استعلام و خرید

میلگرد استنلس استیل 316

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 11:09 1402/11/28
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام حالت سایز واحد آلیاژ قیمت نوسانات
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۳۰ میلیمتر ۶ متری ۱۳۰ کیلوگرم ۳۱۶L
347,620 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۲۰ میلیمتر ۶ متری ۱۲۰ کیلوگرم ۳۱۶L
347,620 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۹۰ میلیمتر ۹۰ کیلوگرم ۳۱۶L
307,080 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۸۵ میلیمتر ۶ متری ۸۵ کیلوگرم ۳۱۶L
304,210 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۵ میلیمتر ۶ متری ۵ کیلوگرم ۳۱۶L
298,790 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۸۰ میلیمتر ۶ متری ۸۰ کیلوگرم ۳۱۶L
287,160 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۷۰ میلیمتر ۶ متری ۷۰ کیلوگرم ۳۱۶L
287,160 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۶۵ میلیمتر ۶ متری ۶۵ کیلوگرم ۳۱۶L
287,160 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۶۰ میلیمتر ۶ متری ۶۰ کیلوگرم ۳۱۶L
287,160 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۵۵ میلیمتر ۶ متری ۵۵ کیلوگرم ۳۱۶L
287,160 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۵۰ میلیمتر ۶ متری ۵۰ کیلوگرم ۳۱۶L
287,160 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۴۵ میلیمتر ۶ متری ۴۵ کیلوگرم ۳۱۶L
287,160 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۴۰ میلیمتر ۶ متری ۴۰ کیلوگرم ۳۱۶L
287,160 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۳۰ میلیمتر ۶ متری ۳۰ کیلوگرم ۳۱۶L
287,160 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۸ میلیمتر ۶ متری ۲۸ کیلوگرم ۳۱۶L
287,160 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۰ میلیمتر ۶ متری ۲۰ کیلوگرم ۳۱۶L
287,160 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۵ میلیمتر ۶ متری ۱۵ کیلوگرم ۳۱۶L
287,160 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۴ میلیمتر ۶ متری ۱۴ کیلوگرم ۳۱۶L
287,160 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۰ میلیمتر ۶ متری ۱۰ کیلوگرم ۳۱۶L
287,160 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۸۰ میلیمتر ۶ متری ۲۸۰ کیلوگرم ۳۱۶L
تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۲۰ میلیمتر ۶ متری ۲۲۰ کیلوگرم ۳۱۶L
تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۵۵ میلیمتر ۶ متری ۱۵۵ کیلوگرم ۳۱۶L
تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۳۶ میلیمتر ۶ متری ۳۶ کیلوگرم ۳۱۶L
تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۵ میلیمتر ۶ متری ۲۵ کیلوگرم ۳۱۶L
تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۶ میلیمتر ۶ متری ۱۶ کیلوگرم ۳۱۶L
تماس بگیرید

کارشناسان فروش