دسته بندی
برند
برند
بیشتر
سایز
بیشتر
استاندارد
بیشتر
محل تحویل
واحد

جدول وزنی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

میلگرد آجدار ظفر بناب ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

10

َA2

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۸۵ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۸ A2 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

8

َA2

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۲۶۷ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

12

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۰۸۵ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

20

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۷۲۲ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

22

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۷۲۲ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

25

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۷۲۲ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

14

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۷۲۲ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

16

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۷۲۲ تومان

میلگرد آجدار ظفر بناب ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد ظفر بناب

18

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۷۲۲ تومان

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل