دسته بندی

قیمت هاش (هاش سبک و سنگین)

قیمت هاش سبک - HEA

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

هاش سبک ۶۰ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

60

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۰ تومان

هاش سبک ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

14

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۲.۲۷۰ تومان

هاش سبک ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

20

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵.۰۰۰ تومان

هاش سبک ۶۵ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

65

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۰ تومان

هاش سبک ۲۰ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

20

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۰ تومان

هاش سبک ۲۸ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

28

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۵.۹۱۰ تومان

هاش سبک ۱۸ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

18

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۰ تومان

هاش سبک ۲۶ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

26

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۵.۹۱۰ تومان

هاش سبک ۲۲ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

22

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۷۰.۴۵۰ تومان

هاش سبک ۳۴ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

34

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۷.۷۳۰ تومان

هاش سبک ۳۴ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

34

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۷.۷۳۰ تومان

هاش سبک ۳۸ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

38

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۰ تومان

هاش سبک ۵۰ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

50

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۷.۷۳۰ تومان

هاش سبک ۷۰ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

70

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۰ تومان

هاش سبک ۴۵ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

45

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۰ تومان

هاش سبک ۲۴ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

24

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۷۰.۴۵۰ تومان

هاش سبک ۳۲ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

32

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۷.۷۳۰ تومان

هاش سبک ۳۶ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

36

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۸.۶۴۰ تومان

هاش سبک ۱۰۰ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

100

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۰ تومان

هاش سبک ۴۰ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

40

HEA

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۷.۷۳۰ تومان

قیمت هاش سنگین - HEB

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

هاش سنگین ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

14

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۸۲۲ تومان

هاش سنگین ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

16

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷.۲۷۰ تومان

هاش سنگین ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

18

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۸۲۲ تومان

هاش سنگین ۲۸ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

28

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۵.۹۱۰ تومان

هاش سنگین ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری

ذوب آهن اصفهان

30

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۰ تومان

هاش سنگین ۱۲ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

12

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۰ تومان

هاش سنگین ۱۴ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

14

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۰ تومان

هاش سنگین ۱۶ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

16

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۰ تومان

هاش سنگین ۱۸ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

18

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۰ تومان

هاش سنگین ۲۰ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

20

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۰ تومان

هاش سنگین ۲۲ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

22

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵.۹۱۰ تومان

هاش سنگین ۲۴ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

24

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵.۹۱۰ تومان

هاش سنگین ۲۶ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

26

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۰.۴۵۰ تومان

هاش سنگین ۱۰۰ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

100

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۰ تومان

هاش سنگین ۳۰ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

30

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۵.۰۰۰ تومان

هاش سنگین ۳۲ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

32

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۷.۷۳۰ تومان

هاش سنگین ۳۴ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

34

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۷.۷۳۰ تومان

هاش سنگین ۳۶ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

36

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۷.۷۳۰ تومان

هاش سنگین ۳۸ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

38

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۰ تومان

هاش سنگین ۴۰ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

40

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۷.۷۳۰ تومان

قیمت هاش به عنوان یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی در برآورد هزینه‌های نهایی این صنعت نقش مهمی دارد. تأمین تیرآهن هاش بخش مهمی از فرآیند احداث پروژه‌های ساختمانی است. بر این اساس ارزیابی قیمت روز هاش از جمله اطلاعات حیاتی برای مهندسان و ساختمان‌سازها می‌باشد. در ضمن در قسمت تیرآهن چیست و انواع آن، سعی کرده ایم آن را بیشتر توضیح دهیم.
از طرفی قیمت روز هاش در بازار دچار نوسانات زیادی می‌شود. نوساناتی که از وضعیت بازار آهن‌آلات و محصولات فولادی نشأت می‌گیرد. همچنین هاش‌ها بنا بر مشخصه‌های مختلف و قابلیت‌های خود، با قیمت‌های متفاوتی عرضه خواند شد. پس برای محاسبه قیمت‌ هاش لازم است به کم و کیف این محصول و صنعت خرید و فروش هاش مسلط بشوید.
نحوه محاسبه قیمت روز هاش
نوسان قیمت تیرآهن هاش ناشی از عدم ثبات قیمت‌ فولاد در بازار آهن‌آلات می‌باشد. علاوه بر این، هر محصولی متناسب با مشخصه‌های مختلف، با نرخ متفاوتی عرضه خواهد شد. برای اینکه لیست قیمت هاش که در جداول نیک فولاد ارائه شده‌است را بهتر درک کنید، بهتر است به موارد زیر توجه داشته باشید:
سایز: یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در لیست قیمت هاش سایز است. این محصول از سایز ۱۲ تا ۱۰۰ تنوع داشته و هر کدام با قیمت متفاوتی به فروش می‌رسد.
طول: طول هاش یکی از عواملی است که در قیمت نهایی محصول تفاوت ایجاد می‌کند. به همین خاطر قیمت هاش ۱۲ متری با قیمت محصول مشابه با طول‌ متفاوت فرق دارد.
استاندارد: انواع تیرآهن هاش بنا بر استانداردها با قیمت‌های مختلفی به فروش می‌رسد. پس لازم است این موضوع را در نظر بگیرید که قیمت هاش HEA با HEB فرق دارد.
برند: در فروش هر محصولی، برند یک فاکتور مهم قیمت‌گذاری است. هاش نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. برندهای داخلی و خارجی مختلفی به تولید انواع تیرآهن هاش می‌پردازند. بنابراین قیمت هاش ذوب آهن با قیمت هاش ترک-کره یکی نیستند؛ حتی اگر به لحاظ دیگر مشخصه‌ها کاملاً مشابه باشند.
قیمت فولاد: از آنجاییکه تیرآهن هاش از فولاد تهیه می‌شود، قیمت این آلیاژ در نرخ روز محصولات آن نقش مهمی دارد. هاش نیز تحت تأثیر بازار پر نوسان فولاد مدام تغییر قیمت می‌دهد. از طرفی قیمت روز آهن‌آلات و محصولات فولادی بسته به نرخ ارز و دلار در بازارهای جهانی و تورم موجود در بازار داخلی تغییر می‌کند.
خرید تیرآهن هاش
استعلام روزانه قیمت تیرآهن هاش اولین مرحله خرید این محصول است. یعنی لازم است شما ابتدا برآوردی از قیمت‌های روز به روز این محصول به دست آورده و سپس نسبت به خرید آن اقدام کنید. خوشبختانه این اطلاعات در جداول لیست قیمت تیرآهن هاش در نیک فولاد موجود است. در ضمن فهرست قیمت روز تیرآهن بال‌پهن مدام به روزرسانی شده و مطابق با آخرین تغییرات بازار آهن ارائه می‌شود. البته این بخش کوچکی از خدمات نیک فولاد در زمینه فروش عمده هاش است.
دیگر خدمات نیک فولاد در این زمینه عبارتند از:
امکان استعلام قیمت تیرآهن بال‌پهن
مشاوره تخصصی در زمینه تأمین تیرآهن بال‌پهن برای انواع پروژه‌های صنعتی و ساختمانی
امکان ثبت سفارش با یک تماس ساده و یا خرید اینترنتی هاش
فروش اعتباری تیرآهن هاش
ارسال سفارشات به سراسر کشور
صادرات انواع آهن‌آلات و محصولات فولادی از قبیل هاش
امکان پس گرفتن سفارشات شما در صورت وجود نقص در محصول دریافت شده و بازگرداندن هزینه پرداختی به طور کامل
تحویل سفارشات در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون حتی یک روز تأخیر