دسته بندی
قطر(inch)
قطر (inch)
بیشتر
قطر (mm)
بیشتر
رده
محل تحویل
طول

قیمت لوله مانیسمان اهواز

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

برند منتخب

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

قطر(inch)

قطر(mm)

رده

محل تحویل

طول

قیمت

نمودار

لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ وارداتی رده ۲۰ بنگاه تهران ۶ متری

"1/2

2.5

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۳۳۶.۳۶۰ تومان

لوله مانیسمان ۴ اینچ رده۲۰ وارداتی بنگاه تهران ۶ متری

"4

4

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۴.۲۵۴.۵۵۰ تومان

لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ وارداتی رده ۲۰ بنگاه تهران ۶ متری

"3/4

2.5

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۴۹۰.۹۱۰ تومان

لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۲۰ وارداتی بنگاه تهران ۶ متری

"3

3.5

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۲.۹۸۱.۸۲۰ تومان

لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۲۰ وارداتی بنگاه تهران ۶ متری

"1/2 2

3.2

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۲.۱۶۳.۶۴۰ تومان

لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۲۰ وارداتی بنگاه تهران ۶ متری

"5

4.5

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۶.۰۹۰.۹۱۰ تومان

لوله مانیسمان ۱ اینچ وارداتی رده ۲۰ بنگاه تهران ۶ متری

"1

2.6

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۶۶۸.۱۸۰ تومان

لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ وارداتی رده ۲۰ بنگاه تهران ۶متری

"1/4 1

2.7

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۹۰۹.۰۹۰ تومان

لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ وارداتی رده ۲۰ بنگاه تهران ۶ متری

"1/2 1

2.8

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۹۸۱.۸۲۰ تومان

لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۲۰ وارداتی بنگاه تهران ۶ متری

"6

5

رده 20

بنگاه تهران

6 متری

۶.۹۷۲.۷۳۰ تومان

محصولات بیشتر

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل