دسته بندی
برند
برند
بیشتر
سایز
سایز
بیشتر
استاندارد
استاندارد
بیشتر
محل تحویل
محل تحویل
واحد
واحد

قیمت هاش سبک - HEA

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

هاش سبک ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

18

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۸.۱۸۰ تومان

هاش سبک ۲۰ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

20

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سبک ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

20

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۸.۱۸۰ تومان

هاش سبک ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

14

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۸.۱۸۰ تومان

هاش سبک ۱۶ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

16

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سبک ۱۸ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

18

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سبک ۲۲ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

22

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سبک ۲۴ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

24

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۲.۳۹۰ تومان

هاش سبک ۲۶ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

26

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سبک ۶۰ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

60

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سبک ۲۸ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

28

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سبک ۳۰ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

30

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۸.۱۸۰ تومان

هاش سبک ۳۲ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

32

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۶.۳۶۰ تومان

هاش سبک ۳۴ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

34

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۶.۳۶۰ تومان

هاش سبک ۳۴ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

34

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۲.۳۹۰ تومان

هاش سبک ۵۵ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

55

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سبک ۴۰ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

40

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۶.۳۶۰ تومان

هاش سبک ۳۶ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

36

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۸.۱۸۰ تومان

هاش سبک ۳۸ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

38

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سبک ۴۵ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

45

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

قیمت هاش سنگین - HEB

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

هاش سنگین ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

14

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۸۲۰ تومان

هاش سنگین ۱۸ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

18

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سنگین ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

16

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۸۲۰ تومان

هاش سنگین ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

18

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۸۲۰ تومان

هاش سنگین ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

30

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سنگین ۱۲ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

12

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سنگین ۱۴ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

14

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سنگین ۱۶ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

16

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سنگین ۲۰ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

20

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سنگین ۲۲ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

22

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۷.۲۷۰ تومان

هاش سنگین ۲۴ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

24

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۷.۲۷۰ تومان

هاش سنگین ۲۶ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

26

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۱.۸۲۰ تومان

هاش سنگین ۲۸ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

28

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سنگین ۳۰ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

30

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۸.۱۸۰ تومان

هاش سنگین ۳۲ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

32

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۷.۲۷۰ تومان

هاش سنگین ۳۴ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

34

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۷.۲۷۰ تومان

هاش سنگین ۳۶ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

36

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۷.۲۷۰ تومان

هاش سنگین ۳۸ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

38

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سنگین ۴۰ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

40

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۷.۲۷۰ تومان

هاش سنگین ۴۵ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

45

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

قیمت هاش به عنوان یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی در برآورد هزینه‌های نهایی این صنعت نقش مهمی دارد. تأمین تیرآهن هاش بخش مهمی از فرآیند احداث پروژه‌های ساختمانی است. بر این اساس ارزیابی قیمت روز هاش از جمله اطلاعات حیاتی برای مهندسان و ساختمان‌سازها می‌باشد. در ضمن در قسمت تیرآهن چیست و انواع آن، سعی کرده ایم آن را بیشتر توضیح دهیم.
از طرفی قیمت روز هاش در بازار دچار نوسانات زیادی می‌شود. نوساناتی که از وضعیت بازار آهن‌آلات و محصولات فولادی نشأت می‌گیرد. همچنین هاش‌ها بنا بر مشخصه‌های مختلف و قابلیت‌های خود، با قیمت‌های متفاوتی عرضه خواند شد. پس برای محاسبه قیمت‌ هاش لازم است به کم و کیف این محصول و صنعت خرید و فروش هاش مسلط بشوید.
نحوه محاسبه قیمت روز هاش
نوسان قیمت تیرآهن هاش ناشی از عدم ثبات قیمت‌ فولاد در بازار آهن‌آلات می‌باشد. علاوه بر این، هر محصولی متناسب با مشخصه‌های مختلف، با نرخ متفاوتی عرضه خواهد شد. برای اینکه لیست قیمت هاش که در جداول نیک فولاد ارائه شده‌است را بهتر درک کنید، بهتر است به موارد زیر توجه داشته باشید:
سایز: یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در لیست قیمت هاش سایز است. این محصول از سایز ۱۲ تا ۱۰۰ تنوع داشته و هر کدام با قیمت متفاوتی به فروش می‌رسد.
طول: طول هاش یکی از عواملی است که در قیمت نهایی محصول تفاوت ایجاد می‌کند. به همین خاطر قیمت هاش ۱۲ متری با قیمت محصول مشابه با طول‌ متفاوت فرق دارد.
استاندارد: انواع تیرآهن هاش بنا بر استانداردها با قیمت‌های مختلفی به فروش می‌رسد. پس لازم است این موضوع را در نظر بگیرید که قیمت هاش HEA با HEB فرق دارد.
برند: در فروش هر محصولی، برند یک فاکتور مهم قیمت‌گذاری است. هاش نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. برندهای داخلی و خارجی مختلفی به تولید انواع تیرآهن هاش می‌پردازند. بنابراین قیمت هاش ذوب آهن با قیمت هاش ترک-کره یکی نیستند؛ حتی اگر به لحاظ دیگر مشخصه‌ها کاملاً مشابه باشند.
قیمت فولاد: از آنجاییکه تیرآهن هاش از فولاد تهیه می‌شود، قیمت این آلیاژ در نرخ روز محصولات آن نقش مهمی دارد. هاش نیز تحت تأثیر بازار پر نوسان فولاد مدام تغییر قیمت می‌دهد. از طرفی قیمت روز آهن‌آلات و محصولات فولادی بسته به نرخ ارز و دلار در بازارهای جهانی و تورم موجود در بازار داخلی تغییر می‌کند.
خرید تیرآهن هاش
استعلام روزانه قیمت تیرآهن هاش اولین مرحله خرید این محصول است. یعنی لازم است شما ابتدا برآوردی از قیمت‌های روز به روز این محصول به دست آورده و سپس نسبت به خرید آن اقدام کنید. خوشبختانه این اطلاعات در جداول لیست قیمت تیرآهن هاش در نیک فولاد موجود است. در ضمن فهرست قیمت روز تیرآهن بال‌پهن مدام به روزرسانی شده و مطابق با آخرین تغییرات بازار آهن ارائه می‌شود. البته این بخش کوچکی از خدمات نیک فولاد در زمینه فروش عمده هاش است.
دیگر خدمات نیک فولاد در این زمینه عبارتند از:
امکان استعلام قیمت تیرآهن بال‌پهن
مشاوره تخصصی در زمینه تأمین تیرآهن بال‌پهن برای انواع پروژه‌های صنعتی و ساختمانی
امکان ثبت سفارش با یک تماس ساده و یا خرید اینترنتی هاش
فروش اعتباری تیرآهن هاش
ارسال سفارشات به سراسر کشور
صادرات انواع آهن‌آلات و محصولات فولادی از قبیل هاش
امکان پس گرفتن سفارشات شما در صورت وجود نقص در محصول دریافت شده و بازگرداندن هزینه پرداختی به طور کامل
تحویل سفارشات در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون حتی یک روز تأخیر