استعلام و خرید

قیمت هاش ترک-کره

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 12:10 1402/11/28
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز استاندارد طول (m) محصول محل بارگیری قیمت نوسانات
هاش سنگین 40 ترک-کره 12 متری ۴۰ HEB ۱۲ متری ترک-کره بنگاه تهران
62,390 تومان
هاش سنگین 36 ترک-کره 12 متری ۳۶ HEB ۱۲ متری ترک-کره بنگاه تهران
62,390 تومان
هاش سنگین 34 ترک-کره 12 متری ۳۴ HEB ۱۲ متری ترک-کره بنگاه تهران
62,390 تومان
هاش سنگین 30 ترک-کره 12 متری ۳۰ HEB ۱۲ متری ترک-کره بنگاه تهران
62,390 تومان
هاش سنگین 32 ترک-کره 12 متری ۳۲ HEB ۱۲ متری ترک-کره بنگاه تهران
60,550 تومان
هاش سنگین 28 ترک-کره 12 متری ۲۸ HEB ۱۲ متری ترک-کره بنگاه تهران
59,630 تومان
هاش سنگین 26 ترک-کره 12 متری ۲۶ HEB ۱۲ متری ترک-کره بنگاه تهران
56,880 تومان
هاش سنگین 24 ترک-کره 12 متری ۲۴ HEB ۱۲ متری ترک-کره بنگاه تهران
53,210 تومان
هاش سنگین 22 ترک-کره 12 متری ۲۲ HEB ۱۲ متری ترک-کره بنگاه تهران
53,210 تومان
هاش سنگین 100 ترک-کره 12 متری ۱۰۰ HEB ۱۲ متری ترک-کره بنگاه تهران
تماس بگیرید
هاش سنگین 70 ترک-کره 12 متری ۷۰ HEB ۱۲ متری ترک-کره بنگاه تهران
تماس بگیرید
هاش سنگین 65 ترک-کره 12 متری ۶۵ HEB ۱۲ متری ترک-کره بنگاه تهران
تماس بگیرید
هاش سنگین 60 ترک-کره 12 متری ۶۰ HEB ۱۲ متری ترک-کره بنگاه تهران
تماس بگیرید
هاش سنگین 55 ترک-کره 12 متری ۵۵ HEB ۱۲ متری ترک-کره بنگاه تهران
تماس بگیرید
هاش سنگین 45 ترک-کره 12 متری ۴۵ HEB ۱۲ متری ترک-کره بنگاه تهران
تماس بگیرید
هاش سنگین 38 ترک-کره 12 متری ۳۸ HEB ۱۲ متری ترک-کره بنگاه تهران
تماس بگیرید
هاش سنگین 20 ترک-کره 12 متری ۲۰ HEB ۱۲ متری ترک-کره بنگاه تهران
تماس بگیرید
هاش سنگین 18 ترک-کره 12 متری (کپی) ۱۸ HEB ۱۲ متری ترک-کره بنگاه تهران
تماس بگیرید
هاش سنگین 18 ترک-کره 12 متری ۱۸ HEB ۱۲ متری ترک-کره بنگاه تهران
تماس بگیرید

کارشناسان فروش