استعلام و خرید

قیمت نبشی ظهوریان

برندهای منتخب
ظهوریان

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 11:33 1402/11/29
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز ضخامت طول شاخه واحد محل بارگیری برند قیمت نوسانات
نبشی 3*30*30 ظهوریان 6 متری کارخانه ۳۰*۳۰ ۳ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ظهوریان
24,360 تومان
نبشی 6*60*60 ظهوریان 6 متری کارخانه ۶۰*۶۰ ۶ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ظهوریان
24,130 تومان
نبشی 4*40*40 ظهوریان 6 متری کارخانه ۴۰*۴۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ظهوریان
24,130 تومان
نبشی 10*100*100 ظهوریان 6 متری کارخانه ۱۰۰*۱۰۰ ۱۰ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
24,130 تومان
نبشی 8*80*80 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران ۸۰*۸۰ ۷ ۶ متری کیلوگرم انبار ظهوریان
23,850 تومان
نبشی 6*60*60 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران ۶۰*۶۰ ۶ ۶ متری کیلوگرم انبار ظهوریان
23,850 تومان
نبشی 5*50*50 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران ۵۰*۵۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم انبار ظهوریان
23,850 تومان
نبشی 4*40*40 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران ۴۰*۴۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم انبار ظهوریان
23,850 تومان
نبشی 3*30*30 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران ۳۰*۳۰ ۳ ۶ متری کیلوگرم انبار ظهوریان
23,850 تومان
نبشی 8*80*80 ظهوریان 6 متری کارخان ۸۰*۸۰ ۸ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ظهوریان
23,490 تومان
نبشی 5*50*50 ظهوریان 6 متری کارخان ۵۰*۵۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ظهوریان
23,490 تومان

کارشناسان فروش