دسته بندی
برند
برند
بیشتر
سایز
بیشتر
استاندارد
بیشتر
محل تحویل
واحد

جدول وزنی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

میلگرد آجدار آذرامین ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

22

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۱۸۰ تومان

میلگرد آجدار آذرامین ۸ A2 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

8

َA2

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۱۸۰ تومان

میلگرد آجدار آذرامین ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

10

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۶.۱۸۰ تومان

میلگرد آجدار آذرامین ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

12

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۷۲۵ تومان

میلگرد آجدار آذرامین ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

14

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۱۸۰ تومان

میلگرد آجدار آذرامین ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

16

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۱۸۰ تومان

میلگرد آجدار آذرامین ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

18

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۱۸۰ تومان

میلگرد آجدار آذرامین ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

20

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۱۸۰ تومان

میلگرد آجدار آذرامین ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

25

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۱۸۰ تومان

میلگرد آجدار آذرامین ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

28

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۱۸۰ تومان

میلگرد آجدار آذرامین ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری کارخانه

میلگرد آذرفولاد امین

32

ََA3

کارخانه

کیلوگرم

۲۵.۱۸۰ تومان

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل