

ورق سیاه ۱۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک انبار تهران

اکسین

15

فابریک

بنگاه تهران

ST37

۳۶.۰۰۰ تومان

ورق ST52 15 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت بنگاه تهران

فولاد مبارکه

15

شیت

بنگاه تهران

ST52

۴۳.۶۴۰ تومان

ورق ST52 15 فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۰ رول کارخانه

فولاد مبارکه

15

رول

کارخانه

ST52

۴۱.۳۲۰ تومان

ورق ST52 15 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه

اکسین

15

فابریک

کارخانه

ST52

۴۲.۲۳۰ تومان

ورق سیاه ۱۵ ST37 گیلان عرض ۱۲۵۰ رول کارخانه

گیلان

15

رول

کارخانه

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۱۵ ST37 گیلان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ شیت انبار تهران

گیلان

15

شیت

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۱۵ ST37 گیلان عرض ۱۰۰۰ رول کارخانه

گیلان

15

رول

کارخانه

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۱۵ ST37 گیلان ابعاد ۶۰۰۰*۱۰۰۰ شیت انبار تهران

گیلان

15

شیت

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه 20

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق سیاه ۲۰ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه

کاویان

20

فابریک

کارخانه

ST37

۲۷.۹۱۰ تومان

ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک انبار تهران

اکسین

20

فابریک

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه

اکسین

20

فابریک

کارخانه

ST37

۳۱.۰۰۰ تومان

ورق ST52 20 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه

اکسین

20

فابریک

کارخانه

ST52

۳۶.۷۴۰ تومان

قیمت ورق سیاه 25

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق ST52 25 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه

اکسین

25

فابریک

کارخانه

ST52

۳۵.۲۸۰ تومان

ورق سیاه ۲۵ کاویان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک کارخانه

کاویان

25

فابریک

کارخانه

ST37

۲۸.۱۸۰ تومان

ورق سیاه ۲۵ کاویان ۶۰۰۰*۱۲۵۰ فابریک کارخانه

کاویان

25

فابریک

کارخانه

ST37

۲۷.۹۱۰ تومان

ورق سیاه ۳۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک انبار تهران

اکسین

25