دسته بندی
برند
برند
بیشتر
ضخامت
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
آلیاژ
بیشتر

جدول وزنی

Form

قیمت ورق استیل (430,321,304,316)

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت ورق استیل صنعتی 304

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/4

رول

بنگاه تهران

304

۱۸۰.۹۱۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/5

شیت

بنگاه تهران

304

تماس بگیرید

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/6

رول

بنگاه تهران

304

۱۷۳.۶۴۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/8

رول

بنگاه تهران

304

۱۷۲.۷۳۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر

وارداتی

0/4

رول

بنگاه تهران

304

۱۸۰.۹۱۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر

وارداتی

0/5

رول

بنگاه تهران

304

۱۷۲.۷۳۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر

وارداتی

0/8

رول

بنگاه تهران

304

۱۷۲.۷۳۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/4

شیت

بنگاه تهران

304

۱۸۱.۸۲۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/5

شیت

بنگاه تهران

304

۱۷۲.۷۳۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/6

شیت

بنگاه تهران

304

۱۷۴.۵۵۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/7

شیت

بنگاه تهران

304

۱۷۱.۸۲۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/8

شیت

بنگاه تهران

304

۱۷۳.۶۴۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰/۷ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر

وارداتی

0/7

رول

بنگاه تهران

304

۱۷۰.۹۱۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/8

شیت

بنگاه تهران

304

۱۷۳.۶۴۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر

وارداتی

0/6

رول

بنگاه تهران

304

۱۷۳.۶۴۰ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

0/4

شیت

بنگاه تهران

304

۳.۱۹۹.۱۰۰ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴میرور نقره ای ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

0/4

شیت

بنگاه تهران

304

۳.۱۰۲.۱۶۰ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

0/5

شیت

بنگاه تهران

304

۳.۳۳۲.۲۳۰ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متراستیل

وارداتی

0/5

شیت

بنگاه تهران

304

۳.۴۲۹.۱۷۰ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خش دار نقره ای ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

0/6

شیت

بنگاه تهران

304

۳.۷۱۹.۹۹۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت ورق استیل صنعتی 304L

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

1

رول

بنگاه تهران

304L

۱۶۸.۱۸۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

1/25

رول

بنگاه تهران

304L

۱۷۳.۶۴۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

2

رول

بنگاه تهران

304L

۱۶۷.۲۷۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

2/5

رول

بنگاه تهران

304L

۱۷۱.۸۲۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

3

رول

بنگاه تهران

304L

۱۶۹.۰۹۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

1

شیت

بنگاه تهران

304L

۱۶۹.۰۹۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

2

شیت

بنگاه تهران

304L

۱۶۸.۱۸۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

1/25

شیت

بنگاه تهران

304L

۱۷۴.۵۵۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

1/5

شیت

بنگاه تهران

304L

۱۷۰.۰۰۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

2/5

شیت

بنگاه تهران

304L

۱۷۲.۷۳۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

3

شیت

بنگاه تهران

304L

تماس بگیرید

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

12

شیت

بنگاه تهران

304L

۱۸۰.۰۰۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

15

شیت

بنگاه تهران

304L

۱۸۱.۸۲۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۹ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/9

شیت

بنگاه تهران

304L

تماس بگیرید

ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر

وارداتی

1/25

رول

بنگاه تهران

304L

۱۷۳.۶۴۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر

وارداتی

1

شیت

بنگاه تهران

304L

۱۶۹.۰۹۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر

1/25

شیت

بنگاه تهران

304L

تماس بگیرید

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر

وارداتی

2

شیت

بنگاه تهران

304L

۱۶۸.۱۸۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر

وارداتی

2/5

رول

بنگاه تهران

304L

۱۷۰.۹۱۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر

وارداتی

2/5

شیت

بنگاه تهران

304L

تماس بگیرید

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت ورق استیل صنعتی 316L

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/7

رول

بنگاه تهران

316L

۱۱۴.۵۶۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

20

شیت

بنگاه تهران

316L

تماس بگیرید

ورق استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

20

شیت

بنگاه تهران

316L

۲۸۱.۱۰۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

20

شیت

بنگاه تهران

316L

۲۸۹.۳۶۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

15

شیت

بنگاه تهران

316L

۲۸۱.۱۰۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

15

شیت

بنگاه تهران

316L

۲۸۱.۱۰۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

15

شیت

بنگاه تهران

316L

۲۸۹.۳۶۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

12

شیت

بنگاه تهران

316L

۲۸۱.۱۰۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

12

شیت

بنگاه تهران

316L

تماس بگیرید

ورق استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

10

شیت

بنگاه تهران

316L

۲۶۸.۹۹۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

10

شیت

بنگاه تهران

316L

تماس بگیرید

ورق استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

10

شیت

بنگاه تهران

316L

۲۸۴.۳۱۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

10

رول

بنگاه تهران

316L

۲۸۴.۳۱۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

8

شیت

بنگاه تهران

316L

۲۵۵.۵۱۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

8

شیت

بنگاه تهران

316L

۲۵۵.۵۱۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۸ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر

وارداتی

8

شیت

بنگاه تهران

316L

۲۶۱.۴۷۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

8

شیت

بنگاه تهران

316L

۲۶۱.۴۷۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

6

شیت

بنگاه تهران

316L

۲۵۵.۱۴۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

6

شیت

بنگاه تهران

316L

۲۵۵.۱۴۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر

وارداتی

6

شیت

بنگاه تهران

316L

۲۶۴.۲۲۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت ورق استیل صنعتی 430

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/4

رول

بنگاه تهران

430

۱۱۶.۴۲۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

2

رول

بنگاه تهران

430

۱۱۵.۵۶۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر

وارداتی

2/5

شیت

بنگاه تهران

430

تماس بگیرید

ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر

وارداتی

3

رول

بنگاه تهران

430

۱۱۵.۵۶۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

1

شیت

بنگاه تهران

430

۱۱۳.۶۵۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۱٫۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

1/2

شیت

بنگاه تهران

430

۱۱۵.۵۵۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

1/5

شیت

بنگاه تهران

430

۱۱۵.۵۵۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

2

شیت

بنگاه تهران

430

۱۱۵.۵۶۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

3

شیت

بنگاه تهران

430

۱۱۵.۵۶۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلیمتر

وارداتی

0/6

شیت

بنگاه تهران

430

۱۱۴.۵۶۰ تومان

ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/7

شیت

بنگاه تهران

430

۱۱۴.۵۶۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر

وارداتی

2

شیت

بنگاه تهران

430

۱۱۵.۵۶۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۱/۲ ابعاد ۲۵۰۰*۱۲۵۰ میلیمتر

وارداتی

1/2

شیت

بنگاه تهران

430

۱۱۵.۵۵۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

3

شیت

بنگاه تهران

430

۱۱۵.۵۶۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

12

شیت

بنگاه تهران

430

تماس بگیرید

ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

10

شیت

بنگاه تهران

430

تماس بگیرید

ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

8

شیت

بنگاه تهران

430

تماس بگیرید

ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

5

شیت

بنگاه تهران

430

تماس بگیرید

ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

4

شیت

بنگاه تهران

430

تماس بگیرید

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت ورق استیل صنعتی 310S

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ورق استیل صنعتی ۳۱۰S ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

15

شیت

بنگاه تهران

310S

تماس بگیرید

ورق استیل صنعتی ۳۱۰Sضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

20

شیت

بنگاه تهران

310S

۴۹۹.۵۶۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۰S ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

20

شیت

بنگاه تهران

310S

۴۹۹.۵۶۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۰S ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر

وارداتی

20

رول

بنگاه تهران

310S

۴۹۹.۵۶۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۰S ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

15

شیت

بنگاه تهران

310S

۴۹۹.۶۳۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۰S ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر

وارداتی

15

رول

بنگاه تهران

310S

تماس بگیرید

ورق استیل صنعتی ۳۱۰S ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمت

وارداتی

12

شیت

بنگاه تهران

310S

تماس بگیرید

ورقاستیل صنعتی ۳۱۰S ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

12

شیت

بنگاه تهران

310S

تماس بگیرید

ورق استیل صنعتی ۳۱۰S ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر

وارداتی

12

رول

بنگاه تهران

310S

تماس بگیرید

ورق استیل صنعتی ۳۱۰S ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر

وارداتی

12

رول

بنگاه تهران

310S

تماس بگیرید

ورق استیل صنعتی ۳۱۰S ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

10

شیت

بنگاه تهران

310S

تماس بگیرید

ورقاستیل صنعتی ۳۱۰S ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

10

شیت

بنگاه تهران

310S

۴۹۹.۶۳۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۰S ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

8

شیت

بنگاه تهران

310S

تماس بگیرید

ورق استیل صنعتی ۳۱۰S ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر

وارداتی

8

رول

بنگاه تهران

310S

تماس بگیرید

ورق استیل صنعتی ۳۱۰S ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

6

شیت

بنگاه تهران

310S

تماس بگیرید

ورق استیل صنعتی ۳۱۰S ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

6

شیت

بنگاه تهران

310S

۴۹۰.۳۱۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۰S ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

6

شیت

بنگاه تهران

310S

۴۹۰.۳۱۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۰S ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

5

شیت

بنگاه تهران

310S

۴۹۰.۳۱۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۰S ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

5

شیت

بنگاه تهران

310S

۴۹۰.۳۱۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۱۰S ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

5

شیت

بنگاه تهران

310S

۴۹۰.۳۱۰ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت ورق استیل صنعتی 309S

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ورق استیل صنعتی ۳۰۹S ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

6

شیت

بنگاه تهران

309S

۳۵۸.۴۴۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۹S ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

12

شیت

بنگاه تهران

309S

۳۷۴.۴۰۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۹S ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

3

شیت

بنگاه تهران

309S

۳۵۸.۴۴۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۹S ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

10