استعلام و خرید

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

برندهای منتخب
ذوب آهن اصفهان

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 15:14 1402/12/13
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری برند وزن تقریبی قیمت نوسانات
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان ۳۰ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ذوب آهن اصفهان ۵۰۰
14,770,640 تومان
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ۳۰ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ذوب آهن اصفهان ۵۰۰
14,770,640 تومان
تیرآهن ذوب آهن 27 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ۲۷ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ذوب آهن اصفهان ۴۳۵
12,752,290 تومان
تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ۲۷ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ذوب آهن اصفهان ۴۳۵
12,660,550 تومان
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ۲۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ذوب آهن اصفهان 369
11,192,660 تومان
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ۲۲ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ذوب آهن اصفهان 315
10,688,070 تومان
تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ۲۰ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ذوب آهن اصفهان
9,495,410 تومان
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ۱۸ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ذوب آهن اصفهان ۲۳۰
6,330,280 تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ۱۸ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ذوب آهن اصفهان ۲۳۰
5,688,070 تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ۱۶ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ذوب آهن اصفهان ۱۹۰
5,688,070 تومان
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ۱۶ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ذوب آهن اصفهان ۱۹۰
5,596,330 تومان
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ۱۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ذوب آهن اصفهان ۱۵۵
4,954,130 تومان
تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ۱۲ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ذوب آهن اصفهان ۱۲۵
4,862,390 تومان
تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ۱۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ذوب آهن اصفهان ۱۵۵
4,816,510 تومان
تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ۲۰ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ذوب آهن اصفهان
34,860 تومان
تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ۱۴ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۵۵
32,110 تومان
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ۳۰ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ذوب آهن اصفهان ۵۰۰
30,280 تومان
تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ۲۷ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ذوب آهن اصفهان ۴۳۵
30,280 تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ۱۶ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۹۰
30,280 تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ۱۸ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ذوب آهن اصفهان ۲۳۰
28,440 تومان
تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE تهران 24 ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ذوب آهن اصفهان 369
تماس بگیرید
تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه 24 ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ذوب آهن اصفهان 369
تماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ۲۲ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ذوب آهن اصفهان 315
تماس بگیرید
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ۲۲ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ذوب آهن اصفهان 315
تماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ۲۰ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ۱۲ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۲۵
تماس بگیرید

کارشناسان فروش