استعلام و خرید

میلگرد استنلس استیل 304

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 11:10 1402/11/28
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز حالت واحد آلیاژ قیمت نوسانات
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۶ میلیمتر ۴۰ ۶ متری کیلوگرم
198,300 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۸ میلیمتر ۸ ۶ متری کیلوگرم
198,300 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۸۰ میلیمتر ۸۰ ۶ متری کیلوگرم
193,580 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۶۵ میلیمتر ۶۵ ۶ متری کیلوگرم
193,580 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۶۰ میلیمتر ۶۰ ۶ متری کیلوگرم
193,580 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۵۵ میلیمتر ۵۵ ۶ متری کیلوگرم
193,580 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۵۰میلیمتر ۵۰ ۶ متری کیلوگرم
193,580 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۳۰ میلیمتر ۳۰ ۶ متری کیلوگرم
193,580 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۲۵ میلیمتر ۲۵ ۶ متری کیلوگرم
193,580 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۲۰ میلیمتر ۲۰ ۶ متری کیلوگرم
193,580 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۴ میلیمتر ۱۴ ۶ متری کیلوگرم
193,580 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۲ میلیمتر ۱۲ ۶ متری کیلوگرم
193,580 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۰ میلیمتر ۱۰ ۶ متری کیلوگرم
193,580 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۵ میلیمتر ۵ ۶ متری کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۳ میلیمتر ۳ ۶ متری کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۲۸۰ میلیمتر ۲۸۰ ۶ متری کیلوگرم
تماس بگیرید

کارشناسان فروش