دسته بندی
برند
برند
بیشتر
ضخامت
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
آلیاژ
بیشتر

جدول وزنی

Form

قیمت ورق استیل (430,321,304,316)

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت ورق استیل صنعتی 304

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

0/7

شیت

بنگاه تهران

304

۴.۷۸۶.۳۶۱ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

0/7

شیت

بنگاه تهران

304

۴.۹۸۰.۲۴۱ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خش دار نقره ای ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

0/7

شیت

بنگاه تهران

304

۴.۴۹۵.۵۴۱ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

0/8

شیت

بنگاه تهران

304

۵.۶۵۸.۸۳۱ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

0/8

شیت

بنگاه تهران

304

۵.۰۹۷.۷۵۱ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خش دار نقره ای ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

0/8

شیت

بنگاه تهران

304

۴.۷۰۹.۹۸۱ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

0/4

شیت

بنگاه تهران

304

۳.۱۹۹.۱۲۱ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴میرور نقره ای ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

0/4

شیت

بنگاه تهران

304

۳.۱۰۲.۱۸۱ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

0/5

شیت

بنگاه تهران

304

۳.۳۳۲.۲۵۱ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متراستیل

وارداتی

0/5

شیت

بنگاه تهران

304

۳.۴۲۹.۱۹۱ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

0/6

شیت

بنگاه تهران

304

۴.۲۰۴.۷۲۱ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

0/6

شیت

بنگاه تهران

304

۴.۰۱۰.۸۳۱ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خش دار نقره ای ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

0/6

شیت

بنگاه تهران

304

۳.۷۲۰.۰۱۱ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

1

شیت

بنگاه تهران

304

۶.۰۲۴.۵۰۱ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خش دار طلایی ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

1

شیت

بنگاه تهران

304

۵.۵۶۷.۱۵۱ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

1

شیت

بنگاه تهران

304

۵.۹۱۵.۵۰۱ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

1/25

شیت

بنگاه تهران

304

۶.۷۸۱.۵۰۱ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

1/25

شیت

بنگاه تهران

304

۶.۳۹۹.۷۷۱ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

1/5

شیت

بنگاه تهران

304

۷.۱۶۲.۸۰۱ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

1/5

شیت

بنگاه تهران

304

۷.۰۴۷.۷۶۱ تومان

ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر

وارداتی

1/5

شیت

بنگاه تهران

304

۶.۶۴۷.۹۳۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/6

رول

بنگاه تهران

304

۱۷۳.۶۴۱ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/7

شیت

بنگاه تهران

304

۱۷۱.۸۲۱ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/8

رول

بنگاه تهران

304

۱۷۲.۷۳۱ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/4

رول

بنگاه تهران

304

۱۸۰.۹۱۱ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر

وارداتی

0/4

رول

بنگاه تهران

304

۱۸۰.۹۱۱ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/4

شیت

بنگاه تهران

304

۱۸۱.۸۲۱ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/4

شیت

بنگاه تهران

304

تماس بگیرید

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/5

شیت

بنگاه تهران

304

تماس بگیرید

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر

وارداتی

0/5

رول

بنگاه تهران

304

۱۷۲.۷۳۱ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/5

شیت

بنگاه تهران

304

۱۷۲.۷۳۱ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/6

شیت

بنگاه تهران

304

۱۷۴.۵۵۱ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰/۷ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر

وارداتی

0/7

رول

بنگاه تهران

304

۱۷۰.۹۱۱ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر

وارداتی

0/8

رول

بنگاه تهران

304

۱۷۲.۷۳۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/8

شیت

بنگاه تهران

304

۱۷۳.۶۴۱ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/8

شیت

بنگاه تهران

304

۱۷۳.۶۴۱ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر

وارداتی

0/6

رول

بنگاه تهران

304

۱۷۳.۶۴۱ تومان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت ورق استیل صنعتی 304L

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۹ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

0/9

رول

بنگاه تهران

304L

تماس بگیرید

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

0.3

رول

بنگاه تهران

304L

۱۸۱.۸۲۱ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلیمتر

وارداتی

20

شیت

بنگاه تهران

304L

۱۸۴.۵۵۱ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

15

شیت

بنگاه تهران

304L

۱۷۶.۳۶۱ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

12

شیت

بنگاه تهران

304L

۱۷۴.۵۵۱ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

10

شیت

بنگاه تهران

304L

۱۶۳.۱۸۰ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر

وارداتی

10

شیت

بنگاه تهران

304L

۱۷۶.۳۶۱ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

1/5

رول

بنگاه تهران

304L

۱۶۹.۰۹۱ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

10

شیت

بنگاه تهران

304L

تماس بگیرید

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

20

شیت

بنگاه تهران

304L

۱۸۶.۳۶۱ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر

وارداتی

1

شیت

بنگاه تهران

304L

۱۷۰.۰۰۱ تومان

ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر

وارداتی

2

رول

بنگاه تهران

304L

۱۶۳.۶۴۱ تومان