استعلام و خرید

قیمت ناودانی هموزن اروپا

برندهای منتخب
هموزن اروپا

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 16:34 1402/12/07
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • اتمام معاملات
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری برند قیمت نوسانات
ناودانی 22 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران ۲۲ ۱۲ متری کیلوگرم انبار هموزن اروپا
32,110 تومان
ناودانی 24 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران ۲۴ ۱۲ متری کیلوگرم انبار هموزن اروپا
31,190 تومان
ناودانی 18 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران ۱۸ ۱۲ متری کیلوگرم انبار هموزن اروپا
28,440 تومان
ناودانی 20 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران ۲۰ ۱۲ متری کیلوگرم انبار هموزن اروپا
27,520 تومان
ناودانی 16 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران ۱۶ ۱۲ متری کیلوگرم انبار هموزن اروپا
27,520 تومان
ناودانی 8 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران ۸ ۱۲ متری کیلوگرم انبار هموزن اروپا
27,520 تومان
ناودانی 14 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران ۱۴ ۱۲ متری کیلوگرم انبار هموزن اروپا
26,970 تومان
ناودانی 10 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران ۱۰ ۱۲ متری کیلوگرم انبار هموزن اروپا
26,970 تومان

کارشناسان فروش