دسته بندی
برند
برند
بیشتر
ضخامت
بیشتر
حالت
بیشتر
محل تحویل
آلیاژ
بیشتر

جدول وزنی

Form

قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

برند منتخب

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

ضخامت

حالت

محل تحویل

آلیاژ

قیمت

نمودار

ورق آجدار ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران

فولاد مبارکه

3

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق آجدار ۳ فولاد مبارکه ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران

فولاد مبارکه

3

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۴۳.۶۴۰ تومان

ورق آجدار ۳ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران

فولاد مبارکه

3

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۴۲.۷۳۰ تومان

ورق آجدار ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران

فولاد مبارکه

4

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۴۷.۷۳۰ تومان

ورق آجدار ۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران

فولاد مبارکه

4

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۴۵.۹۱۰ تومان

ورق آجدار ۴ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران

فولاد مبارکه

4

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۴۴.۰۹۰ تومان

ورق آجدار ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران

فولاد مبارکه

5

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق آجدار ۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران

فولاد مبارکه

5

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۴۴.۵۵۰ تومان

ورق آجدار ۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران

فولاد مبارکه

5

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۴۴.۰۹۰ تومان

ورق آجدار ۶ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران

فولاد مبارکه

6

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

تماس بگیرید

ورق آجدار ۶ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران

فولاد مبارکه

6

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۴۴.۰۹۰ تومان

ورق آجدار ۸ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران

فولاد مبارکه

8

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۴۲.۷۳۰ تومان

ورق آجدار ۱۰ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران

فولاد مبارکه

10

برش خورده

بنگاه تهران

ST37

۴۳.۶۴۰ تومان

محصولات بیشتر

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل